MZ informuje (zobacz zdjęcia), że w dniu 7 lipca 2010 roku podczas wręczenia Aktów Powołania nowym Konsultanom Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, psychiatrycznego, ratunkowego odbyła się "robocza dyskusja" w zakresie normy zatrudnienia 1:20, która jest tyle samo warta co np. norma 1:100 lub 1:1000!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Poniżej prezentujem zdjęcia przesłane przez ministerstwo zdrowia.

 

Konsultanci Krajowi: Beata Ostrzycka, Anna Hajduk, Marek Maślanka oraz podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber (drugi od lewej)

 

Goście i Gospodarze spotkania podczas dyskusji o normie 1:20

.

KOMENTARZ REDAKCJI PORTALU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

.

Przypomnijmy. Ministerstwo zdrowia zaproponowało, aby w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, był zapis, że "sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany".

Propozycja ta spotkała się z ostrą krytyką użytkowników Portalu oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, OZZPiP oraz samorządu zawodowego

W Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 1 lipca napisano: "Projekt rozporządzenia to autorski pomysł resortu zdrowia - mówi Beata Cholewka, dyrektorka departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia".

Zaproponowana  przez MZ norma 1:20, stała się także przedmiotem porozumienia Kopacz - panie w czepkach z dnia 30 czerwca 2010 roku.

W przedmiotowym porozumieniu zapisano także punkt o treści:

"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Więcej o porozumieniu w kontekście normy 1:20 znajdziesz tutaj.

Z powyżej cytowanego zapisu porozumienia wynika, że zmana projektu rozporządzenia, w którym zapisano normę 1:20 będzie służyć "zapewnieniu wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami". Pytanie - jaki w takim razie poziom opieki szpitalnej zapewniało rozporządzenie w zaproponowanym przez ministerstwo dotychczasowym brzmieniu, skoro jego poprawa ma skutkować "wysokim poziomem"? Średnim? Niskim? Beznadziejnie niskim?

Autorzy zaproponowanej normy 1:20 mają świadomość, że jest tyle samo warta jak norma 1:100 lub 1:1000! w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta w oddziale szpitalnym.

Ale podstawową zaletą normy 1:20 będzie to, że JEST.

Od lat dopominam się o te normy. I wyśmiewam ich brak. A tu się okazuje, że MZ normy określi. I argument, że nie ma norm będzie nieaktualny!

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

1:20

Komentarze użytkowników

#1  2010.07.08 18:32:14 ~d .m

Mam nadzieję, że wreszcie resort poda inne dane z artykułu gdzie wyznacznik jest 1:20, w tym samym pionie jest dodatkowo 1:7-8, natomiast w grupie o wyższej pozycji społecznej 1:30-40.Ciekawe czasy nas czekają!

#2  2010.07.09 11:38:19 ~bm

Ciekawe, czy ktoś w tym wszystkim pomyslał o pacjencie i zapotrzebowaniu na opiekę w zależności od stanu zdrowia pacjenta (tzw. kategoryzacja pacjentów od stanu lekkiego do ciężkiego). Czy 1 pielegniarka ma opiekować się 20 pacjentami na oddziale dermatologicznym i tak samo na intensywnej terapii?

#3  2010.07.10 18:47:34 ~d.m.

Oczywiście bm, że obsada na oddziale intensywnej terapii powinna być o wiele większa, zarówno pielęgniarek pielęgnujących jak i pielęgniarek opiekujących się pacjentem.

#4  2010.07.16 22:23:38 ~do d.m.

Jakie to są pielegniarki pielegnujace a jakie opiekujące? mgr.piel specjalistka

#5  2010.07.19 15:38:45 ~d.m

Tym samym co opiekunka od pielęgniarki

#6  2010.07.24 20:18:59 ~do d.m

Nadal nie wiem o co Ci chodzi? Opiekunka to jest opiekunka a pielęgniarka pielęgniarką To dwa różne zawody i dwie rózne szkoły!

Dodaj komentarz