Przedstawiciele samorządu pielęgniarek i położnych mówią dużo i głośno, ich działania przypominają raczej ujadanie jamnika, którego wszyscy próbują unikać ale nie ze strachu tylko dla własnego spokoju. 6 KOMENTARZY.

 

Zaczynamy Nowy Rok, z wielkim niepokojem, jakie to nowe niespodzianki przygotuje nam pielęgniarkom i pacjentom NFZ wraz z Ministrem Zdrowia. Jeszcze wciąż nie możemy uwierzyć, że wszystko to co działo się w ostatnim roku, było możliwe niby w majestacie prawa ale także za cicha zgodą naszych przedstawicieli i naszych organizacji.

 

Dzięki odwadze, zaangażowaniu i współpracy pielęgniarek zatrudnionych w opiece domowej udało się nam zmienić reguły prawne wyznaczające dostęp do świadczeń pielęgniarskich dla szerokiej grupy pacjentów leczonych w warunkach domowych. Takiego sukcesu pielęgniarek, wypracowanego w tak krótkim czasie, trudno szukać na przestrzeni ostatnich lat. Nasza akcja stała się także doskonałą promocją dla nowych obszarów aktywności i samodzielności pielęgniarstwa, czyli opieki domowej.

Ale chyba zabrakło nam dostatecznej siły i skuteczności aby na wdrożenie nowych zasad zapewnione zostały odpowiednie środki finansowe w planie finansowym NFZ. Przedświąteczne posiedzenie Komisji Zdrowia zakończyło się spokojnym przyjęciem informacji rządu o planowanych działaniach i środkach finansowych przeznaczonych na pielęgniarską opiekę długoterminową domową w 2010.

W ostatnich dniach roku Odziały Wojewódzkie NFZ wydawały nam polecenia dotyczące przygotowania odpowiednich dokumentów, aplikacji  lub wniosków w przeciągu kilkunastu godzin albo w chwilach łaskawości kilku dni i bezwzględnego ich dostarczenia do siedziby Oddziałów. Nie miało znaczenia, ze są Święta , niektórzy z nas chcieli ten okres spędzić z rodziną, dziećmi i wreszcie że nie były to warunki sprzyjające do podróżowania.

W całym tym procesie widać jak na dłoni naszych wielkich nieobecnych czyli samorząd pielęgniarek i położnych, który po prawie 20 latach funkcjonowania nie zbudował pozycji instytucji decydującej o kształcie pielęgniarstwa w Polsce. Chociaż w bieżących działaniach przedstawiciele samorządu mówią dużo i głośno, ich działania przypominają raczej ujadanie jamnika, którego wszyscy próbują unikać ale nie ze strachu tylko dla własnego spokoju.
A chcielibyśmy aby Naczelna Rada i wszystkie Rady Okręgowe były jak rasowy dobrze ułożony rodwailer, który jest wielki, grożny, mądry, który wystarczy że jest, nie musi atakować ale i tak wszyscy dookoła zachowują należny mu respekt.

W ostatnich dniach roku Prezes NFZ wydał dwa nowe Zarządzenia dotyczące POZ i OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. Oddziały Wojewódzkie NFZ przedstawiły świadczeniodawcom pielęgniarskim nowe warunki aneksowania umów. W wielu przypadkach bardzo niekorzystne lub pozbawiające świadczeniodawców dotychczasowych uprawnień np. przewidywane wypowiedzenie umów wieloletnich w opiece długoterminowej domowej. Chcielibyśmy aby na stronach Portalu każda zainteresowana pielęgniarka mogła uzyskać syntetyczne i wiarygodne informacje, chcemy służyć Wam pomocą i radą w trudnych sprawach dotyczących funkcjonowania na rynku świadczeń. Za kilka dni przedstawimy szczegółowy komentarz  do bieżących zdarzeń i propozycje dalszych wspólnych działań .

Nie pozwolimy, aby inni decydowali o naszej pracy i naszym życiu.

Inicjatorzy ogólnopolskiej akcji PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH