Ministerstwo zdrowia wydało środki finansowe na promocję dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych. Ponad osiemset tysięcy złotych! Za te pieniądze można było opłacić semestr nauki ponad 425 pielęgniarkom. 30 KOMENTARZY.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

 

453.904,00 zł. -  wykonanie, skompletowanie i dostawa 3000 komletów tzw. pakietów startowych, służących promocji studiów pomostowych  w skład którego wchodzi: torba, długopis i kołonotes oraz dokument w formie listu;

2.142,10 zł. - obsługa gastronomiczna podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego;

45.227,36 zł. - ogłoszenie o studiach pomostowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim;

70.325,74 zł. - obsługa gastronomiczna podczas spotkania informacyjno-szkoleniowego;

41.315,30 zł.  - dostawa tablic i banerów;

42.000,00 zł.  - wydruku 300 000 egzemplarzy ulotki informacyjnej i wydruku 45 000 egzemplarzy plakatu informacyjnego;

11.345,67 zł.  -  ogłoszenia w biuletynach okręgowych izb pip;

7.045,50 zł. - ogłoszenie o studiach pomostowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim;

1.830,00 zł. - ogłoszenie o studiach pomostowych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim;

132.340,72 zł. - przygotowanie i emisja spotów (reklam radiowych).

 

RAZEM: 807.476,39

 

Zebrał

Mariusz Mielcarek

24 listopada 2009 roku - Jakby to było pięknie gdyby ani jedna polska pielęgniarka i położna nie rozpoczęła w 2009 roku studiów pomostowych. 10 KOMENTARZY.