NIEETYCZNY kodeks ETYKI zawodowej. Nie zgadzam się z zapisami kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Powinien on zawierać treści uniwersalne i ponadczasowe. A czy tak jest?

Kodeks etyki.

 

Przedmiotowy kodeks stanowi w części III stanowi:

 1.Pielęgniarki/położne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.
2.Pielęgniarka/położna jest obowiązana do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione organy samorządu zawodowego.

.

Nie rozumiem wyżej cytowanych zapisów. Dlaczego zapisy, że "powinienem solidarnie wspierać działalność samorządu" oraz,  że mam "obowiązek przestrzegać" uchwał samorządu zawodowego zostały wpisane w kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej? To nie miejsce na wpisywanie takich obostrzeń, które przemyca się pod płaszczykiem kodeksu etyki, który powinien zawierać treści ponadczasowe - uniwersalne.

Taka konstukcja zapisów kodeksu powoduje konflikt sumienia. Bowiem jak ma postępować pielęgniarka / położna wobec której izba pielęgniarek i położnych wydaje uchwały niezgodne z prawem? Kodeks stanowi, że powinna wspierać działanie samorządu. A Sąd Najwyższy wydaje w jej sprawie orzeczenie, że izba postępowała bezprawnie, odmawiając wydania zaświadczenia o prawie wydania zawodu? Czy pielęgniarka / położna powinna przestrzegać uchwał zjazdu, który bezprawnie powołuje przewodniczącą izby na III kadencję?

Wobec powyższego uważam, że wpisywanie w kodeks etyki zawodowej rozdziału pt. pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych to niedobry pomysł. Zwłaszcza w takim wykonaniu jak przedstawiłem powyżej. Kodeks powinien zostać zmieniony.

Zapraszam do dyskusji 

Mariusz Mielcarek