Uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 2011 r.

Pielęgniarka poz.


UWAGI DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA PREZESA FUNDUSZU W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW W RODZAJU POZ NA 2011R:

1. W ubiegłych latach, gdzie pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracowała wyłącznie w domu pacjenta z najbardziej potrzebującymi kompleksowej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, miałyśmy zorganizowany, efektywnie zaplanowany  czas na rozpoznanie środowiska, postawienie diagnozy, ustalenie planu działania i jego realizację. Był również czas na profilaktykę, promocję zdrowia i przyuczenie rodziny oraz samego pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji.
Obecnie nie jesteśmy w stanie realizować się jako pielęgniarki tak profesjonalnie przygotowane w poprzednich latach do pracy z ciężko i przewlekle chorym( każda z nas musi mieć ukończony kurs lub specjalizację w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego). Narzucony na nas obowiązek wykonywania iniekcji w gabinecie pielęgniarki POZ spowodował chaos, niedomówienia i brak nad naszymi pacjentami w domu kompleksowej opieki. Teraz nasza praca zawęża się tylko do wykonania zleconych w domu pacjenta iniekcji i szybkiego udania się do gabinetu pielęgniarki POZ, gdzie czekają już pacjenci. Z chwilą, gdy wizyta u chorego  w domu się przedłuża, nasi pacjenci idą do gabinetu zabiegowego lekarza i tam podpisują deklarację do jego pielęgniarki. Ta sytuacja pokazuje jak nieuczciwe względem nas-pielęgniarek praktyk jest obarczanie  " pilnowaniem" gabinetu pielęgniarki POZ. Na tym korzystają lekarze, interpretując zarządzenie w/g swojego" koncertu życzeń". My musimy wykonywać wszystkie zlecane przez lekarza POZ zabiegi, gdzie w stawce kapitacyjnej to on otrzymuje na ten cel środki. Pomimo zapisu, że to lekarz ma obowiązek w/g zawartej umowy z NFZ utrzymywać i prowadzić gabinet zabiegowy, to my zostałyśmy obciążone zadaniami lekarza POZ, za które świadczenia to on pobiera publiczne pieniądze. 
Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że najbardziej poszkodowani są pacjenci, którzy przez  zarządzenia korzystne tylko dla lekarzy, gubią się w reformie ochrony zdrowia, nie mogą wybrać dla siebie pielęgniarki do której chcą należeć i której ufają. Muszą przynależeć do pielęgniarki pracującej u lekarza pod groźbami nie udzielenia przez niego pomocy, wydania skierowania, wykonania innych procedur medycznych z zakresy zadań lekarza POZ. Godzą w dobre imię naszej grupy zawodowej i prowadzą do upadku tak ciężko wypracowanych samodzielnych praktyk pielęgniarskich. Pomimo zgłaszania naszych uwag do NFZ i MZ nikt nie zareagował na nieprawidłowości, nieuczciwe praktyki lekarza POZ, tylko sprawę lekceważono i uciszono.
Reasumując: pielęgniarka rodzinna powinna poprzez swoje wysokie kwalifikacje pracować tylko i wyłącznie w domu pacjenta a nie pilnować gabinetu pielęgniarki POZ.
2. Bilanse i testy przesiewowe są bezsensownym obciążeniem nas, ponieważ w trakcie obowiązkowych szczepień ochronnych, lekarz ma obowiązek kompleksowego zbadania dziecka. Z naszego obecnego doświadczenie widzimy tą bezsensowność, ponieważ matki mając wykonane badanie podczas szczepień, nie zgłaszają się do nas na przeprowadzenie  takiego samego badania, bo jest to niepotrzebnym dublowaniem. Często zdarza się tak, że gabinety pielęgniarek i lekarzy POZ są położone w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Która matka z dzieckiem zgłosi się na orientacyjne badanie do pielęgniarki, mając wykonane to u lekarza?
Komu w takim razie  nie wierzy się w rzetelność przeprowadzania badania, komu podważa się autorytet-nam czy lekarzom? W poprzednich latach lekarz przeprowadzał takie badania i nadal przeprowadza, dlatego nie widzimy sensu w tym dublowaniu. To działanie jak i powyższe(wykonywanie trybu ambulatoryjnego) naszym zdaniem jest celowym, powolnym lecz bardzo skutecznym eliminowaniem samodzielnych praktyk pielęgniarskich, o czym krzyczy się głośno. 
3. Odnośnie programów profilaktycznych: dlaczego pielęgniarka POZ ma zaoferowany tylko jeden program:" świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy "za jedyne 4zł"!  Do dyspozycji lekarze POZ otrzymali pełny wachlarz programów za wysokie kwoty? Nie możemy w takich działaniach dopatrzyć się równego traktowania podmiotów, wręcz przeciwnie - dokłada nam się i przerzuca  obowiązki lekarza, za którymi do nas nie idą środki finansowe! 

NASZE UWAGI PROSIMY UCZCIWIE PRZEANALIZOWAĆ I WZIĄĆ POD UWAGĘ DOBRO PACJENTA, EFEKTYWNOŚĆ ORAZ  EKONOMICZNOŚĆ W ZATWIERDZANIU ZARZĄDZEŃ. ZWRÓCIŁYŚMY UWAGĘ NA NIEUDOLNOŚĆ TYCH ZARZĄDZEŃ, KTÓRE SĄ  WYDAWANE Z KORZYŚCIĄ TYLKO DLA LEKARZY A CELOWO NISZCZĄCE NAS PIELĘGNIARKI SAMODZIELNYCH PRAKTYK. DLACZEGO OSOBY NIE MAJĄCE DOŚWIADCZENIA W PRACY Z PRZEWLEKLE I OBŁOŻNIE CHORYMI W DOMU DECYDUJĄ O NAS BEZ NAS!
DOPÓKI W NASZYM KRAJU LEKARZE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PIELĘGNIASTWA RODZINNEGO, DOPÓTY NIE SKOŃCZY SIĘ KORUPCYJNE ZMUSZANIE PACJENTÓW DO WYBORU JEGO PIELĘGNIARKI POZ. DZIEJE SIĘ TAK W CAŁEJ POLSCE, JESTEŚMY CIĄGLE POD PRESJĄ NIEUCZCIWYCH PRAKTYK LEKARZY WZGLĘDEM PIELĘGNIAREK PRAKTYKI  A PACJENT PRZYGLĄDA SIĘ I NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA PACJENTA, KTÓRE GWARANTUJE MU WOLNY WYBÓR PIELĘGNIARKI.      

Z poważaniem Pielęgniarki POZ z Dolnego Śląska
NZOZ CENTRUM PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

ZAMACH MZ I NFZ NA SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH

Więcej aktualności w dziale - pielęgniarka poz, położna poz

.


NOWOŚĆ W SKLEPIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Publikacja Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach zawiera 576 pytań i tyle samo odpowiedzi z objaśnieniami omawianego zagadnienia. Wydanie III jest zaktualizowane i poszerzone o szereg zagadnień m.in. o szczepionki stosowane w podróżach (zarejestrowane w Polsce), szczepienia dzieci przed podróżą, szczepienia dzieci powracających z zagranicy. Nowe wydanie rozszerzono o ponad 200 nowych pytań i odpowiedzi oraz informacje o szczepionkach zarejestrowanych w Polsce.