Informacja dla położnych. I Podkarpacka Konferencja Naukowa: Etyczno - prawne problemy położnictwa XXI wieku. Rzeszów, 7-8 maja 2010 roku.

Konferencje położnych.

 

Tematyka konferencji:

1. Problemy organizacyjno– prawne i etyczne w opiece położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.


2. Zagadnienia prawne i organizacyjne w pracy położnej.


3. Problemy kliniczne i pielęgnacyjne w opiece położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej.

 

Wiecej informacji na stronie internetowej konferencji

 

Zobacz informacje o innych konferencjach