Ile warte są zawierane umowy z "menadżerami" szpitali? Dyrekcja szpitala podpisała porozumienie płacowe z pielęgniarkami i lekarzami. Z pielęgniarkami porozumienie zerwano a podwyżek nie przyznano. Z lekarzami porozumienia nie zerwano ale podwyżki przyznano w niepełnej wysokości. Pielęgniarki przygotowały 400 pozwów sądowych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

 

Szpital w Katowicach. Porozumienie płacowe z pielęgniarkami zawarte w 2008 roku przewidywało, że będą zarabiały średnią krajową, od lipca 2009 - 1,2 średniej, a od 2010 roku - 1,5 średniej krajowej.

Do tej pory pielęgniarki nie otrzymały żadnej podwyżki płac.

Pięć pielęgniarek - członków zarządu związków zawodowych oddało sprawę do sądu. Sprawę wygrały. Sąd uznał za niedopuszczalne postępowanie dyrekcji. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreśliła, że zła kondycja finansowa szpitala nie może mieć wpływu na orzeczenie sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny.

Pozostałe pielęgniarki zatrudnione w szpitalu przygotowały około 400 indywidualnych pozwów.

O sprawie będę na bieżąco informować na Portalu

Mariusz Mielcarek