Czy możliwość odbycia studiów zaocznych (I stopnia) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo powinna mieć w Polsce miejsce? Czy kształcenie pielęgniarek i położnych nie powinno być przypisane tylko uczelniom medycznym? Zobacz wykaz uczelni, które zamierzają prowadzić rozpoczynające się w 2011 roku studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (w tym pomostowe).

Studia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne w 2011 roku. Zobacz wykaz uczelni oraz liczbę miejsc planowaną na poszczególnych uczelniach, które zamierzają prowadzić kształcenie na kierunku:

  • pielęgniarstwo
  • pielęgniarstwo pomostowe
  • położnictwo
  • położnictwo pomostowe