Interesujące prawne zagadnienie rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. Pielęgniarka była zatrudniona w szpitalu. Dyrektor zatrudnił na równorzędnym stanowisku pracy kolejną pielęgniarkę, ale za wyższe wynagrodzenie. Pielęgniarka wystapiła do sądu o wyrównanie pensji i odszkodowanie. Sąd II instancji zasądził na jej rzecz . . . odszkodowanie! Sprawa trafiła do SN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

.

Zobacz artykuł prasowy w przedmiotowej sprawie . . .

 

Zobacz także:

Dział orzecznictwo w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej:

27 września 2009 - Pielęgniarki w opinii dyrekcji były "stosunkowo mało obciążone pracą" i z tego powodu były oddelegowywane do pracy na inne oddziały. Sąd: "nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu"!

16 czerwca 2009 roku - Szpital dwukrotnie nie mogł się pogodzić z rozstrzygnięciem komisji konkursowej na stanowisko naczelnej pielęgniarki. Choć wybrana osoba posiadała wymagane przez przepisy wykształcenie i doświadczenie zawodowe! Sąd Najwyższy przyznał pielęgniarce odszkodowanie.

15 maja 2009 roku - Organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać wymaganych standardów kształcenia w akredytowanych szkołach wyższych - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Pytanie na dziś: w jaki sposób samorząd zawodowy wynagrodzi pielęgniarkom i położnym wyrządzone przez siebie krzywdy. Czy wypłaci odszkodowania? Np. izba w Poznaniu?

2 maja 2009 roku - Sąd Najwyższy - "Nie ma obowiązku odbycia przeszkolenia pielęgniarka, posiadająca stwierdzone prawo wykonywania zawodu, po przerwie w jego wykonywaniu dłuższej niż pięć lat, jeżeli w tym czasie ukończyła studia wyższe".

16 kwietnia 2009 roku - Czy skierowanie pielęgniarki lub położnej do wykonywania pracy na innym niż dotychczas oddziale szpitala wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy?

14 kwietnia 2009 roku - Wojewoda zakwestionował zmianę w statucie szpitala, ktora polegała na zastąpieniu stanowiska "naczelnej pielęgniarki" stanowiskiem "koordynatora ds. pielęgniarstwa". Sprawa oparła się o NSA.