Kontrakt powinien być wyborem pielęgniarki i położnej - tak uważa Senacka Komisja Zdrowia, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, delegaci na zjazd elbląskiego samorządu pielęgniarek i położnych.

Związkowy zakaz kontraktów pielęgniarek i położnych 2011.

 

.

.

Senat RP a propozycja zakazu kontraktów pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich - zatrudnianie pielęgniarek i położnych na kontraktach zgodne z konstytucją

Przeczytaj wywiad z przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Zobacz stanowisko elbląskiego samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2011.03.29 08:49:46 ~Hm

Balansujemy między wolnością,a odpowiedzialnością, ujawniając swoje intencje.Kształcenie (aprobata państwa)-jaka intencja przyświecała twórcom i kontynuatorom kształcenia pielęgniarskiego na poziomie akademickim tworząc przez ponad 40 lat kierunek w którym w nauczaniu koncentrowano się na kształceniu ludzi do zarządzania pielęgniarkami, albo nauczaniu zawodu? co w takim razie z praktyką (która była na poziomie szkoły średniej i też o różnym poziomie? Konsekwencje takiego modelu? Czy zmiana nazw zmieniła treści,wzorce, kiedy zobaczymy tego rzeczywiste efekty społeczne?

#2  2011.03.29 09:01:35 ~Hm

Prawo-co nazywane jest w praktyce pielęgniarskiej samodzielnością, jak ona funkcjonuje w rzeczywistości(jak realizowana).Obecnie stoimy przed dylematem czy dać władzę nad osobami w stosunku do których nie egzekwowano/łamano prawo np. o normach zatrudnienia, osobom, które łamały to prawo w stosunku do nich. Niejasne jest też w ostatniej chwili wprowadzenie poprawki o kontraktach w szpitalu przez MZ- ministerstwo które zostało negatywnie ocenione przez NIK.Bardziej rozwinięte demokracje i na dodatek stosujące wiedzę w zarządzaniu i ekonomice ( tam nie ma 1:20 pacjentów)nie stosują kontraktów i nie są pozywane do Trybunałów? Coś nie tak! z naszym rozumowaniem!

#3  2011.03.29 11:48:43 ~Gość

Moim zdaniem,jedynie w polskich realiach może funkcjonować taka forma zatrudnienia dla pielegniarek, jaką są te "pseudo kontrakty".Dlaczego akurat w tym temacie musimy byc pionierami? Na całym świecie mówi się o poziomie usług medycznych,a my? Czy wiecie ile wpisów mozna znaleźć w średniej wielkości szpitalu,w dokumentacji dotyczacej zakłuć personelu pielęgniarskiego? Średnio 2/rok.Rewelacja? Pozdrawiam

#4  2011.03.29 12:40:23 ~Aga

Chciałabym wiedzieć, czy Pani "Minister Finansów" ewa Kopacz zmieni rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w którym jest zapisane, cytuję:Par.2.1 Pielęgniarka, położna zatrudniona na podstawie UMOWY O PRACĘ odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę do organizatora kształcenia podyplomowego, zwanego dalej "organizatorem kształcenia".Par.2.2 Pielęgniarka, położna może odbywać kształcenie podyplomowe również bez skierowania, o którym mowa w ust.1, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia". TAK, WIEC NIEDŁUGO ZAPOMNIMY O DOFINANSOWANEJ SPECJALIZACJI, A IZBY PIELĘGNIARSKIE NIE BĘDĄ MIAŁY CZEGO REFUNDOWAĆ, GDY WSZYSCY PRZEJDZIEMY NA KONTRAKTY. A PANI MINISTER WYKAŻE OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE NASZYM KOSZTEM. A WYMAGANIA ROSNĄ!

#5  2011.03.29 12:50:04 wiedĹşma

Gdzie było prawo przez 13 lat jeżeli ustawa o zoz 1-szym artykule mówi, że "pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej, a także grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych, specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej nie mogą prowadzić takich samych świadczeń zdrowotnych, które udzielane są przez ten zakład z wyjątkiem poz i stomatologii", to jakie świadczenia wykonywały pielęgniarki na kontraktach?

#6  2011.03.29 15:08:07 ~zbz

Jezeli kontrakt bedzie wyborem.Ale NIE bedzie!

#7  2011.03.30 09:13:02 ~Gość

Naprawdę nie macie pojęcia. Kontrakt jest umową i nie prawda, że zawsze złą. Jest taki, na jaki się zgadzacie. Mój kontrakt ma limit godzin (150 -170 godzin, tak chciałam), mam prawo do wolnych 20 dni roboczych ( to urlop), pracuję w systemie jednozmianowym z wolnymi świętami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, też tak chciałam, o wysokości stawki godzinowej, nie napiszę, ale też jest taka, jaką chciałam. Tylko, żeby Twój pracodawca zgodził się na takie warunki, musi bardzo zależeć mu na tym, żebyś to właśnie Ty pracowała w zarządzanym przez niego szpitalu. Acha decyzję o pracy na kontrakcie podjęłam ja i zaproponowałam ją mojemu dyrektorowi. Gdyby się nie zgodził, przygotowałam się i na pewno nie zostałabym bez pracy. I zupełnie nie rozumiem dlaczego, przez Panie które generalnie na wszystko mówią nie, miałabym to stracić.

#8  2011.03.30 11:18:52 ~Do Gość

Kontrakt nie jest zły jeżeli wybór rzeczywiście należy do pracownika, który w stosunku do pracodawcy jest stroną słabszą. Problem powstał gdy szykujące się do przekształceń w spółki szpitale zmuszały pracowników do przechodzenia na kontrakty. Praca na wielu oddziałach stanowi zagrożenie, urazowość, agresja, zakażenia, czynniki chemiczne, pole magnetyczne, a ubezpieczenie w takich przypadkach bardzo drogie. Część pielęgniarek ma uznanie choroby zawodowej, część nie czuje się na siłach pracować tyle, aby mieć zysk.

#9  2011.03.30 11:27:05 ~Do Gość

Musimy mieć świadomość, że 30% jest w wieku przedemerytalnym i ta grupa pozostanie bez pracy jeżeli młodsi wezmą większą ilość godzin, a szpitale-spółki będą oszczędzać na zysk i pensje zarządów. Teraz do konkursu przystępuje kilka osób, co będzie jak będą to tysiące. Warto popatrzeć na doświadczenia pielęgniarek z poz, nikt nie protestował i miało być dobrze, a teraz w wielu przypadkach zabierają im pracę lekarze i firmy.

#10  2011.03.30 14:42:14 ~pielęg po

To jest prawda lekarze są bez względni,a pieniędzy ciągle im mało,pielęgniarki mają za nic

#11  2011.03.30 15:09:38 ~Matrix

Http://kontakt24.tvn.pl/temat,minister-kopacz-odpowiadala-na-wasze-pytania,89595.html? grupa=polska

#12  2011.03.30 21:41:17 ~jakt

Do 8 i 9 --mądre słowa ! To jest prawda,że dla dyrektora my zawsze jestesmy strona słabszą! I oby było tak,że ten wybór bedziemy miały!

Dodaj komentarz