Ustawy regulujące działalność samorządu lekarskiego i aptekarskiego to ustawa o izbach lekarskich i ustawa o izbach aptekarskich. Pielęgniarki i położne mają ustawę o izbach? Nie! Ustawę o samorządzie. Dlaczego?

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Ustawa o samorządze lekarzy to:

USTAWA

z dnia 23 października 2009 r.

o izbach lekarskich.

Ustawa o samorządzie aptekarzy to:

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich.

 

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych to:

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Dlaczego? Przecież tytuł tej ustawy powinien brzmieć:

 

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

izbach pielęgniarek i położnych.

 

MZ przygotowuje obecnie nowelizację ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Może czas by autorzy nowelizacji pochylili się nad brakiem spójności w nazewnictwie ustaw regulujących działalność samorządów zawodów medycznych w Polsce!

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Aktualności według działów - Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych -  16 ARTYKUŁÓW