Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych - od stycznia wyższe składki członkowskie i wynagrodzenie przewodniczących okręgowych izb pielęgniarek i położnych do 11 tysięcy złotych. I prezesa Naczelnej Izby PiP do ponad 13 tysięcy złotych

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Od pierwszego stycznia 2010 roku wyższe składki na rzecz samorządu od osób prowadzących indywidualną praktykę. Z 16,60 zł do 17,30 zł.

Równocześnie zwiększeniu ulegają wynagrodzenia przewodniczących, sekretarzy i skarbników okręgowych rad pielęgniarek i położnych. Wynagrodzenia te są powiązane ze średnim wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw.

I tak wynagrodzenie brutto przewodniczacej izby wzrasta do 10 956 zł. Natomiast prezesa Naczelnej Izby PiP do 13 147 zł.

 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

12 stycznia 2009 roku - Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów 22 ustaw, w tym o samorządzie pielęgniarek i położnych. Rzecznik kwestionuje prawny obowiązek przynależności do kilkunastu samorządów zawodowych. 35 KOMENTARZY.

Zobacz także artykuł w powyższej sprawie w Gazecie Pielęgniarki i Położnej Nr 7 - pt. Niekonstytucyjna obowiązkowa  przynależność do izb pielęgniarskich28 KOMENTARZY.