Prezes NFZ znowelizował w dniu 30 grudnia 2009 roku wydane 20 dni temu zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. 15 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

 

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

 

Zarządzenie Nr 93/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

.

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Zobacz treść powyższego zarządzenia w brzmieniu z dnia 11 grudnia