Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Minister zdrowia powołała Zespół do spraw opieki długoterminowej. Przewodniczacą Zepołu została założycielka Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych pani . . . Elżbieta Szwałkiewicz. Pielęgniarz z Krakowa 20 lipca br. pisał do pani Elżbiety Szwałkiewicz: "Czy nie widzi pani konfliktu interesu? Mam tu na myśli promowanie za wszelką cenę zawodu opiekuna medycznego nie zważając na konsekwencje dla zawodu pielęgniarki"!

4 min czytania