Zobacz notatkę ze spotkania MZ z PZ. Będzie nowelizacja Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 10 KOMENTARZY.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

Zgodnie z ustaleniami z dnia 02.12.2009 poczynionymi z Panią Minister Zdrowia Ewą Kopacz na podstawie zmienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie świadczeń koszykowych w rodzaju POZ, zostanie znowelizowane, wprowadzając uzgodnione zmiany Zarządzenie 72/2009 Prezesa NFZ, które będzie stanowić podstawę do zawierania umów.

Zgodnie z wolą Pani Minister do czasu zakończenia prac nad zmianą rozporządzeń i zarządzeń Prezesa NFZ, nie będą do świadczeniodawców przesyłane żadne dokumenty typu: aneks, umowa inne. Po zamknięciu zapisów zarządzenia zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia - Dyrektorzy OW NFZ przedłożą świadczeniodawcom jednolite w całym kraju, aneksy w wersji papierowej do obecnych umów na rok 2010, będące prostą wersją aneksowania, zgodną
z OWU.
W zakresie wersji elektronicznej umów na 2010 rok dotychczasowe umowy zostaną zaktualizowane (metodą kopiowania obecnych wersji elektronicznych), bez wypełniania wersji aktualizacyjnej elektronicznie.

Zalecamy zapoznanie się z uzgodnieniami, a dalsze informacje i zalecenia zostaną przekazane w kolejnym komunikacie.

Pozdrawiam
Prezes Federacji PZ
Bożena Janicka