Porozumienie Kopacz - panie w czepkach. 1:0 dla Kopacz. W porozumieniu zapisano: Projekt rozporządzenia (...) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku." Mamy 14 września. I co? Nic! Ale nic nie szkoda, po porozumieniu ładne zdjęcia zostaną.

Norma 1:20

.

W porozumieniu zawartym w dniu 30 czerwca 2010 roku zapisano między innymi:

"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

14 lipca 2010 roku MZ do pań w czepkach napisało, że się . . .  spieszy! I prosi związek o "ostateczną akceptację" zaproponowanej przez resort zdrowia zmiany treści par. 4, w którym ministerstwo zawarło historyczną normę 1:20.

Panie w czepkach  odpowiedziały w dniu 20 lipca 2010 roku.

Natomiast w dniu 8 sierpnia 2010 roku resort zdrowia zabrał zabawki z piaskownicy. Najpierw samo rzucało piaskiem po oczach. Teraz tłumaczy się wychowawcy, że źle odebrano rzucanie innych piaskiem w oczy a przecież miało takie dobre intencje. I jeszcze jedno. Panie w czepkach, jak najszybciej wyjdźcie z tej pisakownicy.

Mamy dzisiaj 14 września 2010 roku. Minister Kopacz nie wydała nowego rozporządzenia, które byłoby namacalnym dowodem realizacji porozumienia z dnia 30 czerwca br., w którym zobowiązała się, że zweryfikuje i zmieni (dotychczasowy projekt) dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Natomiast przedmiotową zmianę rozporządzenia zobowiązała się wprowadzić w życie w sierpniu 2010 roku.

Kopacz - panie w czepkach 1:0

Panie w czepkach milczą. Ale przecież nie o efekty chodzi w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach.

W dniu 22 sierpnia na Portalu pisałem:

Opublikowane zdjęcia z uroczystości podpisania porozumienia w prasie oraz mediach elektronicznych to po prostu miód na serca polskich pielęgniarek i położnych. Nacieszmy się nimi jeszcze raz.

     

Zdjecia pochodzą ze strony MZ

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Norma 1:20