Poseł pisze do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do powołania . . . Rzecznika Praw Pielęgniarki i Położnej. Rzecznika, na wzór Rzecznika Praw Lekarza.

Rzecznik Praw Pielęgniarki i Położnej?

 

                                                             Ewa Kopacz

                                                                              Minister Zdrowia

.

Interpelacja w sprawie rozważenia możliwości powołania Rzecznika Praw Pielęgniarki i Położnej

Szanowna Pani Minister,

działając na prośbę  Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

Do mojego biura poselskiego wpłynął wniosek Delegatów XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie w sprawie rozważenia możliwości powołania Rzecznika Praw Pielęgniarki i Położnej na wzór Rzecznika Praw Lekarza. W uzasadnieniu powołano się na brak możliwości, w obecnie obowiązujących przepisach prawa, powołania takiego organu czy instytucji. Tymczasem pielęgniarki i położne widzą konieczność reprezentowania ich w środowisku w zakresie m.in.:

-    opiniowania aktów prawnych,

- rozpatrywania skarg pielęgniarek w zakresie nieprzestrzegania ich praw (zawodowych, pracowniczych, konstytucyjnych), pomoc w kierowaniu spraw do sądów powszechnych,

- załatwianie innych spraw, w których dochodzi do jakichkolwiek dyskryminacji tej grupy zawodowej.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1. Czy Ministerstwo dostrzega możliwość powołania Rzecznika Praw Pielęgniarki i Położnej na wzór Rzecznika Praw Lekarza?

2. Jakie działania zostaną podjęte w celu realizacji postulatu pielęgniarek i położnych?
 
Warszawa, dnia 12 maja 2011 r.

Redakcja Portalu - w związku z komentarzem nr 5 podaję dane posła - Kazimierz Moskal. Za pominięcie danych autora interpelacji bardzo przepraszam - Mariusz Mielcarek

.