Zobacz jakie kwalifikacje będą wymagane od pielęgniarki, która będzie wchodziła w skład zespołu geriatrycznego (określone w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia).

Pielęgniarstwo geriatryczne.

 

W projekcie rozporządzenia w sprawie standardu postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu geriatrii zapisano, że w skład zespołu geriatrycznego udzielającego świadczeń z zakresu geriatrii wchodzą:

  • lekarz,
  • pielęgniarka z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego lub z tytułem specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, psychiatrycznego, neurologicznego, paliatywnego i opieki długoterminowej albo w trakcie odbywania tych specjalizacji, pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinach pielęgniarstwa rodzinnego, zachowawczego, opieki długoterminowej, pielęgniarka z tytułem magistra z minimum rocznym stażem w oddziale geriatrycznym lub w oddziale chorób wewnętrznych,
  • fizjoterapeuta,
  • psycholog.