Wystąpienie pielęgniarek opieki zadaniowej z województwa podkarpackiego do ministra zdrowia. "Czy powinniśmy przyjąć kryterium dochodowe, rasowe, wyznaniowe, a może wiekowe?" w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych dla 15-30% pacjentów, którzy dotychczas byli objęci pielęgniarską opieką domową. 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

    

15 stycznia 2010 roku - Zobacz wyemitowany  przez TVN w programia "UWAGA" reportaż o pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Komentarz redakcji Portalu do wypowiedzi przedstawiciela ministerstwa zdrowia może być tylko jeden - KOMPROMITACJA!!! 35 KOMENTARZY. 

25 stycznia 2010 roku - WIDEO. Kolejne "owoce" działalności ukaranego przez premiera prezesa NFZ. Pielęgniarki zadaniowe z Sanoka: "Na 151 objętych do tej pory taką opieką dostaliśmy pieniądze na 36 osób. Nie wiemy co zrobić z pozostałymi pacjentami . . . ". 9 KOMENTARZY.  

28 stycznia 2010 roku - Wideo - Właściciele 12 niepublicznych podkarpackich ZOZ-ów zatrudniających tzw. pielęgniarki domowe podpisali się pod protestem skierowanym do podkarpackiego NFZ-tu. Nie zgadzają się na propozycję drastycznego obniżenia finansowania takich usług. Jak twierdzą oznaczałoby to zwolnienia nawet kilkuset pielęgniarek i pozbawienie takiej opieki co najmniej półtora tysiąca chorych. 4 KOMENTARZE.                                           

 


 

Rzeszów, dnia 27.01.2010 r.
 

 

                                         Pani
                                                             Ewa Kopacz
                                                                    Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Świadczeniodawców realizujących od dwóch lat świadczenia zdrowotne  w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w formie Pielęgniarskiej Opieki Domowej POZ, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących pozbawienia  dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej ogromnej, ponad tysięcznej grupy pacjentów województwa podkarpackiego.
Śledząc  zmiany legislacyjne w zakresie świadczeń gwarantowanych dot. opieki długoterminowej wprowadzanych w okresie listopad – grudzień 2009 r. oraz odpowiednie zmiany zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (zarządzenie nr 84/2009/DSOZ z dnia 11.12.2009 r. oraz 93/2009/DSOZ z dnia 30.12.2009 r.) byliśmy przekonani, że działania rządu idą w kierunku uporządkowania chaosu i ograniczeń powstałych po wprowadzeniu rozporządzeń „koszykowych” dot. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Oczekiwania te były wielokrotnie potwierdzane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Informacje o gwarancji zabezpieczenia ciągłości świadczeń zdrowotnych na rzecz najcięższych pacjentów pielęgniarskiej opieki domowej w POZ (skala Barthel od 0-40) były wielokrotnie przekazywane do publicznej wiadomości zarówno świadczeniodawcom jak i  pacjentom co zostało także potwierdzone m.in. pismem Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego o zapewnieniu środków finansowych w wysokości 149,5 mln zł  dla wszystkich pacjentów w skali  Barthel od 0-40 pkt.
Niestety po raz kolejny okazało się, że ani słowa najważniejszych  urzędników, ani też prawo w naszym kraju nic nie znaczą.  Ministerstwo Zdrowia i NFZ znowu mamiły nas obietnicami, które w praktyce okazały się bez pokrycia. W dniach 21-22.01.10. pielęgniarki realizujące pielęgniarską opiekę zadaniową w ramach POZ na terenie województwa podkarpackiego otrzymały propozycje renegocjacji umów, w świetle których zabezpieczono finansowo wyłącznie dla 15%-30% pacjentów w skali Barthel 0-40 korzystających ze świadczeń opieki domowej. Oznacza to, że pieniądze, które dotychczas były przeznaczone na pielęgniarską opiekę domową w POZ zostały przekazane nie na pielęgniarską opiekę długoterminową lecz na inne cele.
Przedstawiając powyższe uznajemy działania Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia za pogwałcenie obowiązującego prawa w stosunku do pacjentów przewlekle chorych, a brak realnego zabezpieczenia środków finansowych na kontynuację opieki nad najcięższymi pacjentami opieki zadaniowej za dyskryminację najsłabszej grupy ubezpieczonych.
Od września 2009 r. jako pielęgniarki opieki domowej udzielamy naszym pacjentom sprzecznych informacji co wynika z chaosu decyzyjnego.
Żądamy, aby pani Minister poinformowała pacjentów o zaprzestaniu realizacji  świadczeń dla ponad tysiąca pacjentów województwa podkarpackiego i udzieliła odpowiedzi wg jakich kryteriów powinniśmy pozbawiać pacjentów gwarantowanej pielęgniarskiej  opieki długoterminowej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Czy powinniśmy przyjąć kryterium dochodowe, rasowe, wyznaniowe, a może wiekowe?
Powstała sytuacja, która ma miejsce na Podkarpaciu w żadnym wypadku nie jest zbieżna z celami  zawartymi w rozporządzeniu w sprawie priorytetów zdrowotnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r.,) w którym  Pani Minister wyraźnie wskazuje na konieczność rozwoju opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania utraconej sprawności oraz poprawę jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym.
W sytuacji powstałego zagrożenia przerwania świadczeń  pielęgniarski opieki zadaniowej w ramach POZ z końcem lutego 2010 r. oczekujemy definitywnego rozwiązania tej kwestii.

                                Pielęgniarki Opieki Zadaniowej
                                z województwa Podkarpackiego

 

 

NZOZ "MIRO-MED"

ul. Wolności 2a, 39-300 Mielec

NZOZ "NOVUM" S.C.

ul. Marszałkowska 9, 35-215 Rzeszów

NZOZ w Lubaczowie

ul. Gajerskiego 2, 37-611 Cieszanów

NZOZ DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA

"MED-DOM" ul. 224, 38-114 Niebylec

NZOZ "HOMED"

39-110 Wielopole Skrzyńskie 260

NZOZ "PROF-MED"

ul. Jana Pawła II 4, 39-460 Nowa Dęba

NZOZ "RODZINNY"

ul. Grunwaldzka 58, 37-700 Przemyśl

 

NZOZ "WESTA"

Pl. im. Ks. Adolfa Kowala 3, 36-030 Błażowa

NZOZ DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA

DO-MED. BIESZCZADY

ul. Unii Brzeskiej 24, 38-600 Lesko

NZOZ "TROSKA" S.C.

ul. Lisińskiego 2, 37-500 Jarosław

NZOZ " TRIO-MED" S.C.

ul. Wolności 27 b, 39-300 Mielec

SPZOZ ZDROWOTNEJ ZAKŁAD

PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

w Tarnobrzegu ul. Dekutowskiego  20,

39-400 Tarnobrzeg

 

Do wiadomości:
1.Prezydent RP
2.Kancelaria Premiera RP
3.Dyrektor POW NFZ
4.Prezes NFZ
5.Sejmowa Komisja Zdrowia
6.Senacka Komisja Zdrowia