Kontrakty poz 2010. Porozumienie Zielonogórskie powołuje "zespoły kryzysowe" a samorząd pielęgniarek i położnych . . . ? 14 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

Poniżej fragment Komunikatu z obrad Zarządu Federacji PZ - Mikorzyn 14-15.11.2009

"Kontraktowanie świadczeń 2010
Podsumowano sytuację na linii NFZ, MZ, omawiając - przesłane pisma i opinii w zakresie warunków do kontraktowania i wykonywania świadczeń na 2010 rok (zgłoszone uwagi do wskazanych jako konieczne do uregulowania projektów rozporządzeń -Zwrócono uwagę na zapisy obejmujące czas pracy czyli dostępność do świadczeń, szczepienia zalecane, uznanie deklaracji w oparciu o listy POZ na dzień 1.10.2009, dokumentacje medyczną, fakt ubezpieczenia, kontraktowanie indywidualnych praktyk… ) - oceniając obecny stan jak stan stagnacji w podjęciu tematów przez MZ
- dokonano analizy działań OW NFZ w zakresie kontraktowania w - ustalono zapisy komunikatów informujących członków, o zaleceniach do nie podpisywania, żadnych przesyłanych przez NFZ Aneksów w poz, które tylnymi drzwiami próbują przemycić skrajnie niekorzystne zapisy rozporządzeń koszykowych dla pacjentów i członków PZ
- omówiono dalsze działania -wystosowanie pism i komunikatów- z racji stanu kryzysowego zalecono powołanie zespołów kryzysowych w związkach."

Informację powyższej treści zamieszczono na stronie internetowej PZ.

Zobacz także:

12 listopada 2009 roku - Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podpisała w dniu 9 listopada 2009 roku ustalenia ze spotkania w ministerstwie zdrowia czy akt kapitulacji? 12 KOMENTARZY.