Nadzór w pielęgniarstwie to fikcja?

Pielęgniarstwo praktyka zawodowa.

Szpital SPZOZ - organ założycielski to zarząd powiatu.

Funkcję pielęgniarki odziałowej na odziale intensywnej terapii pełni położna.

Funkcję pielęgniarki na odziale położniczo - ginekologicznym pełni pielęgniarka (od kilku lat na emeryturze).

Funkcję przełożonej pielęgniarek pełni oddziałowa oddziału chirurgicznego.

W tym szpitalu nie odbyło się jeszcze żadne postępowanie konkursowe na stanowisko pielęgniarki oddziałowej i przełożonej pielęgniarek.

 

W Polsce funkcjonuje instytucja konsultanta krajowego oraz wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa i okręgowe izby pip. 

Mariusz Mielcarek

inf. własna Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych