Prezes NFZ wydał Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej .

Pielęgniarstwo a kontrakty z NFZ.

 

Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia  13 listopada 2009 r.

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.