W latach 2010 - 2014 trzy i pół tysiąca pielęgniarek będzie mogło odbyć sfinansowany przez UE kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Pielęgniarka systemu / ratunkowa.

 

Gdzie szukać informacji o szkoleniach? Jak się na nie "załapać"? Kto je będzie organizował. Procedura jest następująca:

Zakład zamówień publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosi przetarg na wyłonienie organizatorów szkoleń. Następnie w drodze przetargu zostaną wyłonieni organizatorzy kursów kwalifikacyjnych z pielęgniarstwa ratunkowego oraz kursów specjalistycznych resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Zobacz komunikat w przedmiotowej sprawie ze strony internetowej CKPPiP w Warszawie.

Jeżeli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową bieżące informacje o powyższych szkoleniach zapisz się tutaj. Co poniedziałek i środę oraz w piątek będziesz otrzymywać  Internetowy Serwis Informacyjny dla Pielęgniarek i Położnych Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych, który wysyłamy do pond 4,5 tysiąca osób.

 

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Pielęgniarka systemu zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pełniąca funkcję kierownika zespołu podstawowego będzie miała kompetencje do wystawienia "dokumentów stanowiących podstawę do stwierdzenia zgonu". 9 KOMENTARZY.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych. MZ zamierza opracować "kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia".

BEZPŁATNE SZKOLENIA. W przyszłym roku 3,5 tys. pielęgniarek będzie mogło odbyć kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Ponadto zorganizowane zostaną kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych, których zdecydowaną większość stanowią pielęgniarki. 1 KOMENTARZ.

Pielęgniarka systemu - zobacz jednolity dla całego kraju wzór "karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego" oraz "kartę medycznych czynności ratunkowych", którą zamierza wprowadzić NFZ od 2010 roku.

Pielęgniarka systemu zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pełniąca funkcję kierownika zespołu podstawowego będzie miała kompetencje do wystawienia "dokumentów stanowiących podstawę do stwierdzenia zgonu". 35 KOMENTARZY.

Minister Kopacz wycofała się z zapisów: "Czas pracy osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wchodzącej w skład zespołu ratownictwa medycznego, nie może przekraczać 12 godzin na dobę". Zobacz komentarz redakcyjny. 1 KOMENTARZ.