V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: "Insulinoterapia w praktyce pielęgniarki-nowości". Warszawa, 12 grudnia 2010 roku.

Konferencje dla pielęgniarek.

.
Termin konferencji: 17.12.2010 r.
- rozpoczęcie konferencji - godzina 9.30, zakończenie około godziny 16.00
Miejsce konferencji: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa, sala konferencyjna nr 119/blok E, wysoki parter, wejście główne Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

Informacje ogólne

 1. Biuro konferencji czynne: 17.12.2010r. od godziny 7.00
 2. Opłaty konferencyjne:
  członkowie PFED 50 zł
  pozostali uczestnicy 100 zł
  W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne i posiłki w czasie konferencji. Opłatę konferencyjną należy wnosić na konto PFED:

  nr 98105010251000002302941964 Bank Śląski Oddział Warszawa 169 ul. Zamoyskiego51A 03-801 Warszawa
  do 31.11.2008 r. z dopiskiem „V Konferencja PFED”.
 3. Osoby, które zadeklarowały czynny udział w konferencji proszone są o przesłanie streszczenia pracy w języku polskim drogą elektroniczną na adres: [email protected] do dn. 30.10.2010r. Streszczenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko oraz ośrodek autora, tytuł, wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski.
  Format streszczenia: dokument Microsoft Word 2000, 250 słów (nie wliczając danych autorów i tytułu), Czcionka: Times New Roman 12 pkt. Odstęp pojedynczy.
  Potwierdzenie kwalifikacji pracy będzie przesłane autorom do dn. 05.11. 2010 r. Wszystkie prace prezentowane na konferencji będą drukowane w materiałach konferencyjnych
 4. Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej WWW.pfed.org.pl w dn. 30.11.2010 r.
 5. Możliwość zakwaterowania w Hotelu Patron przy IPCZD – recepcja , rezerwacja – tel. 22 815 72 26
 6. Kontakt z Komitetem Organizacyjnym Konferencji:
  tel.022 815 10 42 , faks 022 815 12 32, email: [email protected]Program ogólny

Tematyka konferencji:
I sesja: Insulinoterapia przy pomocy wstrzykiwaczy insulinowych typu pen

 1. Wyniki badań
 2. Nowe światowe rekomendacje dotyczące technik wstrzykiwania insuliny
 3. Zalecenia PFED i Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa – aktualności

II sesja: Insulinoterapia przy pomocy ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI)

 1. Programy komputerowe wspierające insulinoterapię
 2. Aktualne zalecenia PFED i Krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa - aktualności

III sesja plakatowa

Zobacz więcej szczegółów