17.58 Wstępna informacja o spotkaniu przedstawicieli samorządu zawodowego z wiceministerm zdrowia panem Markiem Haberem. 2 KOMENTARZE.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

 

Wiceminister na spotkanie się spóźnił. Samorząd przedstawił swoje stanowisko w zakresie warunków kontraktowania świadczeń pielęgniarskich przez NFZ na 2010 rok. Przedstawicele MZ podtrzymali dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie (likwidacja zadaniowej formy finansowania, opieka długoterminowa oraz opieka nad pacjentami DPS). Między wierszami wspominano o nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 roku. Ale bez oficjalnej deklaracji. MZ nie wyraziło żadnych jednoznacznych sposobów rozwiązania obecnej sytuacji. Wiceminister spotkanie opuścił przed jego zakończeniem. Spotkanie trwało od 12 do 16. Obecnie opracowywana jest przez strony notatka, która ma przedstawić problematykę omawianą podczas spotkania. Na bieżąco będę relacjonować ustalenia spotkania.

Mariusz Mielcarek

9 listopada 2009 roku, 17.58