14 sierpnia 2010 roku zmarła wybitna postać polskiego pielęgniarstwa dr Stefania Poznańska. Wspaniały człowiek, pedagog, społecznik. Cześć Jej pamięci. Uroczystości pogrzebowe odbęda się w dniu 19 sierpnia 2010 r. (czwartek) w Jaśle. Msza żałobna będzie odprawiona w Kościele OO. Franciszkanów ul. Chopina 1 o godz. 15.00.

Pielęgniarstwo polskie.

.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2010 r. w Krakowie zmarła wybitna postać polskiego pielęgniarstwa – dr n. hum. Stefania Poznańska – wspaniały człowiek, pedagog, społecznik.
.

Urodzona w Jaśle, swoje życie zawodowe związała z Krakowem, gdzie ukończyła szkołę pielęgniarską a następnie Uniwersytet. W 1976 r. obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Komisji ds. Kształcenia i Nauki, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTP w Krakowie. Reprezentowała PTP na Kongresach Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Była stypendystką Fundacji Rockefellera (1959-1960) oraz WHO. Od początku powstania Towarzystwa zaangażowana w działalność społeczną w PTP. Twórczyni pierwszych programów kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim. Przez prawie 20 lat (do 1980 r.) była dyrektorką Państwowej Medycznej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie.

Członek Rady Naukowej czasopism pielęgniarskich w tym czasopisma PTP „Problemy Pielęgniarstwa”. Współautor wielu opracowań książkowych m.in. „Pielęgniarstwo wczoraj i dziś”. Odznaczona wieloma odznaczeniami państwowymi oraz Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (1975).

Cześć Jej pamięci.

.

        Zarząd Główny

                                            Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

        Dorota Kilańska

.