Ogólnopolska Konferencja dla pielęgniarek pracujących w psychiatrii pt. PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie. Warszawa, 21 marca 2011 roku. Celem konferncji jest również integracja i doprowadzenie do powstania Stowarzyszenia tego środowiska zawodowego.

Pielęgniarstwo psychiatryczne.

.

FUNDACJA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA POLSKIEGO
oraz
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII w Warszawie

serdecznie zapraszają na

XVII Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla Pielęgniarek
na temat:

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
- zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie

Konferencja odbędzie się 25 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9, I piętro
Rozpoczęcie Konferencji - godz. 09.00, a zakończenie ok. godz. 17.00.

Tematy Konferencji:

  1. Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki a możliwości rozwoju zawodowego.
  2. Dylematy etyczne i moralne w psychiatrii.
  3. Stres zawodowy, mobbing, wypalenie zawodowe, stygmatyzacja – jak sobie z tym radzić?
  4. Pacjent o podwyższonym ryzyku zawodowym, sytuacje trudne i konfliktowe w pracy.
  5. Błędy medyczne w aspekcie prawnym.
  6. Wizerunek medialny pielęgniarki.
  7. Zagrożenia zawodowe w środowisku pracy pielęgniarek.
  8. Ochrona personelu i pacjentów przed zagrożeniami szpitalnymi.

Patronat Honorowy
dr n. med. Anna Hajduk – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Zobacz więcej szczegółowych informacji . . .

.

 


 

Autorka podręcznika Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego w prowadzeniu informuje o układzie publikacji, który pozwala przejść od bardziej ogólnych zagadnień takich jak: pojęcie zdrowia psychicznego, etyczne i prawne aspekty opieki nad pacjentem psychiczne chorym, poprzez zasady komunikowania się z chorym psychiczne i modele opieki, do problemów bardziej szczegółowych i praktycznych. Ósmy rozdział podręcznika poświęcono omówieniu specyfiki opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami nerwicowymi, chorobami afektywnymi, schizofrenią i uzależnieniami. Autorka publikacji w prowadzeniu podkreśla, że opiekę nad pacjentem geriatrycznym z chorobą psychiczną omówiono odrębnie, gdyż ci pacjenci wymagają specyficznego postępowania, także w zakresie opieki pielęgniarskiej. W rozdziałach poświęconych różnym metodom leczenia chorych psychiczne, przyporządkowano ważne z punktu widzenia opieki pielęgniarskiej problemy związane z terapią oraz rehabilitacją. W opinii autorki publikacji, szczególnie ważne są rozdziały omawiające zasady współpracy pielęgniarki z zespołem terapeutycznym oraz jej zadania w kompleksowym leczeniu.

.

Mariusz Mielcarek