Przykład radosnej twórczości urzędników ministerstwa zdrowia. Aby zdać egzamin specjalizacyjny pielęgniarka i położna musi odpowiedzieć poprawnie na 126 ze 180 zadań testowych. Okazuje się, że nie tak do końca to twierdzenie jest prawdą.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

Bowiem zgodnie z obowiązującym regulaminem egzaminu państwowego "przewodniczący Komisji (egzaminacyjnej), w przypadku gdy wynik niepomyślny z egzaminu uzyskało więcej niż 2/3 zdających, ma prawo na wniosek Komisji, obniżyć próg zaliczenia do 120 punktów".   

Rodzi się pytanie jaki cel przyświecał autorom powyżej zaprezentowanej regulacji? 

Wątpliwości budzą nieprecyzyjne zapisy wyżej cytowanego punktu z regulaminu egzaminu:

  1. Przewodniczący komisji "ma prawo", czyli nie ma obowiązku. Wobec tego nie wiadomo od czego zależy decyzja przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w sprawie obniżenia lub nie obniżenia "progu zaliczenia";
  2. Wystąpienie sytuacji, że "wynik niepomyślny z egzaminu uzyskało więcej niż 2/3 zdających" nie jest sam w sobie przyczynkiem do obniżenia "progu zaliczenia", gdyż aby ten próg obniżyć musi być jeszcze "wniosek komisji", a regulamin nie precyzuje czy komisja ma obowiązek złożyć przedmiotowy wniosek czy jest to prawo komisji, z którego może skorzystać lub nie.

Analiza powyżej opisanego zagadnienia prowadzi do wniosku, że procedura egzaminu państwowego w aspekcie obniżenia "progu zaliczenia" jest nieprecyzyjna i pozostawia zbyt daleko idącą swobodę członkom komisji egzaminacyjnej oraz jej przewodniczącemu.

Ponadto należy zdecydowanie podkreślić, że instytucja obniżania "progu zaliczenia" nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną i obniża rangę egzaminu państwowego.

Niesprawiedliwość polega na tym, że zdanie egzaminu państwowego przez pielęgniarkę, która uzyskała np. 124 punkty, zostało uwarunkowane "wynikiem niepomyślnym z egzaminu więcej niż 2/3 zdających". Wobec powyższego w jednym przypadku pielęgniarka z 124 punktami zaliczy egzamin, w innym może nie zdać. Dziwnie pojęta sprawiedliwość!

Proponuję ministerstwu zdrowia, rozszerzyć katalog przypadków zezwalających komisji egzaminacyjnej na obniżenie "progu zaliczenia" o uwarunkowania związane np. z:

  • panującą pogodą w dniu egzaminu,
  • stanem samopoczuciem członków komisji,
  • przypadającym dniem urodzin lub imienin w dniu egzaminu (zarówno członka komisji lub zdającego egzamin),
  • itp.

Zapraszam do dyskusji

Wystapienie do ministra zdrowia

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

30 stycznia 2010 roku - Przeczytaj wystąpienie redakcji Portalu i Gazety do ministra zdrowia. W sprawie pojawia się . . . ksiądz proboszcz oraz dzielnicowy. 5 KOMENTARZY.

Aktualności według działów - dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych