Poseł pyta na plenarnym posiedzeniu sejmu, dotyczącym ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej o "sprawy związane z kwalifikacjami pielęgniarek, ponieważ wiążą się z tym pewne niejasności. Chodzi o określenie poziomu wykształcenia pielęgniarek. (...) Największa grupa pielęgniarek ma wykształcenie policealne, dwuletnie czy dwuipółletnie. (...) Natomiast są pielęgniarki, które mają tytuł magistra. Czy ten poziom wykształcenia, czyli ich kompetencje zostały zrównane?"

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek.

Poseł Zbysław Owczarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa zapewne porządkuje wiele kwestii, natomiast nie podnosi rangi tej grupy zawodowej, mam na myśli uposażenie. Ale chciałbym zapytać o coś innego, o sprawy związane z kwalifikacjami pielęgniarek, ponieważ wiążą się z tym pewne niejasności. Chodzi mi o określenie poziomu wykształcenia pielęgniarek. Przypomnę, że największa grupa pielęgniarek ma wykształcenie policealne, dwuletnie czy dwuipółletnie.
Natomiast jest jeszcze grupa, która kształciła się w dawnym systemie. Te pielęgniarki mają tytuł magistra, łącznie kształciły się przez siedem lat, czyli dwa lata nauki, żeby zostać pielęgniarką dyplomowaną, i pięć lat na studiach magisterskich. Moje pytanie brzmi następująco: Czy ten poziom wykształcenia, czyli ich kompetencje zostały zrównane? Przypominam sobie akt wykonawczy, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji pielęgniarek i tam możliwość zajmowania stanowiska była uzależniona właśnie od poziomu tychże kwalifikacji. Dziękuję bardzo.

Co odpowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber?

Poniżej cytuję odpowiedź . . .

Kwestia wykształcenia i rangi zawodu to kwestia uzyskania wykształcenia zarówno w trybie poprzednim, a więc kształcenia podyplomowego, licealnego lub policealnego, jak i kształcenia w systemie obecnym, czyli w formie umożliwiającej uzyskanie tytułu licencjata na studiach wyższych zawodowych. Wykształcenie w trybie poprzednim i w trybie obecnym jest uznawane za równoważne, jeżeli chodzi o kompetencje i kwalifikacje pielęgniarki i położnej. W związku z tym nie ma tutaj żadnej różnicy w dopuszczeniu do zawodu i tym, co pani pielęgniarka czy położna może z tytułu takiego wykształcenia wykonywać. Ten stan został uregulowany w poprzednich zapisach i on w chwili obecnej również zostaje podtrzymany, nie ma tutaj żadnego zróżnicowania, jeśli chodzi o kwalifikacje. Przypomnę tylko jeszcze, że oczywiście panie pielęgniarki, które uzyskały wykształcenie w poprzednim trybie, mają możliwość jego uzupełniania m.in. w oparciu o studia pomostowe. To daje im wyższe kwalifikacje, większą wiedzę, natomiast z punktu widzenia formalnego te kwalifikacje są w jednym i drugim systemie kształcenia porównywalne.

Ze stenogramu posiedzenia sejmu w dniu 24 września 2010 roku opublikowanego na stronie internetowej sejmu wybrał

Mariusz Mielcarek