Kontrakt powinien być wyborem pielęgniarki i położnej - tak uważa Senacka Komisja Zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, delegaci na zjazd elbląskiego samorządu pielęgniarek i położnych.

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych 2011.

 

.

.

Senat RP a propozycja zakazu kontraktów pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich - zatrudnianie pielęgniarek i położnych na kontraktach zgodne z konstytucją

Przeczytaj wywiad z przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Zobacz stanowisko elbląskiego samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych