Coponiedziałkowy subiektywny przegląd internetu pod kątem informacji dotyczących pielęgniarek i pielęgniarstwa. MZ informuje w temacie "skrócenie czasu trwania studiów pomostowych". Media donoszą: 80 tys. pacjentów bez opieki pielęgniarskiej! Pielęgniarki komentują: żadnej jeszcze władzy taki pomysł nie przyszedł do głowy! 6 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w sieci.

Konferencja PTPR

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego zaprasza na III Konferencję Naukowo - Szkoleniową "Obrażenia ciała". Miejsce konferencji: Kraków, 22-24 kwietnia 2010 roku.

Jędrzejów – pielęgniarki w sporze z prezesem szpitala

Pielęgniarki domagają się 30% podwyżek. Płaca pielęgniarki z dwudziestoletnim stażem pracy wynosi 1800 zł netto. Pielęgniarki domagają się także zwiększenia obsady pielęgniarskiej gdyż „po zwolnieniach, do których doszło zaraz po przejęciu szpitala przez prywatnego właściciela, na oddziałach pozostała minimalna obsada pielęgniarska”. O sporze donosi Radio Kielce

Studia pomostowe – konferencja w Hotelu Marriott

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że 2008 roku dofinansowane studia pomostowe podjęło 2935 pielęgniarek i położnych a w 2009 roku 5517 osób. W bieżącym roku studia pomostowe płatne podjęło 2400 osób. W 2008 roku było to 2100 osób.

Nadal trwają rozmowy z UE w sprawie skrócenia trwania studiów pomostowych. Obecnie zastrzeżenia mają tylko Niemcy, którzy uważają, że na studiach pomostowych powinno być mniej  zajęć teoretycznych na rzecz zajęć praktycznych. Informację  zawierającą powyższe dane przedstawiła za PAP Gazeta Wyborcza.

DPS – 80 tys. pacjentów bez pomocy od 1 stycznia 2010 roku

Resorty pracy i zdrowia nie mogą się porozumieć, kto właściwie powinien płacić zajmującym się pacjentami w DPS  pielęgniarkom. Pielęgniarki komentują, że pomysł pozbawienia tak licznej grupy pacjentów opieki pielęgniarskiej „żadnej jeszcze władzy nie przyszedł do głowy”. O sprawie pisze Rzeczpospolita. Na Portalu sprawą zajmujemy się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii – Pielęgniarki dla swoich chorych. Zobacz treść wyroku Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na głównej stronie portalu.

Większe limity przyjęć na studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Jak donosi Rzeczpospolita najwięcej miejsc przybędzie na kierunkach pielęgniarskich. Dotyczy to uczelni w Jeleniej Górze, Koninie, Nysie, Opolu, Oświęcimiu, Tarnowie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Kutnie, Kwidzynie, Lublinie, Wyszkowie, Rudzie Śląskiej, Włocławku, Bielsku-Białej, Białymstoku i Radomiu. Więcej ma być też studentów położnictwa – w Sosnowcu, Opolu, Dąbrowie Górniczej, Białymstoku.

MZ - nowy zespół

Minister zdrowia w dniu 15 września br. powołał zespół do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów reguluje, że pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz że minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia.

Zebrał

Mariusz Mielcarek

Chcesz otrzymywać bieżące informacje o pielęgniarkach i pielęgniarstwie na swoją skrzynkę pocztową? Zapisz się tutaj. 

 

Zobacz także przegląd internetu pod kątem informacji dotyczących pielęgniarek i pielęgniarstwa z dnia 24 paźdzeirnika 2009 roku. 21 KOMENTARZY.