Ustawa o działalności leczniczej likwiduje przywileje pracownicze - część 5. Zapis o dodatku w wysokości 30 % dla pracowników medycznych pogotowia ratunkowego (zespoły wyjazdowe) oraz 20% (poza zespołem wyjazdowym - pomocy doraźnej) widniejący w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej wyparował! Takich regulacji nie zawiera wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawa o działalności leczniczej.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

.Z

.

.

W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej z roku 1991 zapisano:

Art. 32ł.

1. Pracownikom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej) przysługuje dodatek w wysokości 30 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.

Należy podkreslić, że powyższa ustawa traci moc związku z uchwaleniem i wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawy o dzialalności leczniczej. Natomiast ustawa o działalności leczniczej nie zawiera regulacji w zakresie przedmiotowego dodatku.

Zobacz wystąpienie redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej do ministerstwa zdrowia w przedmiotowej sprawie.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

13 maja 2007 roku - Dodatek za pracę na SOR. Różne interpretacje ...

15 maja 2007 roku - Jeden z internautów przesłał opnię prawną z MZ dotyczącą braku podstaw prawnych, przyznawania pracownikom SOR 20% dodatków na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

8 sierpnia 2008 roku - Z redakcyjnej poczty: Czy to prawda, że starając się o dodatek 20% za pracę w SOR musimy wybierać między dodatkiem za nocne dyżury, a 20% dodatkiem? Taką informację przekazano pracownikom SOR-u!

.

Zobacz także:

Ustawa o działalności leczniczej to:

.