1:20 - Stanowisko Warszawskiej Izby PiP w sprawie zapisu ustanawiającego objęcie opieką przez jedną pielęgniarkę lub położną 20 pacjentów. Nadal czekamy na opublikowanie stanowiska w tej sprawie przez Naczelną Izbę PiP oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. 2 KOMENTARZE.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz także:

24 czerwca 2010 roku - MZ - w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. Taki zapis w projekcie rozporządzenia z dnia 15 czerwca wywołało ostrą krytykę użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych. Zobacz stanowisko w tej sprawie OZZPiP. 9 KOMENTARZY.

16 czerwca 2010 roku - MZ w projekcie rozporządzenia zapisało: w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. W projekcie napisano "równoważnik etatu", w kontekście liczby obsady pielęgniarskiej. W SOR i izbie przyjęć dodano warunki kwalifikacji i dostępności pielęgniarek. Ten artykuł czytano prawie 4 000 razy. 49 KOMENTARZY.

16 czerwca 2010 roku - Propozycja MZ 1:20 w zakresie liczebności pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych to degrengolada polskiego pielęgniarstwa! Kierownictwo Departamentu Pielęgniarek i Położnych powinno podać się do dymisji. 27 KOMENTARZY.

 

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 czerwca 2010r.


w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  po zapoznaniu się z projektem  rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego   rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych zmian.
Uważamy, iż proponowany zapis, ustanawiający objęcie opieką w oddziale szpitalnym przez 1 pielęgniarkę/położną 20 pacjentów na jednej zmianie jest nie do przyjęcia. Jest to zbyt duża liczba pacjentów ,  nie dająca  pielęgniarkom/ położnym żadnej szansy zapewnienia właściwej opieki  i pielęgnacji. Przyjęcie tak wysokiej normy nie uwzględnia specyfiki poszczególnych oddziałów szpitalnych.  Należy kategorycznie wykreślić w § 4 zapis „ z tym, że sprawowanie opieki w oddziałach szpitalnych przez jedną pielęgniarkę lub jedna położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany”, a zasadnym jest pozostawienie jedynie pierwszego członu zapisu mówiącego o określeniu liczby pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Okręgowa Rada uważa, iż przyjęcie  normy zawartej w  w/w projekcie rozporządzenia, nie jest w żaden sposób uzasadnione. Brakuje wskazania, skąd wzięła się ta liczba i w jaki sposób została ustalona. W projekcie nie wskazano metodologii, ani sposobu ustalania wielkości koniecznego zatrudnienia pielęgniarek/ położnych w poszczególnych rodzajach świadczeń w lecznictwie szpitalnym. Jest to kolejny przykład rozwiązań oderwanych od rzeczywistości. 
Uważamy, iż wymogi dotyczące liczby pielęgniarek/ położnych w w/w projekcie są zdecydowanie niewystarczające, obawiamy się, że wskazane wielkości w praktyce staną się powszechne, a to stanowi zagrożenie dla jakości świadczeń i dobra pacjentów.
Mając na uwadze powyższe Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowczo opowiada się przeciwko proponowanemu rozporządzeniu.

 


  

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko NIPiP!

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego!

 


 

Zobacz także:

Gazeta Pielęgniarki i Położnej:

Fakty i mity - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

7 czerwca 2010 roku - Notatka ze spotkania w MZ - "Zapewnienie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej - równoważnik 1 etatu na 8 - 10 pacjentów na dyżur. Powyższa propozycja nie powinna dotyczyć oddziałów: AiIT, neonatologii, izby przyjęć i oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego. Do dalszej dyskusji pozostają oddziały pediatryczny, położniczy (w tym Rooming - In)." 


 

Komentarze użytkowników

#1  2010.06.28 10:51:53 wiedĹşma

Załącznik do zarządzenia nr 16/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18.02.2008 r: 1 pielęgniarka na zmianę na dwa łóżka intensywnej terapii, 1 pielęgniarka na zmianę na 5 łóżek opieki pośredniej lub 4 łóżka opieki pośredniej, 1 pielęgniarka na zmianę na 5 łóżek opieki ciągłej lub 4 łóżka opieki ciągłej. Do tego badania w Anglii, gdzie zwiększenie z 5 do 6 pacjentów na jedną pielęgniarkę zwiększyły śmiertelność o 16%. Niech nasze Ministerstwo zgłosi projekt takich oszczędności w UE z uzasadnieniem jak to wykonać zgodnie ze standardami to pewnie dostanie dużą nagrodę i dozgonną wdzięczność krajów, które z całego świata ściągają pielęgniarki i ciągle im mało. Swoją drogą chętnie popatrzę jak wielcy specjaliści z ministerstwa "wyrabiają" się na 40 łóżkowym oddziale zabiegowym przyjmującym "na ostro" 7 dni w tygodniu ofiary wypadków, krwawienia, pijaków i z planem operacyjnym 4-7 zabiegów. Ja już to przerobiłam, również pojedynkę i nikomu nie życzę nawet w duecie.

#2  2010.06.28 13:27:16 ~zoorroo

Wiedźmo masz rację! , tylko podobne dane w tym kraju są znane od dawna, nie podawane przez naukowców,nie egzekwowane przez Izby, coś zostało utrwalone od lat przez obojętność\czy nawet pogardę pewnych pań dla pracy przy pacjencie.Przypomnijmy sobie co się działo jak nastała reforma w sł. zdrowia w latach 90-tych, co przeżywaliśmy ci pracujący z pacjentem, postawy pionu zarządzającego, wspierane przez izby, i inne bardziej wykształcone ( ile zwolnień było w naszej grupie, czy ktoś dzielił przez 8, 10, ile osób przypłaciło tą ignorancję zdrowiem, może życiem! , a bieda im i ich rodzinom zgotowana)

#3  2010.06.28 20:07:42 ~justus

Ja mam pytanie/propozycję skoro są procedury ISO w naszych szpitalach to proszę MZ aby konsultowali normy zatrudnienia z pielęgniarkami specjalistkami pracującymi od lat, piel. oddziałowych, przełożonych . To wydaje się proste i logiczne pytać fachowca o sprawy z jego dziedziny. Mam nadzieję że nasze komentarze i propozycje nie pójdą na marne. Referendum ? Prosty zestaw pytań dla nas pielęgniarek przy odbieraniu pensji? druków RMUA?

#4  2010.07.05 22:19:33 ~do wiedźm

Kiedy powiesz dość nie mam siły tego robić, nie daję rady, taka heroiczna postawa wpędza nas w obsady 1:20

Dodaj komentarz