Propozycja MZ 1:20 w zakresie liczebności pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych to degrengolada polskiego pielęgniarstwa! Kierownictwo Departamentu Pielęgniarek i Położnych powinno podać się do dymisji.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

Propozycja MZ, aby w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmowała opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów jest skandaliczna!

Propozycja ta jest nie do przyjęcia!

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko NIPiP! (obecnie odbywa się planowane wcześniej posiedzenie Naczelnej Rady PiP 15 - 17 czerwca 2010 roku).

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko OZZPiP!

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego!

Czekamy . . .

O reakcji NIPiP, OZZPiP oraz PTP na propozycję MZ 1:20, która została opublikowana w dniu 15 czerwca 2010 roku, będę na bieżąco informował na Portalu. Termin zgłaszania uwag do MZ w ramach konsultacji społecznych upływa z dniem 25 czerwca br.

Informację w sprawie 1:20 w pierwszym dniu publikacji na Portalu czytało ponad 2 000 osób. 30 KOMENTARZY.

ZOBACZ więcej . . .

Mariusz Mielcarek