Komunikat w związku z publikacją zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

W związku z  trwającymi nadal pracami nad zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140 poz. 1147), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało opublikowane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w oparciu o obowiązujące rozporządzenie.

Niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, ukaże się stosowna zmiana do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiana dotyczyć będzie zwłaszcza świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Projekt ww. rozporządzenia zakłada, iż będzie ono stosowane do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 marca 2010 r.

źródło informacji - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ