Minister zdrowia Ewa Kopacz została uznana w sondzie przeprowadzonej wśrod posłów RP za najgorszego ministra obecnego rządu. Mnie ten fakt nie dziwi, skoro podpisała porozumienie z paniami w czepkach i nie dotrzymła jego zapisów. Minister zdrowia. Minister kraju w UE.

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach.

.

MZ i Departament Pielęgniarek i Położnych w dniu 15 czerwca 2010 roku, zaproponowało aby "w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmowała opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów".

Taka propozycja uregulowania kwestii obsady pielegniarskiej w szpitalach wywołała sprzeciw środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej uznała powyższą propozycję MZ za ogromny wkład w rozwój właściwie nie tylko polskiego, ale światowego pielęgniarstwa! Natomiast użytkownicy Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej w konkursie na nazwę dnia 15 czerwca, dnia w którym  MZ zaproponowało aby "w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmowała opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów, dzień ten ogłosili - DNIEM OPIEKI EKSPERYMENTALNEJ

Natomiast w Porozumieniu Kopacz - panie w czepkach zapisano, że "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Dziś jest 20 grudnia 2010 roku. Zmiana rozporządzenie nie nastąpiła.

Minister zdrowia Ewa Kopacz nie dotrzymuje podpisanego porozumienia. 

Wnioski nasuwają sie same . . . 

Zastanawiający ale jakże znamienny jest jeszcze jeden fakt, w powyższej sprawie strona internetowa OZZPiP . . . milczy.

Ale od początku na Portalu pisałem, że  w tym porozumieniu nie najważniejsza jest treść, merytoryczny jego poziom, ale czas podpisania oraz zdjęcia z uroczystości podpisania. Nacieszmy się jeszcze nimi raz . . .

Mariusz Mielcarek