1:20 - Stanowisko Warszawskiej Izby PiP w sprawie zapisu ustanawiającego objęcie opieką przez jedną pielęgniarkę lub położną 20 pacjentów. Nadal czekamy na opublikowanie stanowiska w tej sprawie przez Naczelną Izbę PiP oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. 2 KOMENTARZE.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz także:

24 czerwca 2010 roku - MZ - w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. Taki zapis w projekcie rozporządzenia z dnia 15 czerwca wywołało ostrą krytykę użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych. Zobacz stanowisko w tej sprawie OZZPiP. 9 KOMENTARZY.

16 czerwca 2010 roku - MZ w projekcie rozporządzenia zapisało: w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmuje opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów. W projekcie napisano "równoważnik etatu", w kontekście liczby obsady pielęgniarskiej. W SOR i izbie przyjęć dodano warunki kwalifikacji i dostępności pielęgniarek. Ten artykuł czytano prawie 4 000 razy. 49 KOMENTARZY.

16 czerwca 2010 roku - Propozycja MZ 1:20 w zakresie liczebności pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych to degrengolada polskiego pielęgniarstwa! Kierownictwo Departamentu Pielęgniarek i Położnych powinno podać się do dymisji. 27 KOMENTARZY.

 

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady
Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 czerwca 2010r.


w sprawie: projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  po zapoznaniu się z projektem  rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego   rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wyraża stanowczy sprzeciw wobec projektowanych zmian.
Uważamy, iż proponowany zapis, ustanawiający objęcie opieką w oddziale szpitalnym przez 1 pielęgniarkę/położną 20 pacjentów na jednej zmianie jest nie do przyjęcia. Jest to zbyt duża liczba pacjentów ,  nie dająca  pielęgniarkom/ położnym żadnej szansy zapewnienia właściwej opieki  i pielęgnacji. Przyjęcie tak wysokiej normy nie uwzględnia specyfiki poszczególnych oddziałów szpitalnych.  Należy kategorycznie wykreślić w § 4 zapis „ z tym, że sprawowanie opieki w oddziałach szpitalnych przez jedną pielęgniarkę lub jedna położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany”, a zasadnym jest pozostawienie jedynie pierwszego członu zapisu mówiącego o określeniu liczby pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999r w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
Okręgowa Rada uważa, iż przyjęcie  normy zawartej w  w/w projekcie rozporządzenia, nie jest w żaden sposób uzasadnione. Brakuje wskazania, skąd wzięła się ta liczba i w jaki sposób została ustalona. W projekcie nie wskazano metodologii, ani sposobu ustalania wielkości koniecznego zatrudnienia pielęgniarek/ położnych w poszczególnych rodzajach świadczeń w lecznictwie szpitalnym. Jest to kolejny przykład rozwiązań oderwanych od rzeczywistości. 
Uważamy, iż wymogi dotyczące liczby pielęgniarek/ położnych w w/w projekcie są zdecydowanie niewystarczające, obawiamy się, że wskazane wielkości w praktyce staną się powszechne, a to stanowi zagrożenie dla jakości świadczeń i dobra pacjentów.
Mając na uwadze powyższe Okręgowa Rada Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowczo opowiada się przeciwko proponowanemu rozporządzeniu.

 


  

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko NIPiP!

Czekamy na szybkie i stanowcze stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego!

 


 

Zobacz także:

Gazeta Pielęgniarki i Położnej:

Fakty i mity - normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

7 czerwca 2010 roku - Notatka ze spotkania w MZ - "Zapewnienie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej - równoważnik 1 etatu na 8 - 10 pacjentów na dyżur. Powyższa propozycja nie powinna dotyczyć oddziałów: AiIT, neonatologii, izby przyjęć i oddziału ratunkowego, bloku operacyjnego. Do dalszej dyskusji pozostają oddziały pediatryczny, położniczy (w tym Rooming - In)."