Konkurs „Pielęgniarka Roku 2009”.

Konkurs jest organizowany przez Koło Liderów Pielęgniarstwa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, składa się z III etapów podczas których uczestnicy poddawani są ocenie wiedzy i umiejętności współpracy oraz prezentacji zawodu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest organizacją reprezentującą środowisko pielęgniarek i położnych od 1957 r. , a którego celem jest przede wszystkim m.in. dbanie o wysoki poziom profesjonalizmu pielęgniarek i położnych, wspierania rozwoju zawodowego członków i współpraca w ramach działalność na rzecz pożytku publicznego. PTP jest towarzystwem zawodowym o charakterze naukowym jak również od 2006 r. organizacją pożytku publicznego. Od 2005 r. organizuje Konkurs „Pielęgniarka Roku”, który jest kontynuacją organizowanych wcześniej Olimpiad dla uczennic szkół medycznych czy też Konkursu „Złoty czepek” dla pielęgniarek od 1979 r., które z uwagi na zmiany systemowe zostały zawieszone. Od początku Konkurs cieszy się zainteresowaniem środowiska i z roku na rok wzrasta liczba uczestników, jak również oprawa medialna przedsięwzięcia. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje od początku Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Ubiegłoroczna kandydatka była także bohaterką reportażu TVN.

Celem Konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu pielęgniarki w społeczeństwie oraz nagrodzenie tych pielęgniarek, które podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają wiedzę, nowe umiejętności, wprowadzają innowacje z korzyścią dla systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim jej klientów/pacjentów. Dla samych uczestników objęcie Patronatem Konkursu będzie miało wymiar zachęty do podejmowania starań w zakresie doskonalenia warsztatu i stawania do Konkursu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie stara się nadać odpowiednią rangę Konkursowi i zachęcić kolejne pokolenia do wyboru tego zawodu. Następne lata mogą przynieść znaczący kryzys w pielęgniarstwie z uwagi na starzejącą się populację pielęgniarek i małe zainteresowanie zawodem, zgłaszane przez szkoły kształcące pielęgniarki.
Nasze działania prowadzone są z myślą o pacjencie, który już w chwili obecnej nie otrzymuje odpowiedniej opieki w instytucjach ochrony zdrowia, a wiele czynności wypełniają rodziny. Czy przyszłością opieki szpitalnej będzie przyuczanie do opieki nad chorymi ich bliskich, kto to będzie robił? Te i wiele podobnych pytań wymaga reakcji rządu.
Inicjując ten Konkurs chcemy zbudować pozytywny wizerunek zawodu, dlatego proszę Pana Prezesa o zainteresowanie się sprawą, być może Portal Pielęgniarek i Położnych mógł by być stałym Partnerem Konkursu w przyszłości. Proszę o rozważenie tej możliwości.
Finał Konkursu przewidywany jest w dniu 13 maja 2010 r. podczas X Kongresu Pielęgniarek Polskich Ciechanowie.

                                                         Dorota Kilańska
                                            Przewodnicząca Zarządu Głównego
                                          Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Komunikat Nr 1, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy