Projekt "Nowoczesna kadra zarządzająca pielęgniarstwem woj. mazowieckiego". Projekt skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej pielęgniarstwem każdego szczebla. I edycja BEZPŁATNYCH szkoleń rozpocznie się w czerwcu i potrwa do grudnia 2010 roku.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej pielęgniarstwem każdego szczebla, zatrudnionej w zakładach opieki zdrowotnej na terenie woj. mazowieckiego.

W ramach Projektu realizowane będą BEZPŁATNE SZKOLENIA modułowe z zakresu:

  • zarządzania podsystemem pielęgniarstwa,
  • zarządzania jakością,
  • zagadnień związanych z nową perspektywą funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, w tym spółek prawa handlowego,
  • prezentacji siebie, swojej firmy,
  • przygotowania i prowadzenia konferencji prasowej, udzielania wywiadu,
  • oraz nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym A1 i A2,
    średniozaawansowany B1.

I edycja szkoleń rozpocznie się w czerwcu i potrwa do grudnia 2010 roku.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się w kwietniu – informacje o warunkach i regulaminie rekrutacji są dostępne  na stronie Fundacji.