Dziś w TVN emisja reportażu o pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Przeczytaj także kilka refleksji o bieżącej sytuacji pielęgniarek wykonujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. 1 KOMENTARZ.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

Chociaż w ostatnich miesiącach 2009 roku pielęgniarkom udało się wpłynąć na regulacje prawne dotyczące  świadczeń  pielęgnacyjnych realizowanych w domu chorego, uzyskane zmiany wciąż nie mają zapewnionych solidnych warunków do ich pełnego wdrożenia  czyli brak jest gwarancji  dostatecznego finansowania, przy ich wdrażaniu NFZ łamie obowiązujące prawo czyli wypowiada umowy zawarte z zoz-ami działającymi w opiece długoterminowej domowej a nasi pacjenci dalej pełni lęku odliczają dni do końca opieki.

 

Świadczenia pielęgniarki POZ – zadaniowa forma finansowania.

 

Dlatego wciąż aktualne pozostają problemy, które dzisiaj będziecie mogli zobaczyć  w programie Uwaga , TVN o godz 19.45.

NIESTETY!!! Dzisiaj w godzinach popołudniowych redakcja programu "UWAGA" poinformowała o przeniesieniu emisji programu na inny termin. O nowym terminie poinformujemy na Portalu.

Mariusz Mielcarek 11.01.2010 godz. 15.55


1. Zmiana Rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych  /z dn. 16 grudnia  2009 / i Zarządzenia Prezesa NFZ nr 93/2009 z dn 30 grudnia zostały przygotowane pod presją silnego nacisku opinii publicznej /środowiska pielęgniarek , mediów lokalnych, parlamentarzystów oraz szeregu  instytucji publicznych/ - a nie były wynikiem planowych działań Ministerstwa Zdrowia i  NFZ.
W okresie wrzesień - grudzień Ministerstwo Zdrowia wystosowało szereg stanowisk i odpowiedzi zaprzeczających potrzebie zmian /patrz dokumenty na Portalu/. W odniesieniu do chaosu wprowadzonego w dziedzinie opieki domowej decydenci nie zdobyli się jednak na najprostsze słowo przepraszam.

2. Informacje o możliwości kontynuacji opieki dla pacjentów opieki domowej /tylko do końca lutego nowego roku/ dotarły do świadczeniodawców w tygodniu przedświątecznym, czyli na tydzień przed przerwaniem usług. W tym czasie pracodawcy, którzy zatrudniają personel w opiece domowej byli juz po wręczeniu wypowiedzeń umów o prace. W zaistniałej sytuacji byli zmuszeni wystąpić do pracowników z prośbą o cofniecie wypowiedzeń i wydłużenie zatrudnienia do końca lutego.

3. Aktualnie podmioty medyczne realizujące dotychczas wyłącznie świadczenia w ramach opieki domowej w POZ i zainteresowane kontynuacją tego rodzaju świadczeń, powinny w dosyć szybkim trybie dokonać odpowiednich zmian w księgach rejestrowych własnych zoz-ów,  tak aby być przygotowanym do nowych postępowań konkursowych.

4. NFZ zapowiada ogłoszenie postępowań konkursowych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych zgodnie z nowymi regulacjami, na przełomie stycznia i lutego 2010. Konkursy te maja zagwarantować warunki formalne  do objęcia opieką  części  pacjentów opieki domowej, czyli pacjentów w skali Bartel do 40 pkt.  Ale kto i w jakim zakresie będzie mógł realizować świadczenia okaże się po rozstrzygnięciu  konkursów czyli w końcu lutego. Pacjenci znowu maja niewiadomą.

5. Zamieszanie i pospiech NFZ we wprowadzeniu omawianych zmian doprowadziły do sytuacji w której wszyscy Świadczeniodawcy z zakresu opieki domowej w poz i opieki długoterminowej domowej posiadający nawet umowy wieloletnie otrzymują wypowiedzenie umów na dzień 28 lutego, czyli zostają pozbawieni praw gospodarczych związanych z kontynuacja umów. Postępowanie konkursowe może zakończyć się dla tych podmiotów z różnym wynikiem.

 6.Będzie to także skutkować sytuacją , że pacjenci aktualnie objęci opieką nie dostaną gwarancji kontynuacji opieki bo np. w wyniku konkursu inny zoz otrzyma umowę i zacznie realizować świadczenia dla nowych innych pacjentów np z innej części województwa, miasta czy powiatu.  Sytuacja taka wynika z ogromnego niedoszacowania nakładów NFZ w tej dziedzinie i lawinowo rosnącej liczby pacjentów. Czyli nowi pacjenci dostana szansę a dotychczasowi mogą stracić opiekę. Poza świadczeniami zostaną pacjenci w skali Bartel od 40 do 60 pkt .

7.  Niestety trudno mieć nadzieję na kompleksowe rozwiązanie problemu zabezpieczenia świadczeń w opiece długoterminowej i środowiskowej.  Złożony problem zapewnienia świadczeń zdrowotnych dla starzejącego się społeczeństwa został odłożony do głębokiej szuflady w Ministerstwie Zdrowia . Zespół d/s ustawy pielęgnacyjnej działa pozornie i nikt nie chce dotykać trudnego tematu, który przerasta kolejne rządy.

Inicjatorzy ogólnopolskiej akcji PIELĘGNIARKI DLA SWOICH CHORYCH

.

Zobacz także:

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

11 stycznia 2010 roku - Skomentuj przebieg dyskusji w dniu 17 grudnia 2009 roku podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń opieki długoterminowej na rok 2010.