Poseł do minister zdrowia: Do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo od pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka i położna poz.

.

Interpelacja do Ministra Zdrowia

Do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W dokumencie otrzymanym członkowie wskazują na kilka postulatów, które miałby być ujęte w nowym rozporządzeniu.
Brak uwzględnienia tych postulatów, stawianych przez przedstawicieli ponad 250-tysięcznej korporacji zawodowej, zdaniem wnioskujących, nie może gwarantować wydania rozporządzenia, którego zapisy będą jasne, czytelne, jednoznaczne interpretacyjnie i co najważniejsze zapewnią niezakłóconą dostępność do świadczeń zdrowotnych dając poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom. Przedstawiciele postulują min. o:

 • zagwarantowanie pacjentom możliwości korzystania ze świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (środowiskowo - rodzinnej) w miejscu zamieszkania pacjenta- rodziny,
 • zagwarantowanie pacjentom niczym nieograniczonej możliwości korzystania ze świadczeń zabiegowych w gabinecie zabiegowym lekarza poz,
 • zagwarantowanie jednoznacznej interpretacji w zakresie zadań możliwych do realizacji w gabinecie pielęgniarki / położnej poz i w gabinecie zabiegowym lekarza poz,
 • zagwarantowanie wysokiej jakości badań laboratoryjnych poprzez pozostawienie organizacji ich pobrania i transportu w gestii świadczeniodawcy, który od lat otrzymuje na ten cel środki finansowe z NFZ, czyli lekarza poz,
 • zagwarantowanie dzieciom do 12 - miesiąca życia częstszych wizyt patronażowych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej minimum czterech tj. 1 raz na kwartał,
 • zagwarantowanie dzieciom i młodzieży szkolnej dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w każdej szkole w gabinecie pomocy przedlekarskiej lub innym pomieszczeniu na terenie szkoły,
 • zagwarantowanie możliwości samodzielnego dostosowania harmonogramu czasu pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z uwzględnieniem liczby szkół, uczniów i planu lekcji,
 • zagwarantowanie matce i dziecku uzyskania pierwszej wizyty patronażowej położnej środowiskowej do 48 godzin od zgłoszenia.

Szanowna Pani Minister!

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania:

 • Na jakim etapie prac w strukturach rządowych znajdują się prace nad projektem ww. rozporządzenia?
 • Czy postulaty pielęgniarek i położnych opisane w interpelacji są brane pod uwagę w pracach nad rozporządzeniem?
 • Które z wymienionych postulatów mają szansę na uwzględnienie w nowym rozporządzeniu?

Z poważaniem

Tadeusz Tomaszewski

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

23 września 2010 roku

 

Zobacz także:

Aktualności wedłu działów - pielęgniarka, położna poz

 


 

Publikacja Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego to próba całościowego spojrzenia na zagadnienia związane z pielęgniarstwem środowiskowo - rodzinnym. Książka prezentuje nie tylko stan pielęgniarstwa rodzinnego w  Polsce, ale także prognozy i kierunki jego rozwoju. Ponadto przedstawiono szczegółowo zagadnienia związane z zadaniami pielęgniarki rodzinnej, wykorzystaniem procesu pielęgnowania w praktyce zawodowej pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej oraz standardy, których stosowanie jest niezbędne dla sprawowania opieki pielęgniarskiej na wysokim poziomie.

Zapraszam do Sklepu Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek