Praca dla pielęgniarek w Austrii! Relacja ze stażu zawodowego!

Praca dla pielęgniarek w Austrii

.

Tak było! Relacja ze stażu zawodowego pielęgniarek w Austrii!

Projekt pt: „O starości inaczej – nowe kwalifikacje personelu medycznego w obszarze opieki długoterminowej" realizowany jest w partnerstwie pomiędzy polską Instytucją Rynku Pracy Club Silesius Sp. z o.o. i austriacką grupą ośrodków opiekuńczo-leczniczych SONNENLAND.
Realizowany w terminie od 01.09.2010 do 31.03.2011, bezpłatny dla uczestników projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt stanowi odpowiedź w wymiarze lokalnym na wyzwanie „starzejącej się Europy” i wynikające z tego wzrastające zapotrzebowanie europejskiego rynku pracy na wykwalifikowany w opiece długoterminowej personel medyczny.
W ramach projektu grupa 10 pielęgniarek odbyła 2-tygodniowy staż zawodowy w ośrodku opiekuńczo-leczniczym Sonnenland w Semriach w Austrii. Głównym celem pobytu stażowego pielęgniarek za granicą było nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zakresie pielęgnacji, żywienia i aktywizacji osób starszych. Ponadto zakres programowy stażu zakładał zapoznanie stażystów z praktycznymi aspektami zarządzania placówką opiekuńczo-leczniczą oraz przyswojenie niemieckiego słownictwa medycznego.

Wyjazd za granicę poprzedzony został kursem przygotowawczym obejmującym kurs medycznego języka niemieckiego oraz przygotowanie kulturowo-pedagogiczne. 

 

W podróż do Austrii uczestnicy udali się mikrobusem, aby po trudach podróży zakwaterować się i wypocząć w komfortowym Hotelu Trattnerhof mieszczącym  się nieopodal ośrodka SONNENLAND.

 

 

 

W ośrodku na uczestniczki oczekiwał już zespół pracowników SONNENLAND z opiekunem merytorycznym stażu siostrą Marianne Glawogger. W trakcie 2-tygodniowego pobytu uczestniczki stażu miały okazję towarzyszyć austriackim pielęgniarkom w codziennych obowiązkach poznając m.in. zagadnienia diagnoz pielęgniarskich w opiece długoterminowej, leczenia ran przewlekłych w środowisku wilgotnym itd.

 

 

Instytucja Przyjmująca zadbała ponadto o atrakcyjny program spędzenia przez uczestniczki czasu wolnego. W weekend pielęgniarki z Polski między innymi zwiedziły atrakcje miasta Graz, planetarium oraz drugi z ośrodków Sonnenland w Fehring.

 

 

 

Więcej informacji o stażu polskich pielęgniarek w Austrii oraz innych projektach edukacyjnych i rekrutacyjnych skierowanych do personelu pielęgniarskiego na stronie www.clubsilesius.com.pl