Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Poseł pyta ministra zdrowia: Czy ministerstwo zmierza poprzez uregulowania prawne do zastąpienia wykwalifikowanych pielęgniarek absolwentami szkół opiekunów medycznych?

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej.

.

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie osób korzystających z opieki długoterminowej

   Od dłuższego czasu zauważyć można niepokój, jaki nastał zarówno wśród osób chorych korzystających z opieki długoterminowej, jak i opiekujących się nimi pielęgniarek. Polityka zdrowotna rządu w dalszym ciągu nie prowadzi do poczucia bezpieczeństwa i oszczędności w tej dziedzinie. W czerwcu 2009 r. zablokowano możliwość objęcia opieką długoterminową kolejnej grupy chorych. Po interwencji wielu posłów i senatorów NFZ przywrócił możliwość korzystania z tej opieki, modyfikując znacznie regulacje. Nie wszystkim jednak przywrócono tę możliwość. 29 kwietnia 2010 r. ukazała się na stronach NFZ propozycja kolejnej zmiany w zakresie opieki długoterminowej, która znacznie ogranicza czynności wykonywane przez pielęgniarki (m.in. czynności higieniczne z zakresu profilaktyki przeciwodparzeniowej i odleżynowej, karmienia, pielęgnacji rurki tracheotomijnej, wykonywanie kompresów i okładów, pobierania materiałów do badań). Stawia to w bardzo trudnej sytuacji pielęgniarki, które przez wiele miesięcy świadczą powyższe czynności wobec stałych pacjentów. Odsuwa się je w ten sposób od zadań, które wymienia się w aktach o zawodzie pielęgniarki. Z moich informacji wynika, iż większość czynności wykonywać będą opiekunowie. Nie posiadają oni jednak wiedzy o chorobach, powikłaniach, procesie pielęgnowania i wielu innych kwestiach.

Proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy ministerstwo zmierza poprzez uregulowania prawne do zastąpienia wykwalifikowanych pielęgniarek absolwentami szkół opiekunów medycznych?

   Z poważaniem

   Poseł Daniela Chrapkiewicz

   Starogard Gdański, dnia 16 czerwca 2010 r.

 

 

Zobacz także:

Pielęgniarz z Krakowa napisał list do przewodniczącej OZZPiP, który przeczytało na Portalu prawie 4 500 osób. Został skomentowany 128 razy. Tym razem pielęgniarz z Krakowa pisze do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa . . . w sprawie opiekunów medycznych. "Nie może być tak, że pielęgniarka jest do wszystkiego i za wszystkich!" 58 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej