Z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunięto tytuły zawodowe: licencjata i magistra pielęgniarstwa oraz położnictwa. Poseł - "uznaliśmy, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik". Dlaczego? Jaka była argumentacja za takim rozwiązaniem?

Tytuły zawodowe pielęgniarek i położnych.

Z

.

Pos

W dotychczas obowiązującej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano:

"Art. 7. 1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych.
2. Szkołą pielęgniarską w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki:
 1) szkoła pomaturalna;
 2) (uchylony);
 3) szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie:
a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających lub
b) studiów wyższych zawodowych.
3. Szkołą położnych w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie położnej:
 1) szkoła pomaturalna;
 2) (uchylony);
 3) szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie:
a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających lub
b) studiów wyższych zawodowych.


Art. 8. 1. Absolwent szkoły pielęgniarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 2:
 1) w pkt 1 - uzyskuje tytuł zawodowy pielęgniarki;
 2) w pkt 3 lit. a - uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 3) w pkt 3 lit. b - uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.
2. Absolwent szkoły położnych, o której mowa w art. 7 ust. 3:
 1) w pkt 1 - uzyskuje tytuł zawodowy położnej;
 2) w pkt 3 lit. a - uzyskuje tytuł zawodowy magistra położnictwa;
 3) w pkt 3 lit. b - uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa.
3. Pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego tytułu zawodowego wymienionego w ust. 1 i 2, jeżeli posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument nadany przez to państwo, potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej."

Z powyższych zapisów jasno wynikało, że pielęgniarka lub położna miała prawo do używania tytułu zawodowego licencjata lub magistra, odpowiednio pielęgniarstwa lub położnictwa.

W nowej ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej uchwalonej przez sejm w dniu 1 lipca 2011 roku omawianą problematykę ujęto w poniższy sposób:

"Art. 8.

1. Osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.

2. Tytułami, o których mowa w ust. 1, mogą posługiwać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, a także osoby, o których mowa w art. 24, z zastrzeżeniem art. 9.

3. Tytuły, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie prawnej.

4. Pielęgniarce i położnej posiadającej ukończone szkolenie specjalizacyjne przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa albo dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia."

oraz

"Art. 52.

1. Pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej.

2. Szkołą pielęgniarską jest szkoła wyższa prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie:

1)   studiów pierwszego stopnia;

2)   studiów drugiego stopnia.

Art. 53.

1. Położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły położnych.

2. Szkołą położnych jest szkoła wyższa prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo na poziomie:

1)   studiów pierwszego stopnia;

2)   studiów drugiego stopnia."

Wynika z tego, że usunięto z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej prawo do używania tytułu zawodowego:

  • licencjata pielęgniarstwa,
  • licencjata położnictwa,
  • magistra pielęgniarstwa,
  • magistra położnictwa.

Ostały się tylko tytuły zawodowe:

  • pielęgniarka,
  • położna.

Dlaczego? Jaka jest argumentacja za takim rozwiązaniem?

Poniżej prezentuję fragmenty dyskusji, która odbyła się na plenarnym posiedzeniu sejmu w dniu 29 czerwca 2011 roku.

Poseł Jolanta Szczypińska:

W proponowanej ustawie istnieją zapisy stanowiące, iż tytuły zawodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (studia licencjackie), jest uprawniona do posługiwania się tytułem licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa, natomiast osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia (magisterskie), jest upoważniona do posługiwania się dodatkowo odpowiednim tytułem magistra pielęgniarstwa albo magistra położnictwa.

Poseł Elżbieta Streker-Dembińska:

Mam pytanie dotyczące wypowiedzi jednej z moich przedmówczyń. Prosiłabym panią przewodniczącą o wyjaśnienie dotyczące art. 8. Padły tu stwierdzenia, że pielęgniarki mogą się posługiwać tytułem licencjata, magistra. W związku z art. 8 głęboko nad tym dyskutowaliśmy, twierdząc, że posługują się tylko tytułami „pielęgniarka”, „pielęgniarz”, „położna”, „położny”, natomiast tytuł wynikający z podwyższonych kwalifikacji jest stosowany tak, jak tytuł w każdym innym zawodzie. W związku z tym nie ma podstawy, aby w ustawie zapisywać właśnie ten poziom osiągniętego wykształcenia.

Poseł Bożena Sławiak:

Jeśli chodzi o posługiwanie się tymi tytułami, to oczywiście pani poseł Streker-Dembińska ma rację, o dyskutowaliśmy nad tym dość długo, ale uznaliśmy, że w przypadku żadnej grupy zawodowej nie używa się takich tytułów jak magister czy magister pedagog – nigdzie się tak nie pisze, tylko się mówi nauczyciel itd. Uznaliśmy więc, że powinno być tak, jak jest to wszędzie stosowane, jednolicie, że te tytuły są zbędne, wystarczy nazwa pielęgniarz, pielęgniarka czy położna, położnik. I rzeczywiście takie zapisy pozostały.

Zapraszam do dyskusji.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Zobacz artykuł, który czytano ponad 20 000 razy. Zamieszczono pod nim ponad 120 KOMENTARZY!

20 września 2009 roku - Identyfikatory i pieczątki pielęgniarek i położnych.

.

Komentarze użytkowników

#1  2011.07.13 20:19:17 ~pieel.

To kolejna próba degradacji naszego zawodu. Może kogoś zabolało, że pielęgniarki kształcą się na studiach medycznych bo dla niektórych jakiej szkoły byśmy nie skończyły zawsze będziemy tylko pielegniarkami. Aż dziw bierze, że nie napisali nic o "siostrach". Kiedy do lekarza mówi sie panie doktorze jakoś nikomu to nie przeszkadza, ale do pielęgniarki powiedzieć pani magister no to faktycznie skandal. żenada:(

#2  2011.07.13 21:22:16 medyk999

To jakaś farsa znowu nas mają w du. .Ja do lekarza zwracam sie panie lekarzu bo taki uzyskuję tytuł koncząc studia.A co tych osłów posłów to podejżewam ,że znajda się tam tacy co nie mają matury.Krew mnie zalewa że tak wszyscy olewają zawód pielęgniarki zaczynając od tych cymbałów lekarzy kończąć na misiach w sejmię

#3  2011.07.13 21:42:19 ~??

Poseł Sławiak rzekła "w przypadku żadnej grupy zawodowej nie używa się takich tytułów jak magister czy magister pedagog – nigdzie się tak nie pisze, tylko się mówi nauczyciel itd."-NO TO NIECH POSEŁ SŁAWIAK Z POSEŁ STREKER-DEMBINSkĄ WEŹMIE ŚWIADECTWA SZKOLNE Z RÓŻNYCH LAT (DUŻO! , A NAWET BARDZO DUŻO! )I PRZEANALIZUJE ODBITE TAM PIECZĄTKI, CZY PODPISY.Z LAT 70,80-TYCH, MOI WYCHOWAWCY I DYREKTORZY PRZED IMIENIEM I NAZWISKIEM STAWIALI TYTUŁ MGR! NIE BYŁA TO JEDNAK REGUŁA W POLSCE.Skąd te posłanki mają takie informacje?

#4  2011.07.13 22:00:36 ~mgr piel.

Trudno wszystkim pogodzic sie ze pielegniarki konczą studia,że maja tytuly! Najchetniej chciano bysmy były SIOSTRAMI i pracowały za darmo! Na przekór używajmy tytułów!

#5  2011.07.13 22:09:00 [email protected]@@

Komiczne przy tym wszystkim jest pozostawienie tytułu specjalisty-nie trzeba mieć matury aby ubiegać się o przyjęcie na ten typ kształcenia, w przeciwieństwie do podjęcia kształcenia akademickiego, kiedy matura była i jest niezbędna, zapomniano( albo DYSKRYMINACJA) o tych co ukończyli specjalizacje wymagające na starcie, posiadanie tytułu magistra.

#6  2011.07.13 22:20:25 ~yo666

Ciekawe jakie panie p-oślanki maja tytuły i czy też ich nie używają? Ja mam na dyplomie tytuł magister pielęgniarstwa i takiego będe używać! Studiowałam, poświęciłam swój czas i energię żeby zostać pania magister czy się to komuś podoba czy nie. DLACZEGO MAM STRACIĆ TYTUŁ? Co na to naczelna izba pip?

#7  2011.07.13 22:23:45 ~meeeee

Dlaczego zamiast promować wymierający zawód wciąż sie nas poniża? Czy my mieszkamy w Afryce? W całej cywilizowanej Europie docenia się i szanuje pielęgniarki tylko k. nie w Polsce! co za syfiasty kraj!

#8  2011.07.13 22:23:49 ~kasia

Jestem piel.SPECJALISTKĄ.Dodam,że bez matury. Nareszcie ktos mnie doceni.Magistrowie pielegniarstwa dla was figa z makiem.ha.

#9  2011.07.13 22:26:52 ~bezmyślne

Magister pielęgniarstwa to nie podwyższone kwalifikacje tylko MÓJ TYTUŁ ZAWODOWY! pani poseł Elżbieta Streker-Dembińska nie umie czytać tekstów ze zrozumieniem. BIADA NAM!

#10  2011.07.13 22:28:04 ~to może

Wpiszmy w ustawie, że wszystkie pielegniarki można nazywać siostrami, a pielegniarzy braciami ;)bo w końcu co to za różnica.

#11  2011.07.13 22:30:17 ~do kasi

Dzięki tak mądry i wspaniałym siostrom jak ty nasz zawód jest prestiżowy. Moje gratulacje siostro specjalisto :/

#12  2011.07.13 22:33:41 ~lodzia

Przeciez same pozwalamy na to,by nazywano nas siostrami.Jak któraś sie kształci niedobrze,zaraz odzywaja sie przeciwniczki!

#13  2011.07.13 22:34:47 ~era

Dopóki nie wymrą prl-owskie relikty siostry -pielęgniarki co to studium skończyła i na tym w swej edukacji poprzestała, bo po co sie uczyć i dokształcac jak ona wszysztko juz umie, w polskim pielęgniarstwie dobrze nie będzie.

#14  2011.07.13 22:36:45 ~roja

Wszędzie w cywilizowanych krajach w pielegniarstwie uzywa sie różnych tytułów!

#15  2011.07.13 22:37:35 ~ruina

Kilka tysięcy pielegniarek zamiast walczyc o swoje prawa, normy zatrudnienia czy godziwe zarobki skacz sobie do gardeł i przekrzykuje, która jaka szkołę skończyła i jakie ma kursy i specjalizacje. Zazdrość, pogarda, brak szacunku -to współczesne pielegniarstwo. SMUTEK I ŻAL!

#16  2011.07.13 22:39:06 ~kasia

Nie narzekajcie.Powiem wam więcej jestem oddziłowom. Ha

#17  2011.07.13 22:40:43 ~do kasi

To gratuluje podwójnie. Marzę, żeby być twoją podwładną, oooo

#18  2011.07.13 22:44:50 ~jaguś

Pielegniarce mozna za prace zapłacic mniej niz mgr piel.Trzeba zdegradowac zeby nie było za dobrze

#19  2011.07.13 22:46:10 ~DO 4

A co z BRAĆMI-BONIFRATRAMI? O jakie Ci SIOSTRY chodzi?

#20  2011.07.13 22:52:18 ~joo

Do 19 zanim cos napiszesz pomyśl.pomyśl.

#21  2011.07.13 22:53:53 ~dół

5 lat studiowałam pielegniarstwo, napisałam i obroniłam pracę magisterską a teraz jakieś paniusie zabronią mi używać tytułu zawodowego? w JAKIM KRAJU MY ŻYJEMY?

#22  2011.07.13 22:57:05 ~jaa

Nikt nie zabroni mi uzywac tytułu.Nikt

#23  2011.07.13 22:57:35 ~pytam się

To po co studiować? Wróćmy do szkół policealnych, skoro to żadna różnica jaką szkołę się skończyło. DO MŁODZIEŻY - NIE WYBIERAJCIE TEGO KIERUNKU! p.s. chyba, że macie zamiar wyjechać za granicę to owszem, warto

#24  2011.07.13 23:14:38 ~belmondo

A może zamiast degradowac wszystkich do stopnia pielęgniarki pańcie pomyślą i dla każdego stopnia stworzą zakres czynnosci i obowiązków i w końcu ktoś doceni wykształcone osoby. Czas wprowadzić gradacje kompetencji w pielegniarstwie. Był czas na dokształcanie a kto tego nie zrobił to jego strata. W Europie takie podziały istnieją, wynagrodzcie wykształcone osoby a lenie do czarnej roboty. Pacjenci na tym zyskają, będzie zajmowal się nimi kompetentny personel.

#25  2011.07.13 23:27:24 ~19 do joo

NIE ROZUMIEM, w czym problem?

#26  2011.07.13 23:45:00 ~licencj.

A u nas robią pieczatki Magistrom pisza tytuł a licencjatom nie ! Według jakiego to prawa?

#27  2011.07.14 01:11:48 ~Defuckto

Należało by usunąć w omawianej ustawie zapis o obowiązkowej przynależności do Izb Pielęgniarskich i ich całkowitym rozwiązaniu, a nie o usunięciu tytułów. Do jasnej cholery, co tu się wyprawia!

#28  2011.07.14 09:02:58 ~kotatsu

Zmiana tytułu jest dobrą zmianą. Oznaczenie podwyższonych kwalifikacji magistrzy będą zawierać skrótem mgr przed imieniem i nazwiskiem. To dużo czytelniejsze dla pacjentów. Bardziej boli, że wciąż nie ma STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA. Bez tego pielęgniarki i pielęgniarze nigdy nie będą mieć właściwej reprezentacji ani przebicia w ośrodkach trzymających władzę.

#29  2011.07.14 09:45:32 ~mgr

Najprościej by było by na identyfikatorach pisało pielęgniarka,położna,ratownik,lekarz.Prosto i przejrzyście, zwłaszcza dla pacjenta.A kompleksy to trzeba leczyć w inny sposób niż licytowanie się tytułami.

#30  2011.07.14 09:48:31 ~piel

Taki los nam stworzyły Naczelne i Okręgowe - bo wymyślały różne specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy uzupełniające itd - a przecież tą wiedzę można było włożyć w program nauki na studiach, licencjatach czy liceach medycznych. To są tego skutki, zniszczyły nasz zawód a my jeszcze im odprowadzamy składni - proponuję napisać petycje do Ministra z każdej miejscowości osobno z prośbą o natychmiastowe zlikwidowanie Naczelnych i okręgowych izb pielęgniarkach a na to miejsce stworzenie organizacji ,Uratujmy Polskie Pielęgniarstwo''

#31  2011.07.14 10:35:21 ~-

Nikt tutaj nie zabiera tytułu zawodowego, ani nie zakazuje go używać!

#32  2011.07.14 11:11:27 ~EWA

Jestem z zawodu PIELĘGNIARKĄ (ukończyłam LM), ale, ale mam tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa ( ukończyłam jednolite studia magisterskie),mam prawo używania tytułu SPECJALISTA w dziedzinie pielęgniarstwa.( ukończyłam specjalizację) i co ? Czy MUSZĘ tytułować się specjalistą, choć nie pracuję aktualnie w tej dziedzinie pielęgniarstwa? A może mam używać tytułu NAUCZYCIEL, bo pracuję w szkole policealnej jako nauczyciel ( kontraktowy)ucząc zawodów medycznych? To w końcu, jak się tytułować? PIELĘGNIARKA czy NAUCZYCIEL ? Pomóżcie.Oczywiście kpię w tej chwili z systemu-czyli "państwa w państwie", gdzie takie rzeczy się dzieją.

#33  2011.07.14 11:19:29 ~piel

A co wobec tego będzie z tytułem dr (który już posiadają pielęgniarki-też nie ważny? ) Analogicznie należałoby tytuły odebrać LEKARZOM ! JAK ZWYKLE PIELĘGNIARKI SĄ ZANIŻANE ALE TYLKO W POLSCE NO I CO POWIECIE,ŻE TO TEŻ NIE JEST SPRAWKA KOPACZOWEJ ? OBUDŻCIE SIĘ KOPACZOWA TO NAJGORSZY MINISTER DLA PIELĘGNIAREK JAKŻE BYŁABYM SZCZĘŚLIWA,ŻEBY PIELĘGNIARKA BYŁA MINISTREM ZDROWIA TO BYŁABY W KOŃCU PRAWDZIWA DEMOKRACJA !

#34  2011.07.14 11:34:28 ~PIEL

A TO WSZYSTO PRZEZ TO,ŻE MAMY JEDYNĄ SZCZYPIŃSKĄ W SEJMIE JAKO PIELĘGNIARKĘ,KTÓRA TEŻ NIEWIELE ZROBIŁA! SIEDZIMY TYLKO I WYDRAPUJEMY SOBIE OCZY OT PROSTACZKI INACZEJ NIE MOŻNA ! NAUCZYCIELE,LEKARZE.PRAWNICY ITD.POTRAFIĄ BYĆ W SEJMIE A MY CO ? TAKIE PROSTE BABY CO KŁÓCĄ SIĘ O STOŁKI I WYKSZTAŁCENIE ? WSTYD,ŻENADA,BRAK SŁÓW !

#35  2011.07.14 11:37:16 ~piel(mgr.)

Cóż na nauczycieli w liceach i innych szkiołach średnich mówi się per prof.a dla nas umowną nazwa jest chyba siostra dobrze , że nie basen.REce opadają.

#36  2011.07.14 11:55:02 ~do 29

Ja nie leczę kompleksów tylko walczę o to co zdobyłam i co mi sie należy! dla pacjentów to tez informacja, że sa pod opieką wykształconej i kompetentnej osoby. i jeszcze jedno - pacjenci nie sa głupi i jak będzie napisane magister pielegniarstwa to zrozumieją przecież, że sa pod opieką pielegniarki a nie pani salowej. Kompleksy lecza sobie panie, które skończyły kierunki inne niz pielegniarstwo i obnoszta się z tytułami - tego powinno sie zabronić (panie magister socjologii pielegniarka)! To jest dezinformacja chorego!

#37  2011.07.14 13:33:15 ~Pola

Ja mam propozycje. Niech wszystkich zawodów dotyczy taki zapis jak pielęgniarki. NIECH MAGISTER INŻYNIER BĘDZIE TYTUŁOWANY inżynier, Przecież, co dla niektórych to przecież żadna różnica. Dotyczyć to ma oczywiście każdego zawodu. Kończmy każde studia na poziomie licencjatu bo tytuł ZAWODU przecież będzie. Zadawać sobie trud większego wysiłku dla nauki, nie przesypiać z tego powodu nocy,trudzić się egzaminami, PO CO?

#38  2011.07.14 13:51:54 ~POLU

Mgr inżynier i inżynier np. budownictwa, powinni mieć tytuł " robotnik", "robotnik budowlany".

#39  2011.07.14 14:22:09 ~położna

Nie rozumiem tego oburzenia. Jak pisały Koleżanki są większe problemy np. normy zatrudnienia. Jestem położną z licencjatem i co mi po tym tytule. Nawet dodatku nie mam za studia. A położną jestem zawsze.

#40  2011.07.14 14:44:40 ~do poożne

Szkoda, ze nie widzisz oburzenia! Przecież nauczyciel też zawsze będzie nauczycielem, prawda ? Nawet jeśli będzie nauczycielem akademickim, po co ma się wyróżniać tytułem doktora, profesora.Przecież nauczyciel to nauczyciel według twojej teorii. Taki ma zawód i już!

#41  2011.07.14 14:47:02 ~Acco

Do położnej-a co za różnica? Omawiane są na tym forum sposoby myślenia, min. wspólny mianownik w myśleniu tych liczących normy zatrudnienia oraz egzekwujących prawo, z orędowniczkami, czy współtwórcami np. obecnych zmian w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położne.

#42  2011.07.14 15:56:24 ~mgr

Do belmondo podobno NIPiP tworzy zakres czynności i obowiązków wg wykształcenia i specjalności, tylko szkoda, że komunikacja Izb ze środowiskiem naszym jest taka MARTWA, wystarczy popatrzeć na ich stronę? zero pytań, konsultacji, no chyba ze w zamkniętym gronie, a przynależność obowiązkowa. chyba jesteśmy w stosunku do izb też zbyt pasywne i mało wymagające, takie mają możliwości i spalamy się we własnym sosie, zintegrujmy się wreszcie, piszmy merytorycznie, nie traćmy czasu na dyrdymały.

#43  2011.07.14 16:41:46 ~do mgr

A czego można się spodziewać od osób, które stworzyły choćby w obecnym kształcie Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej(1996 r.)i ich zwolenników.To ta Ustawa na drodze prawnej wskazała "rozwój"( raczej niedorozwój)pielęgniarstwa,przez odejście od "łóżka"pacjenta(nauczyciele i zarządzający+obecnie działaczki izbowe).Konsekwencją tego jest wiedza z pielęgniarstwa, należąca do grupy "raczej wyssanej z palca".Zastosowano też socjotechnikę polegająca np. na licznych deklamacjach troski o pacjenta(hipokryzja).Obecnie-w drodze do "boskości"-osoby zasiadające w instytucjach oceniających pielęgniarki i położne odcinkowe, też będą oderwane od rzeczywistości społecznej przeciętnego przedstawiciela zawodu.

#44  2011.07.14 16:43:23 ~do mgr

Jest to kolejna pozycja w strukturze pielęgniarstwa dająca bezpieczeństwo wybranym przed tym co się dzieje w środowisku + odpowiednio wyższą gratyfikacje finansową=kolejny instrument nacisku. Wkrótce pojawią się socjotechnik, itd (czas deklamacji. i ze złotoustych nasłuchamy się o personalizmie chrześcijańskim, miłosiernym bądź dobrym samarytaninie, etyce, itd.)Brrrrr.

#45  2011.07.14 17:23:57 ~ola

Dziewczyny Was pogięło czy co? Będzie normalnie jak we wszystkich innych zawodach. Megalomania i tytułomania zawsze mnie wkurzały. I ta magister pielęgniastwa też. Prawidłowo jest własnie tak jak w projekcie: mgr Zofia Kwiatkowska a tytuł zawodowy pielęgniarka, mgr Anna Kowalska - pedagog, psycholog, nauczyciel itd. Przecież nikt nie mówi mgr pedagog, mgr nauczyciel itp. Nie róbcie z siebie idiotek. Co do tytułu mgr inż. to przecież zupełnie co innego. Studia techniczne mają inną ścieżkę.

#46  2011.07.14 17:30:39 ~piel

KIEDY WIĘC WYLECĄ W KOSMOS KOLEJNE TYTUŁY W INNYCH ZAWODACH ? Zastanawia więc po co do 2020 roku oddziałowe mają uzupełniać wykształcenie ? Hej pielęgniarko bez matury nie wstydzisz się,że jej nie masz ? nie rób obciachu(do ciebie tak pisać można! )środowisku zawodowemu pielęgniarek.Jak pamiętam te bez matury nigdy nic nie umiały a specjalizacja zdana pewnie na ściąganiu! tak to jest w Polsce kiedy będziemy NAPRAWDĘ w EUROPIE wiele się zmieni i wtej kwestii.NO CÓŻ ROBIĄ Z NAMI CO ZECHCĄ,NIE MA NAS W SEJMIE,A MY TAK PO BABSZTYLSKU SOBIE WYTYKAMY !

#47  2011.07.14 17:32:32 ~Obs

Tak niezwykle upakarzające jest to,że NIE MA PIELĘGNIAREK W SEJMIE !

#48  2011.07.14 17:36:20 ~do ola

Absolutnie się z Tobą zgadzam. Kiedyś widziałam w szpitalu pielegniarkę z identyfikatorem STARSZA MAGISTER PIELĘGNIARSTWA.Szok

#49  2011.07.14 17:57:39 ~gość 12

a co z pielęgniarkami po liceum medycznym- w ustawie nie ma o nich wzmianki, Czy nadal będą mogły wykonywać zawód pielęgniarki?

#50  2011.07.14 17:58:13 ~olu

Ciekawe co na te zmiany SPECJALISTA OD PORWANEGO MYŚLENIA( później działania),jednocześnie znający się na patologiach intelektualnych (i wytworach), reprezentowanych przez część znakomitego środowiska, działającego w obszarze ochrony zdrowia?

#51  2011.07.14 17:59:59 ~do OLA

Jaka inna ścieżka dla mgr inżynier a inżynier? Analogicznie licencjat: licencjat -pielęgniarka a licencjat- inżynier. magister pielęgniarstwa a magister inżynier- to ta sama ścieżka edukacyjna lecz innym profilu zawodowym

#52  2011.07.14 18:34:54 ~nauczyciel

O Jezuniu, nie wytrzymam, pielęgniarka i inżynier na równi. Nie ośmieszajcie się tymi wypowiedziami, litosci. Tym tropem idąc to powinno być magister licencjat = magister inżynier

#53  2011.07.14 18:41:06 ~Oj tam...

.oj tam. Ja bym jeszcze dodała do towrzystwa mgr pielegniarki mgr kucharz, mgr fryzjer i będzie wesoło. Brawo Ola i nauczyciel. Trzeba trochę więcej się orientować, aby zrozumieć. A tak to tylko bicie piany drogie pielegniarki - po prostu pielęgniarki. Oczywiscie z tytułem lic, mgr, dr przed nazwiskiem.

#54  2011.07.14 18:49:34 ~Jolanta NI

NO I PRAWIDLOWO- EUROPEJSKO! W UK PIELEGNIARKA TO PIELEGNIARKA. PACJENTA NIE OBCHODZI CZY TO MGR CZY LIC. CZY NIE. ROZNICE POWINNY BYC JEDYNIE W WYNAGRODZENIU,BO TEZ Z WYZSZYM MAJA W UK WIECEJ ROBOTY!

#55  2011.07.14 18:54:52 ~dr

Jestem pielęgniarką we wrześniu bronię pracę doktorską , już nie jednemu "doktorkowi" sen spędza z powiek fakt, "że jak to do pielęgniarki per pani doktor" się zwracać to niemożebne chyba ich wszystkich pokręci - koleżanki nie dajmy się zwariować- jesteśmy wykształcone i szanujmy siebie - używajmy tytułów na przekór wszystkim. Nikt dyplomu na śmietniku nie znalazł ale niejednokrotnie odkupiony jest ciężką pracą i poświęceniem całej rodziny. Pani poseł chyba zapomniała o mgr farmacji i rehabilitacji - tytułują się czy nie?

#56  2011.07.14 19:04:42 ~hm...

.niejednemu pisze się razem, szanowna Pani Doktor. Siostra bez matury

#57  2011.07.14 19:07:06 ~ha,ha,ha

Jakie jaja, można tu paść ze smiechu.

#58  2011.07.14 20:07:26 ~dyslektyk

A co dyslektyk, dysgraf nie może być doktorem ? magistrem czy w ostateczności lekarzem?

#59  2011.07.14 20:18:21 ~~belcia

Czytam sobie te wszystkie komentarze i kolejny raz utwierdzam się w przekonaniu, że w tej naszej grupie zawodowej nigdy dobrze nie będzie, bo nie szanujemy się wzajemnie.Każda z nas wykształciła się tak jak na poprzednie lata było to możliwe, a jeżeli teraz ma któraś chęć, siłę i kasę żeby się kształcić to niech to robi,ale niech nie gardzi koleżanką,która jest po studium medycznym czy liceum,wszystkie ciężko pracujemy,bo jest to ciężki i niewdzięczny kawał chleba.Pozdrawiam :)

#60  2011.07.14 20:26:55 ~wesoła

Oj tam oj tam, przesadzacie :)

#61  2011.07.14 21:04:23 ~Panda

Studia magisterskie, to moja krwawica. Teraz zamierzam się tylko tym chwalić. napewno przed nazwiskiem napiszę sobie mgr piel.choćby dlatego by niejednych kuło w oczy.

#62  2011.07.14 21:07:17 ~irena

W takim razie uważam, iż wszystkie pielęgniarki w związku z ustawą muszą mieć ukończoną wyższą uczelnię by móc posługiwać się tym tytułem ( innego kształcenia w myśl ustawy nie uznaje się- taki jest zapis ). Biada w takim razie jak zobaczę panią piel. posługującą się tyt. mgr w kierunku innym niż pielęgniarstwo, bo takich się do tej pory produkowało. Tytuły mgr i licencjata będą przed nazwiskiem ale tak jak powtarzam tylko dla kierunku pielegniarstwa, jak ktoś wykonuje ten zawód

#63  2011.07.14 21:17:07 ~irena

Mam pytanie do mądrych zarządzających: czy mgr inżynier budownictwa, technologii i żywności, chemii nuklearnej - będzie miał tytuł zawodowy- budowniczy, technolog żywności, chemik nuklearny. No proszę panią posłankę o odpowiedź - bo myślę że inne środowiska tez pani potraktuje w ten sposób ( niech pani nie myśli że nauczyciel i pielęgniarka wypełniają prawie cały świat zawodowy w Polsce! ). Dlaczego Szczypińska nie zadała szanownej pani takiego pytania!

#64  2011.07.14 21:21:44 kaśka

Myślę, że jesteśmy coraz silniejszą grupą zawodową, ponieważ znacznie bardziej wykształconą. Nie dajmy się lekceważyć. Panie Mariuszu prosimy o jakieś propozycje korekty błędnych zapisów. Technik to przecież nie inżynier, a inżynier to nie magister inżynier. Lekarz to nie doktor, doktor to nie profesor.

#65  2011.07.14 21:23:06 ~do 13

Mam nadzieję,ze ty pierwsza umrzesz popeerelowski relikcie.Sama pewnie jesteś po Studium lub Liceum,zrobiłaś pomostówke i gnoisz koleżanki.Jak trzeba mieć sprane pod moherem zeby mówic o kolezankach tak jak ty

#66  2011.07.14 21:27:16 ~do 28

Są studia 3 stopnia dla pielęgnairek.Mozesz otworzyc przewód doktorski,prowadzic badania naukowe i zostac pielęgniarka-doktorem nauk medycznych.Juz całkiem znaczna ilosc pielęgnairek ma taki tytuł

#67  2011.07.14 21:33:14 ~ha,ha

Ja tylko licencjatka,nie mam kompleksów byłam i jestem pielęgniarką, ale czy tytuły zabierają tylko w szpitalach? Co będzie np. z Panią Prodziekan Wyższej Szkoły Medycznej? -mgr . Czy też zostanie Prodziekan Pielęgniarka.

#68  2011.07.14 21:35:38 ~ja

Chryste.W sejmie pielęgnairki! Ale zrobiłybyscie wioche! czym? najpierw kłótniami i wyzwiskami o rodzaj szkoły,póxniej zarządałybyście komisji sledczej zeby z uporem maniaka śledzic wszystkie koleżanki bez matury,na koniec ustawiłybyście je pod murem i rozstrzelały .

#69  2011.07.14 21:45:44 ~ja

Takie kształcone a takie głupie. Inżynier,odpowiednik licencjata,to tytuł zawodowy studiów I stopnia.Póxniej inzynier sie dokształca i zostaje magistrem(studia II stopnia)i ma prawo uzywac obu tytułów zawodowych.Pielęgniarka mając licencjat np.z pielęgniarstwa(studia I stopnia)robiac mgr np.z promocji zdrowia ma tytuł zawodowy mgr licencjat.Jednak gdy i licencjat i mgr ma z tego samego,np.z pielęgniarstwa, ma prawo do uzywania tytułu zawodowego tylko mgr. Jakbyscie poczytały ze zrozumieniem(ale tego was nie nauczono w szkółce niedzielnej)to byscie pojęły,ze tytułów wam nie zabiora lecz będziemy posługiwać sie w kontaktach z pacjentem samym tytułem zawodowym pielęgniarka,połozna

#70  2011.07.14 21:49:19 ~do 49

Każda pielęgniarka,która zdała dyplom i dostała Prawo Wykonywania Zawodu będzie mogła wykonywać swój zawód,bez względu jaką szkołe skończyła.Niekt ci tego nie zabroni.Chyba,ze zabiorą ci prawo wykonywania zawodu za jakieś przestępstwo zawodowe po wyroku sądu.

#71  2011.07.14 22:07:36 ~ położna

Komuś chyba zależy, żebyśmy były siostrami, które zrobią wszystko na polecenie lekarza "doktora", zamiast pomyśleć samodzielnie- ponoć jesteśmy samodzielnym zawodem! Mam wrażenie, że to znowu degradacja i poniżenie dla nas wykonujących zawód i podnoszących kwalifikacje. Mamy godnie i z dumą wykonywać zawód, ale nie wolno za wysoko podnieść głów,nie wolno się tytułować trzeba być siostrą, bo nawet nie panią położną, to jak ja się mam zwracać, jeżeli nie siostro - częste pytanie pacjentek, normalnie, jak do człowieka. Dopóki będziemy słabo wykształcone, bez dyplomów wyższych uczelni, ciągle będziemy na posługach naszych braci.Mimo wszystko kształćmy się, nie patrząc na opinie życzliwych koleżanek, które pytają a po co ci ten licencjat i magisterka? Przykre jest to, że osoby, które powinny dbać o podnoszenie prestiżu zawodowego, doprowadzają do umniejszania naszej rangi.Jeżeli zdobędziemy wykształcenie wyższe, pacjentki zaczną nas szanować, mam ciągle taką nadzieję

#72  2011.07.14 22:28:38 ~irena

Do ja- oki, oczywiście że nikt nie odbiera, prawo jest jednak równe dla każdego obywatela i mgr inżynier budownictwa będzie w tytule zawodowym - np. budowlańcem do -ja, tak a propos masz niezły śmietnik w kopule

#73  2011.07.14 22:42:34 ~sophia

Może dość tych dywagacji na temat tytułów. Może lepiej będzie, jeśli nasza grupa zawodowa wreszcie zacznie mówić jednym głosem, walcząc o poszanowanie i podniesienie rangi zawodu pielęgniarki i położnej.

#74  2011.07.14 22:48:26 ~do 49

Albo wymyślą nową ustawę ograniczającą wykonywanie zawodu do czynności opiekuńczych a MY pielęgniarki po studiach będziemy miały pełne prawo wykonywania zawodu - trzeba się było uczyż drogie siostry

#75  2011.07.14 22:49:55 ~do 49 cdn

Uczyć* - literówka zdarza się nawet magistrom

#76  2011.07.14 23:55:17 ~gość

Ireno ty to sobie możesz powtarzać i tak zrobią co zechcą a po za tym to nie zmieniono ustawy dot.zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia,nie masz więc racji !

#77  2011.07.15 01:57:29 ~BP

Proponuję się dokładnie wczytać w ustawę.czasy się zmieniają.kiedyś każdy na drzwiach miał tabliczkę mgr Jan Nowak. Już dawno te czasy minęły, nie ma szkół pomaturalnych dla pielęgniarek, nie ma liceów medycznych. Pielęgniarstwo teraz można tylko studiować albo w systemie 3 letnim albo w 5 letnim. Czy ktoś widział, żeby Pani na poczcie albo w banku ma na identyfikatorze mgr. a na pewno każda z nich ma studia skończone. Przykre, ze zawód pielęgniarki nie jest powszechnie szanowany ale to wina samych pielęgniarek. Świadczą o tym te komentarze - przeczytałam je i naprawdę wstyd! Same doprowadzacie do tego! Szanujcie się nawzajem i będzie lepiej.

#78  2011.07.15 08:18:06 ~do BP

Proponuję szanujmy pacjentów i siebie.Skończmy z modą wprowadzoną w latach 70-tych,im mniej wykształcona/ny to przy pacjencie( a tak partia miała dbać u lud pracujący),niech nastanie NORMALNOŚĆ. Te najlepiej wykształcone niech pracują przy pacjencie, tworzą wiedzę naukową(SCIENCE)o nim i dla niego(wymaga tego ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zdrowie i życie człowieka).Niech wie, że zmieniła się brzydka moda.

#79  2011.07.15 08:59:45 ~SONIA

NARESZCIE BĘDZIEMY WSZYSTKIE PIELĘGNIARKAMI. MOŻE PRZESTANIEMY ZAJMOWAĆ SIĘ WPISAMI NA PORTALACH, A ZAJMIEMY SIĘ PACJENTAMI - ICH PIELĘGNACJĄ,EDUKACJĄ. PRACUJĘ W SZPITALU I NIE WIDZĘ RÓŻNICY POMIĘDZY ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW MGR LIC CZY PIELĘGNIAREK Z INNYM WYKSZTAŁCENIEM. PYTAM O CO TA AWANTURA. WSZYSCY NOSIMY IDENTYFIKATORY I NIKT NIKOMU NIE ZABRANIA NAPISAĆ ŻE JEST MGR.

#80  2011.07.15 09:44:31 ~mgr

Osoby zakompleksione,mające niskie poczucie własnej wartości myślą,że mgr przed nazwiskiem jest panaceum na ich problem.Kończą studia tylko i wyłącznie w tym celu (mieć mgr).Niektóre wpisy świadczą o tym dosadnie.

#81  2011.07.15 10:01:12 ~obserwer

Pacjentowi wszystko jedno czy piekuje się nim siostra, magisterka czy doktorantka - nie tędy droga drogie koleżanki - w pogoni za tytułami meritum zostaje gdzieś w "lesie' TO PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY.

#82  2011.07.15 10:04:15 ~mgr p-arz

A jednak ! Proces - ZBYDLĘCENIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA w tym bandyckim państwie nadal postępuje ! Ciekawe jak długo Wytrzymamy , biernie obserwując ten " ZAKŁAMANY I AROGANCKI " tanieC naszych pseudodemokratóF ? magister pielęgniarz .

#83  2011.07.15 11:04:58 ~do 80

Masz racje.Tytułomania to lek na kompleksy.Im bardziej zakompleksiona,zahukana,miernota,tym głosniej obnosi sie ze swoim wykształceniem. Pamietam jak pracowałam na rehabilitacji. Pracujace tam rehabilitantki mówiły 1 do 2"pani magister"chociaż były ze soba od lat na ty.Na moje pytanie po co to odpowiadały:"nikt tak do nas nie mówi wiec my musimy to robic". Kiedys studentka pielęgniarstwa odpowiedziała tak na moje pytanie dotyczące wybranego kierunku:"przeciez jakieś studia trzeba skończyc bo co rodzina i sąsiedzi powiedzą".Ot i cała prawda o pędzie do studiowania,byle co,byle jak aby ludzie nie gadali,aby podleczyc swoje kompleksy.Ktoś juz wcześniej napisał a ja powtórzę,ze najwiecej obnosza sie swoimi studiami i najbardziej gnoja swoje koleżanki bez studiów te,co same dopiero co były po LP czy Studium, skończyły pomostówki i sodówka im walnęła.Moje kochane,gdyby nie dano nam szansy na pomostówki to dalej byłybyscie pielęgnairkami po LP czy SM i napewno byłybyscie normalne.

#84  2011.07.15 11:08:12 ~mgr

Szkoda że elektroenergetyk wypowiada się na temat zawodu pielęgniarki niech posłucha fortepianu

#85  2011.07.15 11:59:45 ~do mgr 82

PseudodemokratóF - skończyłeś studia? Nie wierzę? W pracy magisterskiej też takie byki "strzelałeś"? Mnie uczyli zasad gramatyki i ortografii w szkole podstawowej. A ciebie?

#86  2011.07.15 12:42:44 ~magister

Zdecydowałam się na studia pomostowe mając 40 lat. Tam zrozumiałam jak mało wiem, studia magisterskie mimo że byłam najstarszą studentką były dzienne dlatego że uznałam że na dziennych więcej się nauczę.Tak drogie koleżanki specjalistki bez matury, wiedza zdobyta 20 lat wcześniej w liceum medycznym to było zbyt mało, ale uświadomiłam to sobie dopiero podejmując studia dzienne. Tam dowiedziałam się że ceny szkoleń dla pielęgniarek nie muszą być zaporą. W mojej firmie te bezpłatne były i są tylko dla kadry kierowniczej. Właśnie od koleżanek ze studiów dowiadywałam się o bezpłatnych kursach,konferencjach. Dzisiaj jestem najbardziej wykształconą pielęgniarką w oddziale, mam najwięcej ukończonych kursów nie tylko ściśle związanych z naszym zawodem ponieważ z każdego szkolenia pozornie niezwiązanego z tym co robię można wiele zyskać. A TYTUŁU MAGISTER PIELĘGNIARSTWA KTÓRY MAM NA DYPLOMIE NIKT MI NIE ZABRONI UŻYWAĆ, JA NA TO POŚWIĘCIŁAM 5 LAT KOSZTEM SWOJEGO ZDROWIA, RODZINY.

#87  2011.07.15 13:11:21 ~??

Na JOWISZA BYKA,komuś małpka FIKI-MIKI uciekła z głowy do Afryki.Czy o ODPOWIEDZIALNOŚCI np. za zdrowie i życie człowieka można mówić stosując NIELOGICZNE HARCE INTELEKTUALNE?

#88  2011.07.15 13:15:36 ~do 83

Całe szczęście, że Twój opis jest jednym z WARIANTÓW funkcjonującym w rzeczywistości społecznej.

#89  2011.07.15 13:58:25 ~SONIU

Zgadzam się częściowo z Tobą.Weź pod uwagę zjawisko dotyczące naliczania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Polsce.Problem ten miał rozwiązać akt prawny z 1999 r.-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej,(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.).Czy realizowano poprawnie ten akt prawny? Czego możemy się w takim razie spodziewać po proponowanych zmianach w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej? Należy pamiętać, że wzmocniony został trend odejścia pielęgniarek od łóżka pacjenta (dochodzą niektóre działaczki izbowe, przez prawo zachowania przywileju prawa wykonywania zawodu, pomimo braku bezpośredniego kontaktu z pacjentem w pracy zawodowej).

#90  2011.07.15 14:44:40 ~www

No dalej pielegniarki ,dalej obrażajcie sie nawzajem.Wszyscy sie juz z was smieja.Nikt nie traktuje was powaznie i z szacunkiem. nasze władze również! Chcecie byc dalej siostrami,ktore pracują z zamiłowania a najlepiej bez wynagrodzenia! CZAS ZACZĄC SZANOWAC SIE!

#91  2011.07.15 14:51:13 ~foka

Jestem położną .Ledwie skonczułam liceum.Matury nie zdałam,bo mi w głowie były raczej imprezy.Teraz ciesze sie bo magistry nie beda wywyzszac sie .Niedługo bede oddziałową.To juz pewne!

#92  2011.07.15 16:13:44 ~piel.

Przecież nikt nie broni pomostówkowym licencjatkom cZy mgr aby kazały sobie zrobic na zamówienie tapetę do całego mieszkania,na której bedzie pisać:"mam studia,jestem pomostowym licencjatem/magistrem".Tak samo jak mogą sobie dać wydziergać tatuaz,tak zeby kazdy go widział z daleka,o tej samej treści.

#93  2011.07.15 16:39:00 ~do 92

Ojojoj jakie prymitywizmy wypisujesz a banialuki może podaj to do wiadomości tvp1- zero zawodowej kindersztuby, brak słów ! do jakiego ja towarzystwa należę. przed chwilą przeczytała powyższe nauczycielka ogromne zdziwienie wyraziła czytając nr 92 ! parter,zero ! a foka pisze bo pisze tak żeby dokuczyć już takich jak ona nie wezmą na oddziałowe.ale prostactwo !

#94  2011.07.15 18:16:41 ~mgr

W kwestii formalne. Osoby posiadające dyplom ukończenia strudiów, proszę zajrzyjce na ostatnie strony części B. Jak wół jest tam napisane czym jest tytuł zawodowy licencjata i magistra i jak się go uzyskuje. Licencjat uzyskiwany jest po 3 latach studiów zawodowych, a magister po 2 - 2,5 roku studiów zawodowych. Aby rozwiać sprawę tytułowania się, warto nadmienić, że tytułami tożsamymi z tytułem magistra są: magister sztuki, magister inżynier, mgr inż architekt, LEKARZ, LEKARZ DENTYSTA, LEKARZ WETERYNARII, MAGISTER PIELĘGNIARSTWA, MAGISTER POŁOŻNICTWA. Jeżeli władające nami panie nie chca abyśmy tytułowali się magistrami pielęgniarstwa, proponuję zabronić lekarzom tytułu lekarza, wszak jest on tożsamy z tytułem mgr pielęgniarstwa. Warto też zauważyć, że pielęgniarka, która skończyła mgr na innym niż pielęgniarstwo kierunku, nie ma prawa tytułować się magistrem pielęgniarstwa cd poniżej

#95  2011.07.15 18:23:57 ~mgr2

Ciąg dalszy: Prawdę mówiły panie rządzące, że nie tytułuje się magistra pedagoga czy magistra nauczyciela, ale tylko i wyłącznie dlatego, że takich tytułów nie ma! Jest za to tytuł magister pielęgniarstwa, czy magister sztuki, którym posługiwać się wolno, a nawet należy. Podejście do tematu od tej strony pozwala zauważyć, że nowe zapisy ustawy nijak maja się do aktualnego stanu prawnego obowi ązującego w szkolnictwie wyższym, a zgodnie z prawem, jedna ustawa nie może przeczyć drugiej. Jeżeli taka ewentualność ma miejsce, o ile nowsza ustawa nie odwołuje starszej, to ta nowa nie ma mocy prawnej. Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić. Zgodnie z tym mamy pełne prawo tytułować się MAGISTRAMI PIELĘGNIARSTWA, gdyż jest to nasz pełen tytuł zawodowy. Koleżanki, które nie są w stanie znieść faktu wyższego wykształcenia u młodszych od siebie zapraszam na niełatwe studia. PS: inżynier to nic innego jak licencjat, tyle tylko że studia są inaczej sprofilowane (studia techniczne)

#96  2011.07.15 19:05:02 ~zoja

"dobrego i mądrego człowieka można poznać po tym, że innych ludzi uważa za mądrzejszych i lepszych od siebie" L.Tołstoj Pozdrawiam koleżanki pielęgniarki! licencjat pielęgniarstwa specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

#97  2011.07.15 19:40:01 ~do 93

Trochę więcej usmiechu.Taka kształcona,obracająca sie w kręgach nauczycieli a nie rozpoznała kpiny w wypowiedzi 92.Kolezanki pielęgniarki z rozdmuchanym ego,nadęte jak balony w wyniku swoich pomostówek:nikt wam nie broni tytułomani,nikt wam tego nie zabiera.Po prostu na identyfikatorach czy tabliczkach bedzie samo pielęgniarka,bez tytułów.

#98  2011.07.15 19:48:04 ~ja

Moje panie,zycie jest za krótkie i zbyt ciężkie żeby je marnować na kłótnie dotyczące rodzaju szkoły.A macie pewność,ze jakis urzędas,za jakiś czas nie ogłosi,ze tylko pielęgniarki z licencjatem robionym zaraz po maturze a nie na pomostówkach ma prawo mówic o sobie,ze ma studia a pielęgniarki po pomostówkach będą miały wykształcenie pomaturalne.I co wtedy zrobicie? na kogo bedziecie wylewały swoje pomyje? Pomysły naszych urzędników sa nieprzewidywalne.

#99  2011.07.15 20:04:36 ~irena

Do mgr- brawo! przyznaję racje i myślę iż nasi rządzący powinni dokładnie prześledzić twój komentarz a potem wymyślać bzdurne rozporządzenia. Swoją drogą głęboko przeanalizuję kandydatów przy kolejnych wyborach- wybieramy jednym słowem kompletnych kretynów!

#100  2011.07.15 20:42:27 ~jm

Czego wy się tak czepiacie pomostówek? Ja też jestem po pomostówce i nie dostaje z tego powodu świra.To przez takie uogólnianie jest tak jak jest. te które nie idą na pomostówkę patrzą bykiem na te co poszły, młodym i ambitnym też to przeszkadza. Może rzeczywiście ustawcie nas pod murem i rozstrzelajcie!

#101  2011.07.15 21:14:32 ~nie gość

Mam licencjat z pielęgniarstwa, mgr z ekonomii i prawa- jestem pielęgniarką w Hospicjum i mam w nosie tytuły - dla mnie pacjent jest szefem.

#102  2011.07.15 21:32:39 ~lajla

Jestem magistrem położnictwa a położną dlatego, że kocham robić to co lubię,a byle jaki "lekarzyna" nie będzie mnie poniżał .

#103  2011.07.15 22:13:50 ~do 101

Nie przesadzaj z tą skromnoscią! Mam juz jej dosc w pielegniarstwie!

#104  2011.07.15 22:14:17 ~renis41

A Mielczarek zaciera ręce, poczytność forum wzrasta, Wy wszystkie wykształacone, daleko Wam do tego tytułu, macie go tylko na papierku w głowie nadal ciemnota!

#105  2011.07.15 22:15:29 ~aga

Ja bym widziała zagrożenie w tym ,że pielęgniarka otrzymuje kwalifikacje zawodowe jest tylko po ukończeniu szkoły wyższej ! I to jest dopiero NIEBEZPIECZEŃSTWO. Nikt z was tego nie zauważył?

#106  2011.07.15 22:23:08 ~ lola

Tak,aga ma rację! Pielegniarka to osoba ,która ukończyła studia wyzsze magisterskie! Jest to oczywista oczywistosc! Bójcie sie pielegniarki bez studiów.Ale zawsze mozecie zostac pomocami!

#107  2011.07.15 22:25:18 ~kajka

No tak! Nauczyciel-wiadomo po studiach! Pielegniarka tak samo.

#108  2011.07.15 22:32:02 ~do 97

Wychodzą twoje kompleksy i ogólnie brak kultury. Nauczyciele nie wyśmiewają się ze swoich tytułów nawzajem szanują .Są też granice i przedmiot żartu.Myślę,że zrozumiałaś meritum.

#109  2011.07.15 22:34:14 ~piel

KONIEC Z TYTUŁAMI DO ODWOŁANIA! MIELCAREK ZMIEŃ TEMAT MERYTORYCZNIE NIE SKŁÓCAJ NAS NIE ODGRZEWAJ KOTLETÓW ŚMIERDZĄCYCH !

#110  2011.07.15 22:36:18 ~ja

Mam tytuł siostry i będe go urzywała

#111  2011.07.15 22:37:12 ~do ja

Ale czyjej siostry? Swojej?

#112  2011.07.15 22:43:50 ~PIEL

Tak nauczycielska pozycja jest nie zachwiana i KARTA NAUCZYCIELA I DŁUGIE WAKACJE,CZERWONE KARTKI,FERIE,PŁATNE ROCZNE (! )URLOPY ZDROWOTNE TO I JESZCZE ROK-ROCZNA USTAWOWA PODWYŻKA-WRZESIEŃ I KTO MA LEPIEJ? A JAKA JEST NASZA PRACA NAWET PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU BYĆ MUSI I TEŻ JESTEŚMY DOBRZE WYKSZTAŁCONE ! brak słow nawet z trudem przychodzi logiczne pisanie na ten temat.

#113  2011.07.15 22:46:35 ~piel

Dajcie sobie spokój i nie odpisujcie na prymitywne i prowokujące wypowiedzi( w odn. do : 110)

#114  2011.07.15 22:52:15 ~sabina

Ja tez jestem siostrą juz 25 lat i nie wyobrazam sobia aby mi odebrano tytuł!

#115  2011.07.16 10:23:54 ~piel

Biedna ta grupa zawodowa, zawsze bedzie bita w d.e. Należy odmłodzić związek i pozbyć się tych stryjanek to może coś się zmieni. "Siostrzyczko basen "

#116  2011.07.16 13:14:25 ~piel

Do siostry.O ile mi wiadomo moje koleżanki siostry zakonne również są absolwentkami świeckich szkół pielęgniarskich. Możesz nam zdradzić gdzie uzyskałaś takie uprawnienia. Dodam że jeśli pacjent zwraca się do mnie ,siostro'' nie obrażam się, tak się przyjęło i raczej dziwnie się czuję kiedy zwraca się do mnie pani magister. Co innego kiedy lekarz zwraca się do mnie siostro, wtedy niezależnie od okoliczności używam tytułu który on posiada. Jeśli jego tytuł zawodowy to lekarz to zwracam się panie lekarzu, szybko przypominają sobie moje imię.

#117  2011.07.16 14:13:30 ~ ~ja #110

, mam tytuł siostry i będe go urzywała; z pewnością tak będzie patrząc na ortografię.

#118  2011.07.16 14:20:19 ~gjj

Do 116.Imię? Chodzi o taką poufałosc? Ludzie.

#119  2011.07.16 14:23:16 ~ja

Niestety maturę oblałam,ale mam specjalizacje i teraz bede wazniejsza od magistruff!

#120  2011.07.16 15:27:03 [email protected]

Pamiętajmy - kto nie idzie do przodu, ten zostaje w tyle i choćby nie wiem jak głośno ,ujadał" będąc jedynie ,słupem" na którym zawiśnie tabliczka z napisem KONIEC - z czasem przestanie być słyszalny. ,Psy szczekają - karawana idzie dalej".

#121  2011.07.16 15:29:56 ~MIKI

#84 ~mgr Data: 2011-07-15 11:08:12 "szkoda że elektroenergetyk wypowiada się na temat zawodu pielęgniarki niech posłucha fortepianu".KTÓRY/KTO KOMPETENTNIE WYPOWIE SIĘ NA TEMAT ZAWODU PIELĘGNIARKI?

#122  2011.07.16 15:49:15 ~sari

BŁĄD w pyskowaniu sobie. NIE DOPUSZCZĄ NAS DO WŁADZY! DO SEJMU ! CZY MGR CZY PIEL. ZDECHNIE NA 2 ETATACH I NIE DOCZEKA SIĘ EMERYTURY. Zobaczcie z jakimi problemami borykają sie NIPiP.Ciągle są odrzucane w komisjach ich postulaty. GRA idzie o wielkie pieniądze Zobaczcie jak zniszczyli Paliatyw , teraz POZ W WOJ MAZOWIECKIM NA POZ idzie : LEKARZE ZARABIAJA 18MLN; PIELEGNIARKI 4MLN no i jak pysznie się wam zrobiło

#123  2011.07.16 15:54:54 ~sari

Pisze Pan o wchodżacej ustawie o jakiegoś czasu Dlaczego esmem nie skrzykniemy isę pod sejmem chcemy takich zarobków jak w Irlandii 2000 po roku , 2100 po 2 latach itd +100Ł za każdy rok . tam mgr wie za co pracuje i specjalista To że godności nie ma w zarobkach nikt nie myśli a dekady mam uciekają a nowych piel wchodzących do systemu nie ma Za PO JAKOŚ NIE WYPADA STRAJKOWAĆ, U BOKU NASZYCH KOLEŻKÓW KITĘ SIE CHOWA.

#124  2011.07.16 16:12:41 ~sari

Ja chce do sejmu! mam wszystkie tytuły i nie tylko. kto mnie popiera- głosujcie! : obiecuje: >wyższe usystematyzowane zarobki zależne od kwalifikacji i stanowiska > nie zniknie zwykła pielęgniarka /w zamian za asystentka w 2020 roku> usystematyzuję normy ISO -procedur pielęgniarskich dla tych samych oddziałów i referencyjnośći szpitali -jednolicie dla całej POLSKI> Dyrektorzy w oparciu i PIP( NORMY BEZPIECZEŃSTWA) i NFZ (KONTRAKTY PROCEDUR PIEL) BĘDĄ MUSIELI SPEŁNIAC WYMOGI ZATRUDNIENIA I PŁACY WPROWADZĘ ELASTYCZNOŚĆ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO itp.

#125  2011.07.16 18:59:24 ~Hameryka

Nie tylko w Polsce pielęgniarka pielęgniarce wilkiem.Nie macie pojecia jak podłe są pielęgniarki w USA,zwłaszcza te które pracujac w zawodzie jednocześnie studiuja na wydziale lekarskim(bo tam jest to mozliwe,a pielegniarka zostaje się po kursie,kilkutygodniowym).Jedno mnie tylko zastanawia jeśli chodzi o pielęgniarki w Polsce.Tu jedna drugiej przegryza gardło i oblewa zawartością swojego szamba licytujac sie rodzajem szkoły.Ale za granicą jedna za drugą idzie w ogień i nie daj Boze gdyby rodaczke ktos z obcych zaatakował słownie.Jakos za granicą nasze pielęgniarki nie licytuja sie szkołą,moze dlatego ze 89% z nich jest po Studium i po Liceum. I to one głównie awansuja bo zagranicznego pracodawcy nie interesuje rodzaj szkoły tylko doswiadczenie

#126  2011.07.16 20:26:57 ~aga

Ja bym widziała zagrożenie w tym ,że pielęgniarka otrzymuje kwalifikacje zawodowe jest tylko po ukończeniu szkoły wyższej ! I to jest dopiero NIEBEZPIECZEŃSTWO. Nikt z was tego nie zauważył?

#127  2011.07.16 20:55:34 ~baba jaga

Do agi: nie szczuj ago, pielęgniarką zostaje się po ukończeniu szkoły wyższej - jak piszesz - bo taki jest obecne system kształcenia w Polsce.

#128  2011.07.16 22:43:50 ~goł

Ja tez chce do sejmu! głosujcie na mnie

#129  2011.07.16 22:50:43 ~~aga

Jestem pielęgniarką w naszym szpitalu wydrukowano nam identyfikatory z tytułem:MŁODSZY ASYSTENT PIEL zamiast MGR PIEL,pacjenci pytają czy jestem na praktyce i jeszcze się uczę

#130  2011.07.16 23:29:26 ~spinka

Do 129 przez mysl dyrekcji nie chce przejsc ze mamy swoje tytuły! Bronmy ich! uzywajmy ich i bądzmy z nich dumne!

#131  2011.07.17 12:43:31 [email protected]

Do AGI - zastanów się dobrze zanim coś napiszesz, gdyż Twoja wypowiedź kompromituje całe nasze środowisko! Młodszy Asystent Piel. jest STANOWISKIEM, na którym jesteś zatrudniona - NIE TYTUŁEM! Nie pisz na Boga, że użyto takiego nazewnictwa ,ZAMIAST" Mgr - magister jest tytułem! Zapewne identyfikator zawiera Twoje imię i nazwisko (np. Genowefa Iksińska), tytuł zawodowy (magister pielęgniarstwa) i STANOWISKO (młodszy asystent piel.)oraz Oddział, na którym jesteś zatrudniona. Pozdrawiam.

#132  2011.07.17 13:34:36 ~do goł

Co ty tutaj robisz ? prostactwo

#133  2011.07.17 13:39:22 ~do sari

No idż do sejmu dawno powinnaś a nie wypisujesz sarkastyczne farmazony ! ot i nasz poziom WSTYD ! no cóż z takim poziomem to tylko galerianki sejmowe nie wiem czy rozumiesz meritum podobnie i 128

#134  2011.07.17 13:49:15 ~piel

Nie nawidzę tego typu mącenia tu do :sari,goł i im podobnych.Tak lekarze zawsze będą górą bo są właśnie w Sejmie nie tylko,że są lekarzami.A poza tym mają kulturę -gdzieżby się tak opluwali jak my? OPLUWAJĄC KOLEŻANKI PLUJEMY NA SIEBIE- PYSZNE ? TYLKO MERYTORYCZNA DYSKUSJA A JAK NIE TO PROSZĘ ZAJĄĆ SIĘ SOBĄ ,DZIEĆMI PO 5 ETATACH NIE MARNOWAĆ CZASU EW.NAUKA ALE NIE TYLKO PIELĘGNIARSTWA! OGÓLNY ROZWÓJ,KULTURA ,UCZESTNICTWO W NIEJ A NAJPIERW TRZEBA SOBIE NA TO WYWALCZYĆ GODNE ZAROBKI TAK JAK TO DAWNO UCZYNIŁY KOLEŻANKI W KRAJACH U.E,USA,AUSTRALII !

#135  2011.07.17 16:31:04 ~renia

Do Kasi. Masakra Kasiu, jesteś oddziałową a nie oddziałowom, masakra!

#136  2011.07.17 17:26:24 ~kasia

Jestescie kolezanki śmieszne w tych dyskusjach.Zarazem żałosne! Nie potraficie oddzielic ziarno od plew! Wystarczy rzucic jakies głupie hasło a zajadle dyskutyjecie! Weżcie sie lepiej do pracy i myślcie nad tym by żyło i pracowało sie nam lepiej!

#137  2011.07.17 18:20:59 ~ja

Nie widze takiej żenady w swiecie lekarskim.Tam nikt nie opluwa np.felczera,tylko trkatuje go jak swojego.A felczer to ktos ze ŚREDNIM wykształceniem medycznym,pomocnik lekarza, potrzebny do udzielania podstawowej pomocy i wypisywania recept,nie posiadajacy dyplomu Akademii Medycznej,bez mozliwości praktykowania w szpitalach. Najczęściej felczerami zostawali bardzo doswiadczeni pielęgniarze, sanitariusze. Lekarze po AM traktuja ich jak równych sobie mimo iz ci nie maja dyplomów.A w naszym srodowisku paniusie po nowych szkołach pielegniarskich najchetniej rozstrzelałyby te,które maja Studium czy Liceum.I niestety,najgorsze i najpodlejsze są te co właśnie pokończyły pomostówki.Wstyd moje panie.A najgłosniej ujada ten kundel,który najmniej znaczy w hierarchii

#138  2011.07.18 00:36:37 ~mira

Stronka ta wpadła mi przypadkiem.Ale super sie bawię.Gryziecie się aż miło:)Tak czy inaczej jestescie i bedziecie zmieniaczkami pampersów! Wasz smieszny kierunek powstał na potrzeby UE.a wy naprawdę uwierzyłyście że "jestescie kimś" po 9-miesiecznej pomostówce plus cos tam jeszcze.Wasz poziom intelektualny jest śmieszny więc nie dziwie sie lek.med.ze was nie traktują serio.Jaki jest poziom waszego studiowania? Ciągle te same pytania na egzaminach,krążące stale te same testy itd.Pewnego poziomu intelektualnego nie przeskoczycie,więc gotujcie się we własnej zupie dalej ku uciesze innych :)Wasze tematy,komentarze i wasz kierunek to jeden wielki dowcip.Ale cóz.śmiech to zdrowie.więc nie przestawajcie :).

#139  2011.07.18 00:56:28 ~sari

Pamiętajcie wybierają so sejmu masy a rządzą rodzynki/z kim się zbratają tak mamy / nie widziałam żeby ktoś sam coś zrobił W MASACH SIŁA -ZAWSZE JĄ MIAŁYŚMY , JESTEŚMY JESZCZE JEDYNYM BASTIONEM TAK LICZNYM UMOCOWANYM ZWIĄZKOWO KTÓRY TRZEBA ROZP. np. - spzoz W nzoz SPÓŁKI PR HANDLOWEGO /ZNIKNĄ ZWIĄZKI, A SAMORZĄD IZBY NIC NIE WSKURAJA . Jak mówi Porozumienie Zielonogórskie lekarzy związki tylko mają władzę ustawową nad pracodawcą , a teraz izby będą mogł tylko karać piel bo pracodawcy nie za łamanie norm

#140  2011.07.18 00:59:32 ~sari

Mam nadzieję że wskurają nie ojarzy się ze skórami

#141  2011.07.18 11:33:35 ~do miry

Moae i smieszy cie co przeczytałas.Wiec smiej sie ,smiej bedzie ci lzej! A wiesz po czym poznaje sie głupiego? Po smiechu jego.

#142  2011.07.18 19:19:37 ~do miry

Masz rację,ze coś takiego jak pomostówki powstały dla potrzeb UE.Zostały stworzone dla absolwentek dawnych Liceów Medycznych,które wyjeżdżaja do UE bo tam liceum nie podlega dyrektywie.Jednak to nie obowiazek bo b.doswiadczona pielęgniarka po LM spokojnie dostanie prace a nawet awansuje mimo braku pomostówki. A dla UE Studium jest równoznaczne z licencjatem. Niestety.Nasze zakompleksione pielęgniarki uwierzyły w plotke rozpowszechniona kilka lat temu(bodaj przed prof.Religą),że licencjat to obowiazek i rzuciły sie na pomostówki.Jest przykre to,ze tak potępiaja swoje kolezanki zapominajac,ze same dopiero co były po LM czy Studium i gdyby nie stworzono pomostówek to dalej byłyby miernotami.Zapomniał wół jak cielęciem był.Jak sie wychodzi z chama na pana to nie wystarczy powtórka posiadanego dyplomu,trzeba jeszcze pozbyc sie słomy z butów.

#143  2011.07.18 22:34:09 ~feee

Nie poklepujcie sie wzajemnie po ramieniu tylko wezcie sie za naukę! Raz dwa trzy i każda bedzie wykształcona! Przeciez to takie proste!

#144  2011.07.19 07:54:20 [email protected]

Do MIRY- to nie śp. prof. Religa rozgłaszał takie plotki lecz SAME PIELĘGNIARKI- szczególnie te z Samorządu! . Pozdrawiam

#145  2011.07.19 10:08:01 ~ja

Straszne, nie rozumiem dlaczego tak plujecie na kolezanki ktore skonczyly studia pomostowe. Jestem przekonana ze to nie one sie tu wypowiadaja, studia ucza pokory do zycia do wiedzy. Prosze nie piszcie o nas takich rzeczy!

#146  2011.07.19 10:38:58 ~Do mira.

Och, naturalnie, że śmiech to samo zdrowie - ty go dostarczasz nam, my tobie i wszystko gra ;) Jestem młodą pielęgniarką, może jeszcze nie zjedzoną rutyną i wypaleniem; ale powiem ci, że mogę być "tylko" zmieniaczką pampersów, nie ma problemu ;) Tylko zastanów się, kto ewentualnie tobie będzie zmieniał te pampersy, lub komuś z twoich bliskich, a sądzę, że nabierzesz trochę pokory ;) Ba, nawet nasz kierunek może być śmiechu warte - więc może następnym razem sama podaj dziecku antybiotyk, hm? A nie biegnij do pielęgniarek? ;) Twój komentarz wynika z braku wiedzy i ignorancji, ale to nie problem naszego małego, zawistnego i - oczywiście - ograniczonego, pielęgniarskiego środowiska ;) Pozdrawiam gorąco i życzę szczęścia.

#147  2011.07.19 10:44:54 ~piel

I nadal ble,ble,ble! naprawdę można się od tego rozchorować ! tak jestem po pomostówce i krzykaczkom bez proponuję najpierw ukończenie i spotkanie się tu za rok ! JAK WAM NIE WSTYD PUBLCZNIE DOKONYWAĆ TAKICH SĄDÓW! WRÓCIŁAM WCZORAJ PO DŁUGIE PRZERWIE DO PRACY.I CO ZOBACZYŁAM ? KONTRAKTOWE PIELĘGNIARKI WYPEŁNIAJĄ LUKI KADROWE.SKOŃCZĄ SIĘ WKRÓTCE WASZE KŁÓTNIE O WYKSZTAŁCENIE,KURSY BO BĘDZIECIE PADAĆ PO 300 GODZINACH PRACY ! ZOSTAWIONE DZIECI,RODZINY,MĘŻOWIE I ZANIM SIĘ OBEJRZYCIE I CZAS ŻYCIA WASZEGO,NAJLEPSZEGO ZLECI BEZPOWROTNIE ! KONIEC WALKI O NORMY ZATRUDNIENIA,SOCJAL SIĘ SKURCZY KONTRAKT GO NIE WYPRACUJE,A GDZIEŻ MOWA O NP.PŁATNYCH URLOPACH ZDROWOTNYCH JAK U NAUCZYCIELI.TAK JAK ZWYKLE UDERZONE PIELĘGNIARKI ! I JESZCZE SIĘ OPLUWAMY ! SZOK !

#148  2011.07.19 11:31:41 ~do piel

Jak mogłaś w pracy widzieć pielęgniarki kontraktowe( może przemęczenie),jeżeli ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej wskazuje wyraźnie, że jest to zawód częściowo samodzielny! a może dyrektor waszej placówki, dał pielęgniarkom samodzielność w doborze metod terapeutyczno- pielęgnacyjnych?

#149  2011.07.19 11:37:57 ~goścć

Do mira Może ty jesteś jakąś lekarzyną co traktuje wszystkich z góry bo tego właśnie was uczą na bardzo mądrych studiach szczególnie tych płatnych

#150  2011.07.19 11:51:00 ~gośc

Do 148 o czym ty piszesz? trudno pojąć,pisz jaśniej.

#151  2011.07.19 12:40:53 ~do 150

Nie mów,że nie wiesz, że w niektórych szpitalach pielęgniarki pracują na kontraktach? A głośna sprawa pani WRONY, co do sejmu przyjechała żeby przekonywać jak to dobrze na kontrakcie. Ciekawe ile Pani Kopacz jej za tę wypowiedź zapłaciła?

#152  2011.07.19 14:38:31 ~+na

Będzie obowiązek, dla wykonujących zawód pielęgniarki - ukończyć uczelnię wyższą( niestety- do nauki ale to szybciutko).

#153  2011.07.19 14:51:21 ~??

W Polsce osoby działające na obszarze medycyny były powiadomione przez twórców, sympatyków Komisji Edukacji Narodowej, że na tym obszarze wiedzę naukową tworzy się pracując przy pacjencie( narzędziem badawczym nadal był ROZUM).Świadczą o tym ich prace-współczesne środowiska wrażliwe:filozoficznie, pedagogicznie, socjologicznie, informacje na ten temat posiadają. Skąd współczesne uczelnie wezmą naukę o pielęgniarstwie, pielęgnowaniu pacjenta?

#154  2011.07.19 15:00:01 ~do @

Tam wyraźnie pisze,ze ta plotka zaczęła sie rozprzestrzeniac przed prof.Religa a nie ,ze to on robił.Trzeba czytać ze zrozumieniem,to takie proste

#155  2011.07.19 15:17:21 ~do 152

W Polsce NIE MA OBOWIĄZKU ani NAKAZU kończenia studiów magisterskich ani pomostówek przez pielęgniarki,które maja dyplomy Studium czy Liceum bo to dzieki posiadanemu juz dyplomowi mają Prawo Wykonywania Zawodu,nikt też z tego powodu nie zdegraduje ich ani nie pozbawi pracy(widać,ta plotka cały czas ma sie dobrze i na dodatek rośnie w siłe;PWZ mozna stracic tylko wyrokiem sądu za b.poważne przestępstwo).A studia kończą dziewczyny,które zaraz po maturze ida do szkoły pielęgniarskiej bo innego kształcenia juz w Polsce nie ma.Tak samo nie mozna przymusic ich do robienia mgr.

#156  2011.07.19 15:32:39 ~do 152

Masz racje, współczesne pielęgniarstwo zdegradowało się już genezie.A co tu komu odbierać, jeśli chodzi o osoby bezpośrednio pracujące z pacjentem?

#157  2011.07.19 15:34:35 ~do do 152

Nastąpiła pomyłka, post był do osoby 156,masz racje, współczesne pielęgniarstwo zdegradowało się już genezie.A co tu komu odbierać, jeśli chodzi o osoby bezpośrednio pracujące z pacjentem?

#158  2011.07.19 15:36:11 ~do do 152

Nastąpiła pomyłka, post był do osoby 155,masz racje, współczesne pielęgniarstwo zdegradowało się już genezie.A co tu komu odbierać, jeśli chodzi o osoby bezpośrednio pracujące z pacjentem?

#159  2011.07.19 15:41:36 ~mika

Nigdy nie byłam i nie bede pielegniarka , bo to tytuł zawodowy osób ze średnim wykształceniem , tak jak technik farmacji, analityki medyznej itd i każdy wie ze miedzy technikiem a magisterem jest przepaśc

#160  2011.07.19 15:47:43 ~hania

Tak zgadzam sie.Pielegniarka to tytuł zawodowy dla osob ze srednim wykształceniam! A poczytajcie sobie oferty pracy-tam poszukują pielegniarek z wykształceniem SREDNIM TECHNICZNYM! BZDYRA!

#161  2011.07.19 15:53:24 ~mika

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2009 r.) Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

#162  2011.07.19 15:55:15 ~mika

§ 2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe: 1) inżynier architekt - po ukończeniu kierunku architektura i urbanistyka; 2) inżynier architekt krajobrazu - po ukończeniu kierunku architektura krajobrazu; 3) inżynier pożarnictwa - strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; 4) inżynier - po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz kierunku inżynieria bezpieczeństwa, innym niż absolwenci wymienieni w pkt 3, . 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą", przewiduje na tym kierunku studia inżynierskie; 5) licencjat pielęgniarstwa - po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo; 6) licencjat położnictwa - po ukończeniu kierunku położnictwo; 7) licencjat - po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1-6.

#163  2011.07.19 15:58:17 ~mika

§ 3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe: 1) magister inżynier architekt - 2) 3) magister inżynier pożarnictwa - strażakom Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu przez nich kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; 4) magister inżynier - 3 ustawy przewiduje na tym kierunku studia inżynierskie; 5) magister sztuki - po ukończeniu kierunków: 6) magister pielęgniarstwa - po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo; 7) magister położnictwa - po ukończeniu kierunku położnictwo; 8) magister - po ukończeniu kierunków innych niż wymienione w pkt 1-7.

#164  2011.07.19 16:00:09 ~mika

Informacje umieszczone powyżej dla wszyskich nieduczonych , niedoinformowanych i nie znających prawa polskiego

#165  2011.07.19 16:06:11 ~hania

Dzięki tej wypowiedzi myslę że rozwieją sie wszelkie wątpliwości! Pielegniarka pielegniarce,jak widac,nierówna!

#166  2011.07.19 16:31:10 ~DO miki

Dobra robota.Czy wraz z wyższymi kwalifikacjami pielęgniarka/arz-przedstawiciel zawodu medycznego- mają zwiększone kompetencje? Jakich czynności związanych z PRACĄ Z PACJENTEM(ten przykład został podany, zgodnie z waszym Kodeksem Etyki) NIE MOŻE wykonywać pielęgniarka( warunek ukończenie pełnego kształcenia i tytuł mgr), która NIE POSIADA pełnego wykształcenia medycznego(pielęgniarskiego)i tytuł mgr?

#167  2011.07.19 16:39:31 ~DO miki

Jakie działania dotyczące pacjenta SĄ tylko w gestii pielęgniarki/rza posiadającej pełne wykształcenie medyczne(pielęgniarskie)i tytuł mgr? JEST różnica w kompetencjach ze WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE, a dotycząca DZIAŁAŃ BEZPOŚREDNICH NA PACJENTA, czy jej NIE MA?

#168  2011.07.19 17:03:56 ~hm do miki

Czyżby pewne posłanki w świecie FIKCJI ŻYŁY i FIKCJĘ TWORZYŁY?

#169  2011.07.19 21:16:22 ~księżna

A jakie kompetencje ma pielegniarka? Co może sama zrobic? NIC,poza zmianą pampersa.Na każdą czynnosc potrzebny jes KURS. A i tak nie może sama nic zrobic! Więc zamiast trwac w zażartej dyskusji skupmy sie na rzeczach istotnych!

#170  2011.07.19 21:57:17 ~do 169

Cóż możemy zrobić! W Ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej już w 1996 r. zapisano, że wiedzę dla pielęgniarki można tworzyć NIE na bazie praktyki,np. NAUCZYCIELE zawodu ( wielu po studiach i merytorycznym przygotowaniu do badań naukowych i weryfikacji posiadanych wiadomości, w tym o pielęgnowaniu pacjenta, o samym pacjencie! ) nie obowiązani byli/są do pracy z pacjentem, ZARZĄDZAJĄCE pielęgniarki- poszły w administrację( doliczają się np. zużytego papieru toaletowego przez pacjentów itd.)

#171  2011.07.19 22:01:17 ~do 169

Wiedzę na temat tworzenia nauki( science) NAUKOWCY PIELĘGNIARSCY-"akademiki"oraz wspierający ich przedstawiciele innych obszarów nauki, też znali/ją, ponieważ PRACOWALI/JĄ na uniwersytetach/akademiach MEDYCZNYCH(poza tym temat pielęgniarki działającej na obszarze medycyny przewija się przez większość podręczników do pielęgniarstwa po 1945 r.) Mają/miały świadomość, że istotna jest argumentacja, która w zawodzie medycznym(praktycznym)-pielęgniarstwie, uzyskuje się przez WERYFIKACJĘ TREŚCI W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PACJENTEM( jest to związane z TROSKĄ o pacjenta- np. żeby NIE DOSZŁO DO UDOWODNIENIA "KOLISTOŚCI TRÓJKĄTA","kwadratury koła", przeprowadzania FASCYNUJĄCYCH działań matematycznych, bez dostatecznej argumentacji dotyczących badanego przedmiotu tzn.uzasadnienia, że wie co się ( robi) liczy, bada, a nawet tłumaczy, choćby z innego języka itd.

#172  2011.07.19 22:29:13 ~do 170 171

Chce ci sie tak pisac? Bo mnie nie chce sie czytac.Nuda.

#173  2011.07.19 23:05:06 ~do 172

Po co ten komentarz?

#174  2011.07.20 20:52:58 ~Marta

Mój argument przemawiający za kończeniem studiów wyzszych jest następujący: pracodawcy już w tej chwili chętniej zatrudniają pielegniarki i położne po studia wyższych. Myślę, ze w przyszłości będzie to jeszcze bardziej brane pod uwagę. Dlatego aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy skończyłam uczelnię wyższą.

#175  2011.07.21 00:03:09 ~lonka

Ja tez skonczyłam studia i nie uważam by był to mój atut.Wręcz przeciwnie.pracodawcy wolą pielegniarkę po liceum do roboty! Ale taka patologia może byc tylko w pielegniarstwie.

#176  2011.07.21 08:36:11 ~do Marta

A widziałaś studia niższe,to tak jakbyś napisała cofnąć do tyłu. wróć się na te Twoje studia wyższe. przerost formy nad treścią.czy magister czy licencjat i tak jesteście od mycia dup.

#177  2011.07.21 10:18:48 ~xy

Ostrzegam przed kontraktowymi- TO NAJWIĘKSI DONOSICIELE ! by spłacić swoje 5 kredytów a jak się jeszcze przyjechało z z. no to wiadomo ! Mało,że donoszą to jeszcze uniemożliwiają nam pielęgniarkom etatowym nawet najmniejszą podwyżkę !

#178  2011.07.21 10:28:23 ~do 176

Pewnie do mycia d. nadajesz się ty ale i do tego trzeba posiadać minimum kultury.Cóż ty? rynsztok i to zapewne ty masz d. pewnie nie zawsze mytą, taki osobnik zazwyczaj śmierdzi.Pielęgniarki w UE mają podzielone czynności co i u nas wkrótce będzie miało miejsce.Jesteśmy w okresie przejściowym.Czynności higieniczne wykonują opiekunki(zakażenia)podział na czynności czyste i brudne.Oczywiście,że pielęgniarka panią opiekunkę wyedukuje praktycznie jak określone czynności powinna wykonać.Proszę nie pisać złośliwych bzdur bo się na nie chce odpisywać,szkoda CZASU !

#179  2011.07.21 14:31:26 ~do 178

Opiekunki w procesie opieki stosują czynności higieniczne opiekując się, pacjentem.Czy one będą chciały być podległe pielęgniarce?

#180  2011.07.21 14:45:56 ~do 176

Brak kultury u ciebie to mało powiedziane.Zazdroscisz wykształcenia? Zrób maturę,podejmij studia.Nic prostszego! Nie musisz nikogo obrażac! Aha! Tak.Ja mam dyplom ukończenia studiów WYŻSZYCH ! Jestem z niego dumna!

#181  2011.07.21 15:46:15 ~Marto

Czy mam rozumieć, że absolwentki studiów wyższych posiadły taką wiedzę i umiejętności na uczelniach w ramach SWOISTEJ ATRAKCYJNOŚCI, że w pracy w sposób niebywały liczą/liczyły normy zatrudnienia pielęgniarek, powodując zmniejszenie liczby pielęgniarek poniżej bezpiecznej granicy, a nawet zdroworozsądkowej? A mówienie, pisanie o jakości opieki pielęgniarskiej w tej sytuacji,czy to nie tematy z grupy "okrągłość trójkąta"? ( to jedne z wielu przykładów)

#182  2011.07.21 20:51:16 ~do 181

Daj spokój z tą okrągłoscią trójkąta.Juz jest to nudne! A może zaczniesz studiowac matematykę,bo masz takie zapędy ha ha ha Bo rozumiem,że nie miałas z nią problemów na maturze? No chyba,że .nie powiodło sie.

#183  2011.07.21 21:31:29 ~gość

No cóż jak zwykle kompleksy wyłażą każdą dziurą

#184  2011.07.21 21:38:46 ~do 182

W świecie ludzkim matematyka JEST jednym Z 2 narzędzi, które umożliwiają człowiekowi poznanie.Jak znajdziesz to drugie-daj znać!

#185  2011.07.21 22:30:00 ~włosiejeC5

Wnioski nasuwające się po przeczytaniu komentarzy zamieszczonych w tym wątku: 1. na początku była pielęgniarka i pielęgniarka była wszystkim. Prawda fundamentalna i niepodważalna. 2. Wszystko co było potem to próba udoskonalenia tego co zawiera hasło "pielęgniarka" my próbujemy, posłowie próbują i inni. Ciągle trwa interakcja. Przez niektórych komentujących przemawia chora ambicja, przez innych frustracja itd. Uważam że nie ma nic złego w wyrazie -pielęgniarka- użytym w ustawie, to tylko skrót ale jaki wymowny(! ) i świadczący o kompetencji, postawie, oddaniu.co na co dzień weryfikują nasi pacjenci, lekarze, opinia publiczna. Szanujmy się drogie koleżanki i koledzy i nie pękajmy :)

#186  2011.07.21 22:32:29 ~ lekarz

Tak czy inaczej jesteście od zmiany pampersów i mycia ( nie napiszę d.) żebym nie został posądzony o brak kultury - spójrzcie prawdzie w oczy i tak wyżej nie podskoczycie - jesteście zależne od lekarzy i to im włazicie w d. i nie tylko. Zerowy prestiż siano w głowie. Jako ciekawostka - żeby dostać się na WYŻSZE STUDIA na SUM trzeba było mieć tylko 11 punktów z testu ( obniżyli próg bo taki był WYSOKI POZIOM zdających).Śmiechu warte - czyli dostały się same matoły- jak zwykle.

#187  2011.07.21 22:41:06 ~do 185

Piszesz"(.)w wyrazie -pielęgniarka- użytym w ustawie, to tylko skrót ale jaki wymowny(! ) i świadczący o kompetencji, postawie, oddaniu.co na co dzień weryfikują nasi pacjenci, lekarze, opinia publiczna."Dlaczego pominięto w Twojej wypowiedzi doniosłą rolę pielęgniarek NIE PRAKTYKUJĄCYCH, A które ustawowo mogą zachować prawo wykonywania zawodu? Dotyczy to kluczowych stanowisk, czy pozycji w pielęgniarstwie,nazywa się ich liderami, twórcami (czegoś)są/były one wzorcami?

#188  2011.07.21 22:51:05 ~do186

Proponuję, abyś zajął się przyczyną, przez Ciebie opisywanego stanu pielęgniarstwa.Wystarczy jak prześledzisz wykształcenie( wiedzę i umiejętności) i dorobek polskich ministrów zdrowia od 1945 r.Miłej lektury!

#189  2011.07.22 09:47:32 ~piel.

Często wykształcenie dodatkowe/kursy ,pomostówki/ to iluzja , kpina.Ostatnio jak zobaczyłam co ,wyprawia , pielęgniarka po szkołach -położnictwo + piel. ogólne , większość możliwych kursów, naprawdę zero pojęcia w podstawach,byłam przerażona działaniem. Mało tego, upiera się przy swoich błędach, bo przecież ma papierki. Naprawdę , pomyślałam sobie w tym momencie,że tych jej nauczycieli oddałabym do sądu,miałam ochotę ,walnąć pięścią w stół, przecież krzywdzą chorych i współpracujących. Często piel. bez pomostówek mają dużo więcej tzw,oleju w głowach,/zaznaczam nie wszystkie/,a płatne szkoły w końcu zaliczają nawet, pseudo uczniom, ,nie licząc się z wiedzą ucznia.I co ma zrobić współpracownik,czasami nie mający uprawnień,a widzi karygodne zło.

#190  2011.07.22 11:08:30 ~do 186

Lekarzyno poszukaj matołów wśród swoich,nie dalej jak wczoraj pokazałam żyłę do wkłucia szyjnego wcześniej lekarzyna doświadczył co najmniej 5 nieudanych wkłuć obok ! oj matoły lekarskie więcej było imprez jak nauki ale tego wam nie podaruje społeczeństwo polskie 21.wieku to ludzie wyedukowani medycznie ! i nie tylko ! mogłabym pisać wiele.Fajne zajęcie dla mnie na emeryturze pisać o polskim konowalstwie ! Poczekam cierpliwie !

#191  2011.07.22 11:14:10 ~gość

I ZNOWU WYKSZTAŁCENIE-ŻYGAWKA ZAŁATWIAJCIE TE SWOJE ŻALE NA ODDZIAŁACH A NIE NA PUBLICZNYM FORUM ALBO DO SZKOŁY ! DALEJ ŻENADA !

#192  2011.07.22 15:43:49 ~do 190

Gdacz sobie co chcesz i tak lekarz jest i będzie twoim zwierzchnikiem a ty tylko pielęgniarką wykonującą jego zlecenia - zawsze podległą lekarzowi nawet takiemu " lekarzynie",bez lekarza jesteś - dupomyjem.

#193  2011.07.22 16:05:33 ~do 182

Nie neguje ze matematyka nie jest ważna.Czytaj ze zrozumieniem .No ale coż wymagac od pielegniarki bez matury

#194  2011.07.22 16:07:56 ~do lekarza

Aleś ty głupi jak but.Znirzyłam sie do twojego poziomu

#195  2011.07.22 17:29:15 ~do 194

Prymitywny dwudziestowieczny polski lekarzyno wyjedz do Anglii tam ci dadzą szkołe angielskie pielęgniarki a i w Polsce wkrótce to samo ! no widzę,że konowała zatkało. ! A tak wogóle toś w rynsztoku urodzony i on cię wychowywał!

#196  2011.07.22 17:46:33 ~mgr

Marny lekarzyno nawet nie wiesz,że w Polsce funkcjonują już szkoły opiekunek tak jak na zachodzie,USA,Australii,itd.I to do obowiązków opiekunek(nie pielęgniarek) należy higiena osobista chorego.Tak jest i w UE. A czy wiesz,że my już tam jesteśmy ? Tak faktycznie rynsztok cię wychował albo jakaś kozia wólka.ha,ha,ha. W zleceniach to my wam pomagamy,o wszystko pytacie,nazwy leków,dawki,itp.ZERA,WSTYDZCIE SIĘ !

#197  2011.07.22 17:50:51 ~gość

Naturalnie,że odp.195 kierowana jest do lekarzyny spod 192 ze śmierdzącą d. bo tak piszą tylko śmierdziele !

#198  2011.07.22 17:54:41 ~dr

Komunistyczny synu zwierzchnikiem to był stalin a ty zwierzchnikiem możesz być w toalecie,zwierzchnikiem swojej ś. d. tak zaśmierdziało mocno synu stalina !

#199  2011.07.22 19:35:35 ~irena

Hej panie lekarzu, co to za ton! - każda pielęgniarka/pielęgniarz mają duże doświadczenie we współpracy z Wami. Konia z rzędu temu kto powie ,że Wasza wiedza jest nie do podważenia (milczenie jest w tym przypadku złotem- bo dobre jest przede wszystkim dla pacjenta ).Wiemy, że nie życzycie sobie zbyt mądrych pielęgniarek/rzy a to dlatego że więcej widzą i bardziej się dziwią podjętymi przez Was decyzjami i sposobem podjętej terapii. A tak naprawdę to na dniówkach jako tako radzicie sobie, zaś na nockach już nie pracujecie - wtedy jest Wam bardzo wygodne ze zstępują Was na oddziale te ,dupomyje''

#200  2011.07.22 19:47:48 ~irena

Cd. nawet zlecenia nie podpiszecie, bo na nockach dostajecie zaniku mięśni i jedynym miejscem pobytu dla Was jest zamknięta na klucz dyżurka. Hm. no wypada chyba docenić pomoc tych , które w tym czasie doskonale radzą sobie z każdym i łatwym i trudnym pacjentem choć znam piel, która wywarzała drzwi żeby się dostać do lekarzyny-po trzecim uderzeniu klamka sama odpadła a ona za szmaty postawiła go na nogi ( takie są Wami historie he he ).

#201  2011.07.22 20:33:19 ~piel

Hej. ale się napisaliście. ha ha. Tytuł magistra nie jest tytułem zawodowym tylko naukowym. Każdy kto uzyska prawo do tytułu magistra może go używać. A co do tytułu pielęgniarki/ położnej. Pytanie - czy po nowelizacji te tytuły mogą nadal używać osoby po szkołach niższych niż studia. ustawa mówi że kwalifikacje nabywa się po ukończeniu studiów. I tu jest zagrożenie, bo nie długo osoby z innym niż wyższym wykształceniem zostano zdegradowane do roli pomocy pielęgniarskiej.

#202  2011.07.22 20:48:41 ~lekarz

My przynajmniej jako grupa zawodowa trzymamy się razem, zagryziecie się na śmierć uczcie się od nas - to na naszych strajkach wyspinałyście się po naszych plecach - bo nie macie siły przebicia - nigdy nie byłyście ani nie będziecie solidarne - widać to w tym chorym pełnym nienawiści portalu - jakie to PIELĘGNIARSKIE

#203  2011.07.22 21:13:37 ~ja to ja

Do 201-mgr to tytuł ZAWODOWY,tak samo jak pielęgniarka,lekarz,robotnik wykwalifikowany itd,poczytaj w encyklopedii to sie dowiesz. Naukowy do doktor,profesor. Tak czytam wasze odpowiedzi do"lekarza"-wielki rynsztok w waszym wykonaniu.Udała sie komus prowokacja a wy hektolitry pomyj wylałyscie z siebie,prawdziwe dupomyje z was,niby kształcone a dno.Wstyd.

#204  2011.07.22 21:27:02 ~do 201

Zawód pielegniarki zdobywa sie po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej;kiedys było to Liceum Pielęgniarskie i Pomaturalne Studium Medyczne a teraz studia pielęgniarskie.Zawód połoznej zdobywało sie w Policealnym Studium Zawodowym, obecnie nie ma żadnych szkół połozniczych,w których maturzystki mogłyby zdobywać ten zawód(jedynie są pomostówki dla połoznych).Na podstawie dyplomu(ObojEtnie jakiej szkoły) dostaje sie Prawo Wykonywania Zawodu.I tylko pozbawienie PWZ uniemoZliwia wykonywanie zawodu pielegniarki i połoznej.Pielegniarka i połozna jest sie całe zycie.To tak jakby mówic,ze matura po dawnym 4 letnim liceum i 5 letnim technikum jest gorsza od tej obecnej po 3 letnim liceum i 4 letnim technikum.

#205  2011.07.22 21:45:58 ~do202

Nie pij tyle i byle czego.Wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem!

#206  2011.07.23 01:56:01 ~pielęgn

Do lekarza.To,że trzymacie się razem to rzeczywiście widać.Szczególnie wtedy jak popełniacie błędy lekarskie.Nie wiem czego mamy się uczyć od was? Pokory? uczciwości? łapówkarstwa? pogardy dla ludzi? cwaniactwa? Masz duże mniemanie o sobie i swoich kolegach,ale czy słuszne? Nie bądź taki nedęty bo to ty mógłbyś się nauczyć wiele od pielęgniarek! Twoja wypowiedź jest pełna dumy i pychy-jakie to LEKARSKIE!

#207  2011.07.23 10:54:40 ~piel

Wystarczy zrezygnować z podwójnych etatów pielęgniarskich , dodatkowych godzin/nawet przez krótki czas/ i nie ma pielęgniarek ! A tak pracują byle jak,byle gdzie,z byle kim, nieszanowane. Wszystkie harują za 100 zł po 12 godz. , a na wypłatę tej jałmużny czekają już rok.Siedzą cichutko jak myszki w kącie ,/tam gdzie ich miejce/,jak przystało na pielęgniarkę. Gdzie szacunek do zawodu do siebie ?

#208  2011.07.23 11:28:53 ~do 207

Masz absolutną rację. Wielokrotnie próbowałam dotrzeć do tzw. ,wieloetatowców" - niestety, nie ma możliwości, by zrozumieli prostą zasadę rynkową, że cena za nasze świadczenia będzie odpowiednia dopiero wówczas, gdy ujawnimy rzeczywisty popyt na takowe. Zapotrzebowanie jest ogromne ale MY zamiast czekać aż o nas powalczą same sprzedajemy się poniżej ceny i jeszcze jesteśmy bardzo happy, gdy ,pozwolili nam za bezcen DOROBIĆ! ZROZUMCIE - MAMY PRZEDE WSZYSTKIM GODNIE PRACOWAĆ I ZARABIAĆ NA JEDNYM ETACIE! Powstało mnóstwo nowych zakł. op. zdr. a ludzie do pracy w nich nie rozmnożyli się! NIE MUSIMY WCALE ORGANIZOWAĆ STRAJKÓW - WYSTARCZY ZREZYGNOWAĆ NA 2 TYGODNIE Z DODATKOWYCH PRAC - A SYSTEM OPIEKI PADA!

#209  2011.07.23 11:56:32 ~do 208

Wystarczy/wystarczyło( dawno, dawno temu), aby osoby kluczowe w pielęgniarstwie pracowały, tak jak większość pielęgniarek z pacjentem.DLACZEGO NIE TWORZYŁY NAUKOWEJ PRAKTYKI UKIERUNKOWANEJ NA TEGO KOGO DEKLAROWAŁY, NA OBIEKT ZAINTERESOWAŃ,ISTOTY ZAWODU?

#210  2011.07.23 12:32:52 ~pi

Jesteśmy tu i teraz,myślmy realnie, a co najważniejsze w jedności dla wspólnego dobra. A tu ciągłe stawanie po przeciwnej stronie,oglądanie się za siebie.Kto ciągle ogląda się za siebie stoi w miejscu jak słup soli. Już Piłsudski powiedział,że Polaków gubi ich kłótliwość.

#211  2011.07.23 12:41:38 ~DO PI

System Piłsudskiego był w miarę spójny.Jako dowódca wojsk unikał NIELOGICZNOŚCI-MOGŁO MU TO SIĘ KOJARZYĆ Z BRAKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI!

#212  2011.07.23 13:42:22 ~piel

Może w pielęgniarstwie nareszcie pojawi się Taki przywódca,zróbmy coś,nie stać nas ! na pewno stać , uwierzmy w to .A nie zachowujemy sę jak ofiary z dzieciństwa,które na czole mają wypisane ,jestem ofiarą, i wszyscy ich tak traktują,a one myślą ,że na to sobie zasłużyły.Może z nami jest podobnie. Może coś trzeba poświęcić.Niektórzy chcą zjeść ciastko i mieć ciastko,nie da się !

#213  2011.07.23 13:59:52 ~piel

Józef Piłsudski WIKICYTATY Źródło: przemówienie podczas ceremonii złożenia trumny z prochami Słowackiego na Wawelu. ,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycięża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez mocy,

#214  2011.07.23 14:35:44 ~DO piel

To by oznaczało zbliżający się koniec, troskliwie pielęgnujących w tańcu kontynenty, a nawet całe globusy.

#215  2011.07.23 14:41:24 ~DO 212

Nie czekajmy na to, by nasi obecni ,przywódcy" przyjęli wreszcie strategię działania - bo się nie doczekamy, gdyż są zbyt zainteresowani walką między sobą! Są wakacje, dajmy dzieciom, rodzinie to, co jesteśmy od dawna im winni - przecież jesteśmy zmęczeni i zestresowani a więc nie nadajemy się do pracy! Bez najmniejszego problemu dostaniemy po 2 tygodnie L-4. Akcja przyniesie widoczne korzyści NAM oraz ujawni rzeczywiste braki piel/poł (jedno zwolnienie = 2 lub 3 miejsca pracy bez personelu! ). Ustalmy tylko termin, w którym wszyscy razem ,zaniemożemy". Jeśli tego nie zrobimy to nigdy nie ujawnimy skali problemu! Pozdrawiam.

#216  2011.07.23 15:24:30 ~piel

Byłoby wspaniale, gdybyśmy zaczęli działać realnie. Bądźmy dobrej myśli,naprawdę mamy możliwości,oby nasze ,chcenie nie było kaprysem, Piszmy o rzeczach nas budujących,może nas to zmobilizuje,zjednoczy.Na razie zapomnijmy o podziałach,czasami coś trzeba poświęcić,żeby zyskać dużo więcej.

#217  2011.07.23 15:28:52 ~do 215

A po 2 tygodniach spędzonych na zwolnieniu( dotyczy tylko tych, którym się uda je uzyskać) z rodziną oraz kontrolerami ZUS-u i zakładu pracy, powrót do pracy.Oceniam, że dla przeciętnej pielęgniarki/rza w NAJLEPSZYM PRZYPADKU, będzie się wiązał z nadrobieniem kontraktu( ponieważ może dojść do czasowego zamknięcia( remontu itd)oddziału czy szpitala.Czy kogoś mający wpływ na EGZEKWOWANIE PRAWA, wyciągnął konsekwencje z braku, czy błędnego obliczenia norm personelu pracującego np. w szpitalu? Istotne jest to ponieważ, wiąże się z błędami( tymi nieświadomymi), a ich przedmiotami( adresatami) są pacjenci!

#218  2011.07.23 15:56:32 ~do piel

Zaczniemy działać realnie, jak sprecyzujemy na jakie PODZIAŁY i na jakie NIE PODZIAŁY będzie przyzwolenie( zresztą, wymaga to elementarna uczciwość).

#219  2011.07.23 16:13:12 ~do 215

Nie myśl o tym, co nie leży w zakresie Twojej odpowiedzialności. Jeżeli dojdzie do czasowego zamknięcie jednej lub kilku komórek organizacyjnych to będzie oznaczało, że osiągnęliśmy oczekiwany skutek. Jak widzimy - w żaden inny sposób nie pokażemy, że jest nas za mało i że najwyższa pora, by za ,towar" deficytowy zaczęli dobrze płacić! Skoro ,towaru" nie starczy dla wszystkich - to kupią tylko ci, którzy zapłacą najwięcej! To tak jak z niedawną ,akcją cukier" - wystarczyło przez niedługi okres przechować go w magazynach, nie wyłożyć na półki by wygenerować za niego 2 razy wyższą cenę. Dziś mamy gospodarkę rynkową i sektor usług jej podlega. Skorzystajmy z szansy zamiast bezproduktywnie wylewać swoje żale. Nikt za nas tego nie zrobi!

#220  2011.07.23 16:17:46 ~#219

W.w wypowiedź dotyczy bezpośrednio postu # 215 ale skierowana była nie do # 215 lecz do # 219 (czyli do - do 215). Przepraszam.

#221  2011.07.23 16:34:24 ~do 219

Są tacy co NIE dostrzegli różnic (a przez to i podziału)pomiędzy branżą cukrowniczą, a ochrony zdrowia,czy cukrem, a usługami medycznymi np. ratującymi zdrowie, życie człowieka. Ciekawe czy istnieje u tej osoby podział na faunę i florę, czy tylko widzi i nazywa wszystko przyrodą? Czy zakończył/bądź tylko dostępne mu są, tylko na tym poziomie ogólności analizy otaczającej rzeczywistości?

#222  2011.07.23 17:29:44 ~do # 221

Anthony de Mello — Przebudzenie - „Kiedy mędrzec wskazuje księżyc, idioci patrzą na palec&rdquo.

#223  2011.07.23 18:02:54 ~do 222

Nie dziw się, gdy ktoś został wychowany w duchu PROSTEGO CICHOCIEMNEGO

#224  2011.07.23 20:21:52 ~estella f.

żadna ustawa i żadni posłowie nie odbiorą mi tytułu, który zdobyłam po ciężkim 3,5 roku studiów licencjackich. teraz rozpoczynam studia magisterskie i za 2 lata na pieczęci pojawi się MGR PIELĘGNIARSTWA, czy komuś się to podoba, czy nie. jeśli same nie będziemy się poniżać, to w końcu nas docenią. tylko musimy się trzymać RAZEM!

#225  2011.07.23 21:31:08 ~ania

Zastanawiam się nad pielęgniarstwem! Kochane siostry wiem ze przede mną długa droga nauki, pracy, ćwiczeń, doświadczeń, poniżeń itd. Ale wiem ze chcę. Jestem po dawnym medyku, ale po opiekunce dziecięcej. Skończyłam studia mgr na wydziale filozoficznym na UJ. Rozpocznę studia licencjacki :) pielęgniarstwo. i tak sobie myślę ze na Boga jeśli macie być moimi przysżłymi klezankami w pracy to czeka mnie więcej poniżania z waszej strony niż rządu, pacjentów razem wziętych. To co piszecie jest karygodne, Wasze zwracanie się do siebie o ważności tytułów, doświadczeniu zenujące! A gdzie chory w tym wszystkim? No gdzie? Trzymajmy się razem i inne brednie dla mnie sprawa jest prosta nie chcesz nie pracuj, zmień zawód. Nie poniżaj pielęgniarstwa jeszcze bardziej swoją postawą!

#226  2011.07.23 21:34:14 ~marek 1234

Moja żona jest pielęgniarką z 35 letnim stażem,żadne panie mgr.nie mają się co mierzyć pod względem doświadczenia zawodowego.Pracuje na izbie przyjęć wraz z oddziałem ratunkowym.Lata praktyki są cenniejsze niż dyplom uzyskany "wczoraj".Teoria a praktyka to dwie różne sprawy.Serdecznie gratuluję tytułów mgr.pozdrawiam. Wiem jak ciężko pracujecie. MAREK1234

#227  2011.07.23 21:47:57 ~irena

Droga Aniu - tak to prawda, koleżanki wzajemnie ,fukają'' na siebie ale jest to m.in. podyktowane to tym jak zauważyłaś iż nasze Naczelne władze, związki zawodowe,przedstawicielki w rządzie, nie potrafią odpowiednio docenić tego zawodu - dziewczyny się uczą ( i to dość długo )- a tu nic z tego nie wynika ( brak dodatkowych kompetencji ustalonych rozporządzeniem ). W dodatku Ty osiągniesz tytuł licencjata i także mgr, natomiast przyjdzie pielęgniarka, która ma taki tytuł ale z jakiejś promocji i także używa go pracując jako piel.- nie mając pełnego wykształcenia w zawodzie wykonywanym

#228  2011.07.23 21:55:42 ~irena

Cd. w dodatku może być oddziałową, podczas gdy inne dziewczyny mając pełne wykształcenie w zawodzie nie awansują. Takich to praktyk powinny zabraniać przedstawicielki naszej potężnej korporacji. Powinny umieścić zawód na odpowiednim poziomie, określić kompetencje dla osób z wykształceniem wyższym, następnie wprowadzić specjalizacje wyłącznie dla licencjatów i mgr- tylko wtedy będą one miały odpowiedni poziom a pozostałe pielęgniarki zmotywuje to do podniesienia wykszt. wtedy same będą się szanowały- bo zobaczą ile trzeba wnieść do tego zawodu by móc powiedzieć o sobie- jestem pielęgniarką, pozdrawiam

#229  2011.07.23 22:04:56 ~lekarz

Zartowałem.Nie jestem lekarzem,tylko pracuje na stacji benzynowej.Ale pielegniarki jestescie dziwne.zajadłe,strach.byc pacjentem.Pielegniarki to niedobre kobiety.

#230  2011.07.23 23:42:28 ~p.Aniu

Czy na UJ-pielęgniarki nie praktykujące zawodu będą wreszcie zwolnione, bez względu na tytuły naukowe?

#231  2011.07.23 23:44:22 ~do Ireny

Niepełne wykształcenie pielęgniarskie miały asystentki pielęgniarskie(roczna szkoła,nie była wymagana matura,na czepkach miały 2 grube,pionowe paski),na które pacjenci mówili siostro i żadna pielęgniarka dyplomowana nie wylewała pomyj(jak wy teraz po pomostówkach wylewacie na koleżanki po LP czy SM)tylko traktowała je jak równe sobie.Asystentki,jak tylko stworzono im taką mozliwość i miały chęć,kończyły roczne szkoły pielęgniarskie uzupełniające(cos w rodzaju dzisiejszych pomostówek;była taka szkoła w Zakopanem).Niepełne wykształcenie medyczne mieli felczerzy,pomocnicy lekarza,z wykształceniem srednim medycznym,byli to głównie b.doswiadczeni pielęgniarze czy sanitariusze,pacjenci na nich często mówili doktorze i zaden lekarz po AM nie gnoił felczera.Tak wiec Ireno,nie ma w Polsce pielęgniarki,która nie ma pełnego wykształcenia.Pielęgniarką jest sie i po LP,i po SM i po studiach.

#232  2011.07.24 00:31:56 ~PIGUŁY

Wypowiedz lekarza to bolsna prawda dla nas .No niestety ale przez lata całe polskie pielęgniarki reprezentowały opisany przez niego poziom . A w momencie kiedy zawód miał szanse zyskac prestiż poprzez kształcenie na czelniach wyższych i zrównanie go z zawodem lekarza .TO własnie stara ekipa pielęgniarek po LM ze swej zawiści lenistwa i ludzkiej podłości sprowadziła go znowu na dno walcząc o studia pomostowe < nazywane powszechnie studiami dla uzdolnionych inaczej, Dzięki Wam stara ekipo pielęgniarstwo jest takim własnie bagnem jak wypowiedzi na tym portalu Szanuję wiedzę i doświadczenie mądrych pielęgniarek , szanujacych siebie i swój zawód jednak takich jest niewiele. LM zabiły w w Was poczucie własnej wartości i nauczyły wykonywac zastrzyki ale nie nauczyły myślec. Zastanówcie się jaki zgotowałyście los nam młodym i kto będzie sie wami opiekował na starośc skoro już prawie nikt nie chce studiowac pielegniasrtwa, a Ci co studiuja to tylko po to aby skończyc i uciec z tego kraju

#233  2011.07.24 09:44:02 ~do PIGUŁY

Zastanawiasz się "jaki zgotowałyście los nam młodym i kto będzie się wami opiekował na starość".Tak jak sama napisałaś OPIEKUNKI będą się opiekować,więc o co chodzi? Pielęgniarka jest od pielęgnowania, lekarz od leczenia, rehabilitant od rehabilitowania itd.

#234  2011.07.24 12:35:31 ~xxxxxx

Nic już nie piszcie-proooooszę ! ,Kończ Waść wstydu oszczędź,

#235  2011.07.24 13:19:54 ~do 229

Nie podszywaj się pode mnie

#236  2011.07.24 14:57:00 ~MK

Elektroniczny asystent zamiast pielęgniarki Z kraju; 2011-07-22 ["Gazeta Wyborcza Trójmiasto"] Naukowcy z Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej pracują nad systemem, który pomoże w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Domowy Asystent Osób Starszych i Chorych to nie robot, ale system komputerowy. Dzięki różnego rodzaju czujnikom i sensorom ma zbierać informacje o osobie, która będzie się znajdowała pod jego nadzorem. Dane trafią do komputera, który przekaże je dalej. Jeśli będą odbiegać od norm, rozpocznie interwencję. - System natychmiast zaalarmuje o tym czy to lekarza, czy osobę opiekującą się chorym. Będzie można czemuś zapobiec, czy przeciwdziałać o wiele szybciej niż do tej pory - mówi prof. Jerzy Wtorek. I po kłopocie

#237  2011.07.24 21:25:11 ~do 235

To ty nie podszywaj sie pode mnie

#238  2011.07.24 21:26:45 ~lekarz

Lekarz to moje pseudo.Jestem po zawodowce a pielegniarki mi sie zawsze podobały>>>>OCH

#239  2011.07.25 15:17:04 ~do 238

No. niektóre to niezłe laski są i chętne.ach

#240  2011.07.25 20:50:24 ~mała

Http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/1470.Poczytajcie dokładnie.Tam wyrażnie pisze,ze pielęgniarka w Polsce nie straci swoich uprawnieńj zawodowych jak nie zrobi pomostówki.To głównie uczelnie,ze wzgledu na zyski,głosza takie rewelacje a pielęgnairki wtóruja

#241  2011.07.25 22:54:59 ~irena

Do - lekarza.Ciekawa jestem jak wyglądasz? , czy warto byłoby nawet jeden raz, podczas dyżuru, rzucić okiem na ciebie - powiedzmy że z zainteresowaniem ( obawiam się że szkoda wzroku)he, he,

#242  2011.07.25 23:01:43 ~do małej

Nie zmieniaj tematu.Przecież wszystkim wiadomo,że pielegniarka to osoba wyłącznie po studiach pielegniarskich magisterskich!

#243  2011.07.25 23:03:52 ~ireno

Zawsze głosisz takie mądre uwagi a teraz myslisz tylko o jednym! Fe fe.Może dlatego,że jast tak póżno.Fe ireno fe

#244  2011.07.26 12:24:34 ~ireno

Ja nie powiedziałem do czego chętne. świntucho, napisałem, że ładne:-)głodnemu chleb na myśli

#245  2011.07.26 15:33:51 ~lekarzyna

Oj irenko,irenko.jakaś ty figlarnica.nie wiedziałem.ho ho

#246  2011.07.26 16:34:48 ~obserwator

Do Pani Poseł Bożena Sławiak:do nauczycieli nie zwracała się Pani panie nauczycielu tylko p. magister lub p.profesor(tytuł dość często nadużywany, który wymuszała sama postawa nauczyciela). Tytuł mgr jest tytułem naukowym i nikt nie ma prawa zabronić używania pielęgniarkom tego tytułu. Pielęgniarki robią również doktoraty ale czuję, że tak daleko wyobraźnia P. Poseł nie sięga.

#247  2011.07.26 18:26:46 ~do 242

A kto ci powiedział,ze pielęgniarka jest sie tylko po mgr? gdzie to jest napisane? pielęgniarką jest sie po szkole pielęgniarskiej:po wcześniejszych LP i SM a obecnie po licencjacie,który zastąpił Studium i przez pracodawców jest stawiany na równi,także za granicą.Mgr to tylko uzupełnienie posiadanego wyksztalcenia dla każdej pielęgniarki,która tylko ma chec i warunki aby to zaliczyc.

#248  2011.07.26 18:29:03 ~do 246

Mgr to tytuł ZAWODOWY,tak samo jak pielęgniarka,nauczyciel,lekarz,robotnik wykwalifikowany itp,w wyszukiwarce bez problemu to znajdziesz.Tytuł naukowy to np.doktor,profesor.

#249  2011.07.26 19:22:48 [email protected]

Do 246 - Z pierwszym Twoim zdaniem się zgadzam w zakresie tytułów zawodowych mgr pielęgniarstwa, licencjatów pielęgniarstwa, pielęgniarki, czy nauczyciela (ten robotnik wykwalifikowany to już nie bardzo pasuje - skoro wykwalifikowany - to w jakimś zakresie, a więc uzyskał jakiś zawód a wraz z nim tytuł zawodowy np. technik transportu, inżynier transportu lub mgr inż. transportu). Drugie zdanie też nie do końca jest prawdziwe. Otóż prawdą jest, że tytułem naukowym jest PROFESOR, ale DOKTOR jest już stopniem naukowym. Pozdrawiam.

#250  2011.07.26 21:05:47 ~do 247

Gdyby pielegniarki miały chęci byłoby inaczej.Wtedy warunki by sie poprawiły.

#251  2011.07.26 21:22:50 ~dodka

Apel.Co mam zrobic ? mam tytuł mgr piel. chciałam pracowac w szkole na stanowisku nauczyciela.Mogłabym uczyc chemii,biologii lub matematyki.Ale oni odmówili.Dlaczego? Przeciez mam tytuł.Nie byle jaki Zrozpaczona dodka

#252  2011.07.26 21:27:56 ~do 246

Ciekawe jak posłanka Sławek oraz osoby podzielające jej poglądy, wytłumaczą się z tego, że w rozporządzeniu MOŻE występować w potocznym znaczeniu słowo pielęgniarka, ale czy zamiast farmaceuty, w potocznym znaczeniu będzie występować słowo-aptekarz? Jak nie to,dlaczego? Aptekarze(farmaceuci)-też mają kształcenie wielostopniowe-czy takie same reguły klasyfikacji będą zastosowane przy zaszeregowaniu czy NIE? czy dojdzie TU DO DYSKRYMINACJI,KTÓREJŚ GRUPY ZAWODOWEJ? JAK TAK, TO DLACZEGO?

#253  2011.07.26 21:40:35 ~do 246

Czy posłanki Elżbieta Streker-Dembińska i Sławek oraz pozostali "fachowcy" rozszerzyli wachlarz zawodów mogących być aptekarzem(farmaceutą)np:chemik, biochemik, po kształceniu w ochronie środowiska? jak nie to, DLACZEGO to to uczyniono w przypadku pielęgniarki?

#254  2011.07.26 22:06:06 ~dodka

Co mam robic? czekam na porady.Chce uczyc w szkole a oni mnie nie chcą.W pielegniarstwie nikomu nie zalezy jaki tytuł.Przyjmują wszystkich!

#255  2011.07.27 14:24:11 ~dodka

Pytałam o prace w w firmie sprzatajacej.Tam tez mi odmowili.Stwierdzili,że moje kwalifikacje sa ZBYT wysokie.Jestem coraz bardzej zniesmaczona.

#256  2011.07.27 18:33:33 ~do dodki

Dodka słodka idiotka.Skończ najpierw gimnazjum(2 czy 3 klasa jesteś? ),szkołe srednia a potem studia.narazie to co forum to piszesz swoja bajeczke co rusz dodajesz cos nowego

#257  2011.07.27 19:13:56 ~HM DO 256

P.Dodka zachowuje się LOGICZNIE.Sprawdza działanie systemu i jego PRAWDZIWOŚĆ/NIEPRAWDZIWOŚĆ.Jeżeli np.jeżeli stanowisko starszej pielęgniarki czy położnej może piastować osoba po uzyskaniu magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka TO DLACZEGO PIELĘGNIARKA CZY POŁOŻNA Z PEŁNYM WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM( ponieważ zarejestrowały izby 3 rodzaje wykształcenia) NIE MOŻE PRACOWAĆ W ANALOGICZNYCH ZAWODACH? CZY BYĆ NAUCZYCIELEM(tego sobie życzą ministerialno-

#258  2011.07.27 19:16:51 ~Hm DO 256

SORKI ZAKRADŁ SIĘ BŁĄD.P.Dodka zachowuje się LOGICZNIE.Sprawdza działanie systemu i jego PRAWDZIWOŚĆ/NIEPRAWDZIWOŚĆ.Jeżeli np.jeżeli stanowisko starszej pielęgniarki czy położnej może piastować osoba po uzyskaniu magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka TO DLACZEGO PIELĘGNIARKA CZY POŁOŻNA Z PEŁNYM WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM( ponieważ zarejestrowały izby 3 rodzaje wykształcenia) NIE MOŻE PRACOWAĆ W ANALOGICZNYCH ZAWODACH? CZY BYĆ NAUCZYCIELEM(tego sobie życzą ministerialno-parlamentarne "fachurki"od wprowadzania potoczności do ustaw)? CZY PIASTOWAĆ WIELE STANOWISKA KIEROWNICZYCH W RÓŻNYCH OBSZARACH GOSPODARKI-BĘDZIE SIĘ OPIEKOWAĆ?

#259  2011.07.28 02:02:42 ~sari

Oj dzieje się dzieje na portalu nikt tego nie cenzoruje, tyle chamstwa.//// jeżeli chodzi o mycie to myje się i tu i tam wszystko. Braki personelu mogą spowodować ze i lekarz będzie mył, o sorry on tylko rządzi. Będą procedury wycenione lekarz nie wtrąci się do nas my do niego, ach sorry za mało może dostać z budżetu na siebie (są zawsze cięcia).lekarz chce rządzić i lekarzani i piel i salowymi nie chodzi tu o hierarchie wykształcenia a o szmal, szmal,szmal.tu od zawsze było pięć etatów i mało.

#260  2011.07.28 17:06:55 [email protected]

Temat do przemyślenia dla nas wszystkich - ŚMIERĆ 52 -LETNIEGO LEKARZA W GŁUBCZYCACH PO 5 DOBACH NIEPRZERWANEGO DYŻURU NA K O N T R A K C I E ! Są pierwsze owoce nowatorskich rozwiązań wprowadzonych przez nasz kochany rząd (za ogólnym przyzwoleniem niektórych środowisk reprezentujących interesy pielęgniarek) w ochronie zdrowia. Tam, gdzie nie ma rozumu a oczy zakryje złudna mamona tam o nieszczęście nie trudno! A co w tym jest najważniejsze? - otóż to, że nikt w obliczu prawa nie ponosi odpowiedzialności - pracował, bo chciał, a umarł, bo nie wiedział ile jeszcze mógł chcieć, by nie było za mało, by na długo starczyło - bo nie wiadomo jak długo jeszcze będzie można skorzystać! Nikt przecież nie gwarantował, że np. za pół roku też będzie można tak pracować, czy miejsca nie ,podkupi ktoś inny"? itd. Tak wygląda początek naszego końca!

#261  2011.07.29 21:55:33 ~gosia

Przeciez nie tak dawno wszystkie pisały jak to jest fajnie na kontraktach! Teraz przekonamy sie jak to jest fajnie pracowac,tam gdzie nie obowiązuje kodeks pracy.Cierp ciało cos chciało!

#262  2011.08.03 09:55:16 ~do 260

Przed tym 5 dobowym dyzurem(na dyzurach i tak spia)miał jeszcze 7 dobowy,a wcześniej kolejne takie maratony.Kazdy maraton przerwany 1-3 dniowym"odpoczynkiem"w kolejnej placówce i gabinecie prywatnym.

#263  2011.08.04 21:45:03 ~kasiak

Kiedy wreszcie zrozumiecie, że trzeba temu rządowi już podziękować i kopnąć ich w d.

#264  2011.08.04 21:51:12 ~kasiak

Myślę, że tę sprawę izba pielęgniarska powinna zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich i do Trybunału Stanu

#265  2011.08.09 19:27:07 ~gość

Gość Uważam, że jest to mydlenie oczu, a tak naprawdę chodzi aby nie dać nam podwyżek, rzucili temat tytułów i jak zwykle połknięto haczyk nowe taryfikatory plac i stanowisk, a wszystko wam się wyjaśni.Dziwię się koleżankom że dały się nabrać. Uważam , że ani Izby Pielęgniarskie ani związki zawodowe nie reprezentują naszych interesów. Więc powinny być zlikwidowane . Bo to stanowiska fikcyjne za które dostają duże pieniądze i to z naszych składek. A koleżanki z tych Organizacji powinny iść na bezrobocie.Bo są nieudolne, i tkwią w przestarzałym schemacie. Wstydźcie się WIELKIE Organizatorki. Nienawidzimy Was. Plujemy Was w twarz.

#266  2011.08.25 21:17:18 ~sss

A wiec mgr pielegniarstwa beda nazywac siostra juz zawsze! a kazdego lekarza doktorem . pss

#267  2011.08.27 10:08:33 ~mariola

Niech zamkną studia dla pielęgniarek bo po co skoro nie można używać tytułów a pomostowe to już śmiechu warte.

#268  2011.08.28 15:04:21 ~uff

Wrócic do przeszłosci! Pielegniarka bez matury ,do roboty,posłuszna wszystkim a co za tym idzie BEZ WYNAGRODZENIA! No może parę grosikow.

#269  2011.10.27 18:23:58 katarzynastawicka

Wstyd mi za ten kraj i ludzi, którzy ustanawiają przepisy. Jestem mgr i do śmierci mam zamiar się tym szczycić. 5 lat mojego życia poświeciłam na to, a teraz ktoś mi to chce odebrać? 2 lata specjalizacji, na której musiałam na równi ze wszystkimi chodzić na wszystkie zajęcia (przy czym na studiach miałam większy zakres materiału nie mówiąc już o ilości godzin przeznaczonych na dany przedmiot)nikt nie chciał słyszeć o zaliczeniu jakiegoś bloku na podstawie dyplomu i suplementu gdzie wszystko jest wyszczególnione. Kpina. Nie mówiąc już o solidarności zawodowej, która nie istnieje. Jest natomiast zawiść zawodowa. Będąc jednocześnie na kursie kwalifikacyjnym i na studiach IIgo stopnia usłyszałam od pani położnej z tytułem specjalisty, iż jestem GŁUPIA ze robię studia magisterskie bo nic po tym i tak nie będę warta. Nie to co ona: studium medyczne i specjalizacja to już wg niej coś. Oby tak dalej szanowne koleżanki. Brak jedności, szacunku między nami samymi skutkuje tym jak nas wszyscy postrzegają. Nie kształćmy się, nie podążajmy za nowoczesnością ale w takim przypadku nie płaczmy iż nas nikt nie szanuje i robi z nami co im się tylko podoba - patrz ostatnia nowelizacja "naszej " ustawy . Do nauki i szkól - to nie boli. Uwierzmy w siebie i własne możliwości, jesteśmy warte bardzo wiele bo bez nas lekarze nie trafili sobie palcem. i w ogóle nie można by mówić o Ochronie Zdrowia. Wyjdźcie w końcu z PRL-u i przejrzyjcie oczy bo drogie koleżanki jest XXI wiek i przetrwa tylko ten kto będzie umiał się dostosować. Reszta zginie. Brutalne ale prawdziwe.

#270  2011.11.24 18:26:48 ~położna

Więcej podpisujcie śmieciowych umów - to będą na pewno WAS szanować, drogie panie zapomniałyście o godności, a babcia powtarzała "bądź godna".

#271  2011.12.31 03:41:47 ~p

A co to same baby w tym kraju w tym zawodzie? p:

#272  2012.01.05 17:11:20 ~czak

Usunac to mozecie sobie chore mozgi,nie zamierzamy tego respektowac,nie po to studiuje sie 5 lat zeby usuwac tytul magistra,jesli macie jakies kompleksy to do szkoly,teraz powinniscie usunac tytul lekarza etc. etc.jesli chodzi o nauczyciela to uczniowie zwracaja sie per panie profesorze jesli o tym nie wiecie,ale prawdopodobnie wyksztalcenie ustawodawcow jest rowne poziomowi rabarbaru,wara od naszych tytulow zakmopleksione ludziki

#273  2012.01.05 18:07:48 ~mgr piel.

To żenujące, niby Polska to demokratyczny kraj a ustawa znosząca tytuły magistra i licencjata pielęgniarstwa jest jawną dyskryminacją grupy zawodowej i świadczy o tym, że jesteśmy obywatelami ciemnogrodu. Osoby tworzące taką ustawę powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności i stanąć przed Trybunałem Stanu.Skoro wyższe wykształcenie pielęgniarek do niczego nie jest nikomu potrzebne to niech zlikwidują ten kierunek na uczelniach. To skandal skoro pielęgniarki i położne mają być pozbawione tytułów, pozbawcie tytułów inne grupy zawodowe lekarzy również.Podziękowania dla OIPiP, dla tworu który nic nie robi na rzecz pielęgniarek i położnych za to koleżanki tam pracujące piastujące ciepłe i wygodne posadki mają się doskonale i wyłącznie pierdzą w stołek.

#274  2012.01.05 18:38:10 ~czak

Natychmiast zlikwidowac izby pielegniarskie,gdyz te twory nigdy jeszcze nie wywalczyly niczego dla pielegniarek,za to swietnie sie same maja posade i pieniazki i jesli maja tytul skrzetnie z niego korzystaja podpisujac sie mgr, to izba pielegniarska utrzymywana z naszych skladek powinna doprowadzic do sprawdzenia czy ustawa jest zgodna z konstytucja

#275  2012.01.23 02:01:40 ~mgr

Panie Mielcarek czy Pan coś robi, dla nas Pielęgniarek, pożytecznego? Na forum tylko kłócą się osoby między sobą, czemu to ma służyć? Składki coraz większe, tytuły nam zabierają,kos decyduje ,że mam pracować na kontrakcie (szukam pracy i nikt nie zatrudnia już na umowę o pracę, tylko kontrakt) Z tych krzyków na forum nic nie wynika. Jak to możliwe,że co rusz słyszymy o niekorzystnych dla Pielegniarek decyzjach? Kto za tym stoi, lekarze?

#276  2012.02.10 18:22:45 ~LOKATA

DLA MNIE PANIE POŚLE NIEMA PAN PRAWA NAZYWAĆ SIE POSLEM A JA ZAWSZE BEDE LICENCJATEM PIELEGNIARSTWA IPIELEGNIARKĄ JEDNOCZEŚNIE

#277  2012.02.24 18:27:30 ~logika

Brak paniom pielęgniarkom-mgr prostego logicznego myślenia,albo rozsądku:zajadłość,złośliwość,wrogość wobec koleżanek.

#278  2012.02.24 20:46:28 ~misiek

Przeczytałem wszystkie posty i co tu mogę powiedzieć paniom i nie którym panom ; lekarze są jakby osobną grupom tego bałaganu dzielą się na starom kadrę i młodą , ci starzy przewracają oczami gdy pielęgniarka posiada tytuł naukowy doktora a sami go nie mają młodsi są w tym względzie bardziej przyjazni , natomiast w śród pielęgniarek jest też duży podział są te co lubią sobie zapalić poplotkować i obgadać i te które się ciągle dokształcają i w raz z praktykom szpitalną są super fachowcami w swoim zawodzie i dlatego powinnyście Panie używać swoich mg dok i specjalista cdn.

#279  2012.02.28 20:35:55 ~do 13

Ja jestem po Pomaturalnym Studium Pielęgniarskicj i 5 letnich studiach mgr i nie czuję uwlaczenia mojej godnosci gdy pacjent mi powie siostro.

#280  2012.02.28 20:47:46 ~mgr piel

A co czujesz gdy świeżo upieczony lekarz woła za tobą siostro. Bo ja po 20 latach pracy i studiach mgr czuję niesmak. Nie potrzebuję już więcej rodzeństwa

#281  2012.02.29 13:13:03 ~mgr

Mgr, licencjat, matura, czy bez, siostro podaj basen, i piękno jest w tym, że mogę podać, czyż nie po to się uczyłam, by nieść za sobą dobro i ukojenie w bólu. Cóż miłość do bliźniego w tym zawodzie to meritum i nie ma co się wściekać, wiedziałyśmy jaki to zawód i jakich wymaga poświęceń, na pewno ktoś o niskim ego odleci emocjonalnie, zawsze będzie pielęgniarką, czy chce czy nie stanu rzeczy nie zmieni, bo chory cierpiący w nosie ma tytuły, szuka oparcia, ciepłych dłoni i serca, siły stu serc, a tego żadne studia nie nauczą. Kochane szanujmy się na wzajem, bo w Nas jest siła, szanujmy nasze szkoły, bez względu na tytuły i nieśmy ciepły uśmiech, on zawsze powraca, pozdrawiam bardzo serdecznie, z wyrazami szacunku:)

#282  2012.02.29 19:10:43 ~znies...

Czytając komentarze i patrząc na te wszystkie błędy ortograficzne zastanawiam się na jakiej podstawie niektórym wydawano tytuły? Chyba oprócz przekrzykiwania się jak ktoś na kogoś ma wołać taki tytuł do czegoś zobowiązuje? Póki co, marne wystawiacie świadectwo magistrom pielęgniarkom.

#283  2012.03.08 17:57:13 ~milena

Nie ma magistra pielęgniarka tylko magister pielęgniarstwa . No ale cóż, skąd masz to wiedzieć skoro dość dawno książeczkę trzymałaś w ręku. A literówek zazwyczaj czepiają się osoby, które za wiele nie mają do powiedzenia. Wracaj do mopy

#284  2012.03.09 21:11:34 ~dhss

Tak mamy tytuły magister pielegniarstwa! Wstyd panie pielegniarki że nie znacie swojego podworka!

#285  2012.03.09 21:49:06 ~krakow

Dyskusja toczy się na takim poziomie że aż wstyd, a większość z dyskutantów chlubi się że ukończyło studia, już nawet nie chodzi o błędy, ale poziom myślenia.

#286  2012.03.12 16:35:40 ~mgr piel.

za bardzo się w oczy rzucało i konowałów ( mam na myśli lekarzy) denerwowało że pielęgniarka ma mgr i jest na równi z nim. Ja nie mam zamiaru usuwać tytułu mgr piel. z identyfikatora a wręcz przeciwnie pogrubię tytuł bo po pierwsze to podnosi prestiż zawodu, po drugie nikt mi za damski ch. go nie dał musiałem 2 lata łączyć pracę studia i specjalizacje z anest i it więc tytuły zawodowe umieszczę bez skrupułów a co do ustawy to widać że pisały ją osoby nie mające nic wspólnego z pielęgniarstwem. Związki Zawodowe z p Gardias do boju o podniesienie prestiżu zawodowego bo siedzicie jak darmozjady i żyjecie za nasze pieniądze ciężko zarobione podczas dyżurów świątecznych i nocnych

#287  2012.03.20 17:26:37 ~eliszka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.1.09.2011 r. określa tytuły nadawane absolwentom szkół wyższych. W tym rozporządzeniu tytuły licencjata i magistra pielęgniarstwa i położnictwa pozostają . :-)

#288  2012.03.23 09:04:19 ~mgr piel

Nikt mi nie zabroni używać tytułu magistra

#289  2012.03.23 12:33:13 ~ja

Ja tesz jestem mangister i co nikt mi niewybroni urzzywac jego hehehe i pocujcie mni doopcia hahahahahahahah

#290  2012.03.23 19:39:14 ~hania

Do 289 ha ha ha ha ha ha ale sie uśmiałam.Jakaś ty dowcipna! Z tobą można boki zrywac!

#291  2012.04.16 14:35:04 ~Katarzyna

Drogie siostry! Te wasze komentarze nijak nie pasują do tytułów, jakich chcecie używać. Kiedyś o absolwentach szkół wyższych mówiono INTELIGENCJA. Z powyższych wypowiedzi nie wynika, żeby je pisały osoby inteligentne. Przerażający jest poziom jaki reprezentujecie. Z takim sposobem myślenia zawsze będziecie tylko wykonywały polecenia lekarzy. Czy chociaż jedna z Was jest świadoma tego, że nowa ustawa zabiera Wam część kompetencji? Nie szkoda Wam samodzielności tylko tytułów, których nikt nie może Wam zabronić używać, jeśli je zdobyłyście.

#292  2012.04.19 16:48:22 ~GOŚĆ

BARDZO MI SIĘ SPODOBAŁO,PIELĘGNIARKI TO NIEDOBRE KOBIETY,DZIĘKI!

#293  2012.04.19 16:50:37 ~GOŚĆ

I JESZCZE DODAM ŻE Z NIMI COŚ NIE TAK

#294  2012.04.25 20:22:34 ~gosciowa

Mam 20 lat pracy i chcę na emeryturę! Ratunku!

#295  2012.05.05 17:54:25 ~King

Ale Was fajnie robia w balona:))) Najpierw sieja popeline, ze wszyscy musza skonczyc pomostowke, bo straca kwalifikacje. W efekcie stada szalonych bab rzucaja sie na niby-studia placac obledne pieniadze, ktore nigdy im sie nie zwroca, nie liczac innych poniesionych kosztow, jak stracony czas, ktory moglyby spedzic w inny sposob niz latanie na uczelnie i zakuwanie do egzaminow. Dziewczyny koncza studia i praktycznie nic z tego nie maja - ich kompetencje pozostaja na tym samym poziomie co przed studiami a o zebracze podwyzki musza walczyc jak hieny i oprocz nerwicy niewiele z tej walki maja. Wszyscy pokonczyli niby-studia (pisze niby-studia, bo poziom tych studiow i ludzi, ktore je koncza widac po poziomie tego forum)i teraz Polska stwierdza, ze pielegniarka to pielegniarka, wsjo rawno czy magister czy po liceum.

#296  2012.05.10 17:25:14 ~pacjentka

Drogie Panie, pomyślcie też jak same zwracacie się do swoich pacjentów. Oczekujecie, że ktoś będzie do Was mówił per "pani magister", a niektóre z Was zupełnie bezoosobowo zwracają się do chorych, mając to za normę. Zawsze wydawało mi się, że zwrot "Siostro" zawiera w sobie i szacunek, i zaufanie, i przekonanie o kompetencji osoby, która udziela pomocy, ale skoro Wam się nie podoba, to zostanie po prostu Pani - a to już nie to samo.

#297  2012.05.14 20:24:48 ~do 61

Jaki kierunek taki poziom! Twoja pisownia faktycznie "kuje" w oczy! Ps.pisze się KŁUJE

#298  2012.05.20 21:46:55 ~MEDYK

Ludzie zróbmy coś tym Razem, Może jakaś akcja w internecie, wszyscy nas mają w dup. to jakaś masakra

#299  2012.06.03 18:06:06 ~kama

licencjatki po pomostowkach wam sie w glowach przewraca.jestescie takimi samymi pielegniarkami jak przed tymi rocznymi zaocznymi szkolami uzupelniajacymi.bo tak mozna nazwac takie ksztalcenie.Rozumiem tytul magistra ale licencjat? Kto chce to robi dla wlasnej satysfakcji nie wiem czego wymagacie po skonczeniu takiej przyspieszonej edukacji.

#300  2012.07.14 22:10:46 ~mgr_piel

Mówiłem o tym kilku osobom, ale odezwę się i tutaj. Wydaje mi się, że wskazane osoby prowadzące dyskusję w Parlamencie zapomniały o aktach prawnych dotyczących kształcenia. W dyplomie przecież napisano: tytuł zawodowy (.) etc. Czy to aby nie jest "niespójność" naszego prawa?

#301  2012.07.23 08:56:01 ~mgr piel.

Jak to się ma do Art.52 Co zatem z pielęgniarkami, które ukończyły Liceum Medyczne: Studium Medyczne. Według tego Art ( niby ukończyły szkołę medyczną lecz podpunkt drugi wyklucza te szkoły). A jeżeli przyjmuje, uznaje się te szkoły ( bo powinno się uznawać,w końcu kiedyś tylko do takiego poziomu kształcono i wystawiano dyplom) to proszę wybaczyć, ale mgr pielęgniarstwa ma pełne wykształcenie wyższe ( osiągnął tytuł zawodowy, odpowiadający tytułowi lekarza po kierunku lekarskim - kończy się dokładnie te same uczelnie, wykładowcy są ci sami) i zalicza się do personelu wyższego, natomiast pielęgniarka po LM ma wykształcenie średnie i zalicza się do personelu średniego. Wiedza jest zdecydowanie inna,odpowiedzialność prawna również, zatem nie rozumiem dlaczego wszystkich "wrzucono do jednego wora".

#302  2012.08.07 20:54:11 ~Nauczyciel

Jeśli powołują się na nauczycieli to jest taka różnica, że pośród nauczycieli nie ma nikogo z wykształceniem średnim. Natomiast pielęgniarki i położne to nadal większa część osób z takim właśnie wykształceniem. Tytuł mgr lub licencjata jest solą w oku głównie dla tych niedouczonych osób.

#303  2012.08.09 09:26:35 ~do 301

Piel.nie ma tytułu odpowiadającego tytułowi lekarza.Program nauczania piel.jest zupełnie inny. Mówiąc po prostu .Są inne przedmioty - a przedmioty zbieżne(np. farmacja) są okrojone i wykładowcy wymagaja pewnie 1/5 tego co na studach lekarskich. Ponadto zakres odpowiedzialności ogranicza się do Twoich obowiązków (np.obowiązki piel.odcinkowej).

#304  2012.08.17 18:42:03 ~do 303

Piel. nie ma tytułu odpowiadajacego tytułowi lekarza ale mgr pielegniarstwa ma.Program nauczania jest nieco inny gdyż są to dwa różne kierunki studiów.

#305  2012.08.23 17:57:10 ~ali

Hehehe czytam i pusty smiech mnie ogarnia pielegniarkom z tyt magistra wydaje sie ze sa rowne lekarzowi chca wiecej samodzielnosci zupelnie nie rozumiem o co wam chodzi o jaka samodzielnosc leczyc chcecie? nie podoba wam sie ze musicie zmieniac pampersa ? umyc chorego ,a kto niby ma to robic pielegniarki sa od pielegnowania chorego a lekarz ma leczyc.Pielegniarka ma ustalic plan pielegnacji i go realizowac nie ma prawa decydowac jakie leki podac choremu bo nie jest do tego przygotowana.nie chcecie wykonywac zlecen lekarskich ? same chcecie decydowac jak leczyc? w glowach wam sie poprzewracalo i tyle.

#306  2012.08.31 21:09:45 ~do 303

Nie jesteś zorientowany ( zorientowana), otóż lekarz kończy studia tytułem - lekarz, pielęgniarka kończy tytułem - mgr pielęgniarstwa. Jest to równorzędny stopień. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr164,poz.1365,z póź.zm.)Tytuły nadawane absolwentom szkół wyższych:( nadawane absolwentom studiów drugiego stopnia), cytuję: - mgr oraz tytuły równorzędne: lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, mgr farmacji, mgr sztuki. Co do okrojenia wykładów, na lekarskich okrojone są przedmioty, które na farmacji lub pielęgniarstwie są bardziej rozszerzone i na odwrót. To są inne kierunki i to chyba jest logiczne.

#307  2012.09.20 21:07:14 ~do ali

Nic sie nie wydaje.TAK JEST! Weż ogarnij sie troche ali.ogarnij się.

#308  2012.10.31 17:12:16 ~ewa

TO BULWERSUJE.STARSI LUDZIE KUPUJAC W APTECE LEKI ZWRACAJA SIE W POKLONACH DO PANI/PANA "MAGISTER"- PRZECIEZ WIELOKROTNIE SA TO TECHNICY FARMACJI.STETEOTYPY SA KRZYWDZACE.TEN SAM CHORY DO. W SZPITALU DO MAGISTRA PIELEGNIARSTWA ZWRACA SIE "SIOSTRUNIU"-JAK TO SLYSZE WYSUWAJA MI SOE KLY JADOWE.CO Z TYM ROBIC?

#309  2012.11.05 13:07:40 ~piel

I znowu Mielcarkowy kij w mrowisko. cieszmy się wyższym wykształceniem a nie tytułomanią bo będziemy wyśmiewane skupmy się na istotnych problemach zawodu. ! co tyczy tytułomani śmieszy lekarz który jest doktorem bez doktoratu mało tego sami wpisują sobie tytuł na identyfikatorze !

#310  2012.11.17 18:49:34 ~ja

Ja pracuję w zawodzie ponad 30 lat,tez mam wyksztalcenie i nie bulwersuje mnie to,że pacjent powie do mnie siostro,nic to mi nie ujmuje ani nie poniża.Trochę pokory koleżanki.

#311  2012.11.29 12:32:39 ~ninka

Osobiście posiadam 2 tytuły mgr, skończyłam 2 kierunki studiów i wcale nie przeszkadza mi, że ktoś zwraca się do mnie "siostro" o ile traktuje mnie z szacunkiem. Ktoś kto ma kulturę osobistą, wiedzę i skończone studia wcale nie musi się obnosić swoimi tytułami tu i tam. Zwykle obnoszą się te Panie, którym słoma z butów wystaje. A takich perełek nie brakuje niestety. Przykro mi stwierdzić ale środowisko pielęgniarek w dość sporej części to Panie, które nie mają za grosz kultury, w ogóle nie umieją współpracować i stawać murem jedna za drugą. Są wścibskie, podstępne, a podejście do pacjenta pozostawia wiele do życzenia.Nie będę już wspominać o osobach, które dostają się w przebiegu swojej kariery na wyższe posady- wtedy ta słoma bezlitośnie zaczyna wyłazić. Często są to osoby, dla których sprawy pielęgniarek nie są już ważne, ważne jest potakiwanie przełożonym i coraz większe manipulowanie i zastraszanie personelu. Tak naprawdę żal mi tych Pań. Ciągle wynika to z ich niskiej samooceny.

#312  2012.11.30 21:01:21 ~mgr piel.

Jeśli pacjent zwróci się do mnie siostro okej mnie to nie przeszkadza. Ale jeśli lekarz pozwala sobie w stosunku do mnie na taki zwrot reaguję natychmiast.

#313  2012.12.02 20:46:16 ~ja

Ninka,bardzo madry komentarz,sama prawda.

#314  2012.12.11 15:40:08 ~bifi

Tytyul Magistra jest tytulem akademickim,tak jak np. doktor czy prof. Tak wiec nie rozumiem tego zamieszania. Jesli ktos ten tytul zdobyl swoja wiedza i praca- uwazam,ze ma tez prawo go uzywac.Poza tym wartosc pracownika nie powinno sie oceniac na podstawie jego tytulu lecz cech osobistych i aktywnosci zawodowej.

#315  2013.01.04 11:33:22 tamara01

Jak by to było najważniejsze. Co innego gdyby naprawdę zwroty były niegrzeczne czy niekulturalne wtedy można zwrócić uwagę ale tak po co to roztrząsać.

#316  2013.01.04 11:36:55 julla

Ja nie potrzebuję obwieszczać wszystkim wszech i wobec że jestem mgr. ważne co mam w głowie a nie co przed nazwiskiem takie jest moje zdanie.

#317  2013.01.04 11:41:10 marzaca

I po co ten szum o tak bzdurną rzecz? Nawet w szpitalu chcą zrobić podział na wykształconych i na mniej wykształconych? Jedna wielka bzdura. Nie którzy beż mgr maja większa wiedzę od tych po paru fakultetach.

#318  2013.01.08 17:28:39 ~aga

Praca zawodowa powinna być pasją, tylko wtedy człowiek jest spełniony i szczęśliwy, daje także szczęście innym i nie liczy się czy ma tytuł magistra czy go nie ma. Osobiście myślę, że pielęgniarki powinny być przede wszystkim bardziej solidarne. Sama ukończyłam studia pielęgniarskie i nigdy nie pracowałam w zawodzie, uznałam, że spełnię się życiowo przekwalifikując się. Życzę pielęgniarkom aby były po prostu dobre

#319  2013.01.10 13:42:07 Goddess

W ustawie jest tylko napisane, że ". przysługuje prawo posługiwania się tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo „pielęgniarz&rdquo.", nikt nie napisał, że ". nie ma prawa posługiwania się tytułem "magister pielęgniarstwa" .". Tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza podlega ochronie prawnej. Napisane, że pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje po ukończeniu . (co nie oznacza, że pielęgniarka to tytuł zawodowy) Ukończyłam kierunek Pielęgniarstwo, uczelnia obdarzyła mnie dyplomem, gdzie jest jasno napisane tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa - to daje mi uprawnienia do posługiwania się tym tytułem. Ktoś miał zamiast nas "zdegradować", ale mu się nie udało, gdyż nie miał prawa napisać, że pielęgniarki po studiach licencjackich/magisterskich nie mają prawa do używania tytułu mgr/licencjat.

#320  2013.01.10 13:44:21 Goddess

Poprawka: pielęgniarka to tytuł zawodowy, ale mam prawo używania tytułu naukowego mgr/licencjat - nigdzie nie jest napisane że nie mam do tego prawa.

#321  2013.01.10 13:50:45 Goddess

A, że nadany został dyplom gdzie tytuł zawodowy (u innych naukowy) to mgr/licencjat - to jest dokument stwierdzający uprawnienia. Prawo nie działa wstecz.

#322  2013.01.19 19:53:06 mamapanda

Zgadzam się, że chodzi o tytuł zawodowy, a ten to pielęgniarka , pielęgniarz , położna , położny. Natomiast nie rozumiem kwestii uzupełniania wykształcenia przez osoby, które wcześniej uzyskiwały dyplomy w sposób dostępny wówczas.Czy poziom wiedzy uzyskiwanej przez lekarza, chemika, fizyka 20 lat temu był inny niż obecnie? . Był, a muszą uzupełniać wykształcenie minimalne do możliwości np. wyjechania do pracy za granicę? . Nie, muszą pogłębiać wiedzę zdobytą pierwotnie. Przecież wielu z nas jest już specjalistami i co sądzicie, że np. specjalista anestezjologii i intensywnej opieki medycznej nie licencjat z 25 letnim stażem wie mniej niż koleżanka kolega świeży magister? Zapewniam, że poziom wiedzy konieczny do zdobycia specjalizacji jest wysoki.Jest to egzamin państwowy, selektywny.Pielęgniarki zawsze były na zewnątrz mało troszczące się o siebie nawzajem. Nic się nie zmieniło, dlatego jesteśmy takie lekceważone i niedoceniane finansowo. starsza pielęgniarka, specjalistka

#323  2013.01.20 18:19:41 ~hak

Do miry czytam sobie te komentarze ale TWÓJ tak naprawdę jest najpłytszy

#324  2013.02.16 22:30:50 ~do 322

Nauczyciele 20 lat temu mieli srednie +jakies studium wykształcenie i MUSIELI je uzupełnic! A lekarz 20 lat temu TEŻ miał studia.

#325  2013.02.17 15:12:02 ~gość

A co z pielęniarkami po liceum medycznym? Czy może mi ktoś odpowiedzieć.

#326  2013.03.15 14:15:30 ~io

A na te mowi sie panie oddzialowe.

#327  2013.03.19 23:28:51 ~Justyna

Jestem pielęgniarką - niedawno skończyłam licencjat, obecnie studiuję na drugim stopniu. podjęłam pracę również niedawno. Uważam, iż ta ustawa jest w porządku. Przecież mówimy o tytule zawodowym. Większość pielęgniarek tytułuje się "pielęgniarka". Tak jak tłumaczyła Bożena Sławiak nie ma tytułu mgr pedagog. Można to zapisać jeśli komuś zależy: mgr Anna Kowalska pielęgniarka i o to tylko chodzi :) Głupota,a wywołała burzę :)

#328  2013.03.25 20:54:33 ~sari

WITAM Proszę zróżnicować wykształcenie medyczne średnie na os z maturą - pomaturalne i bez ponadgimnazjalne. Jak moga Panie w izbach ze szkołą srednią tworzyć coś o czym nie maja pojecia -Hura na obywatela . a trzeba wnioskować o 1. szkodliwość zawodową - obsady 1 dyżurowe,przekroczone normy bezpieczeństwa, zakażność, 2. prawo do psychologa zakładowego - stres, funkcjonariusz publiczny 3. odszkodowania dla personelu za złe warunki pracy 4.do UE O permamentny mobbing na naszej grupie zawodowej przez wszystkie opcje polityczne i niekorzystne prawo -a przedewszystkim manipulownie nim (co nie tylko stresuje ,ale pociąga też finanse z kieszeni dokształcanie które jest nieważne

#329  2013.04.08 22:44:20 ~fifi

Obsady jednoosobowe ? Dlaczego pielęgniarki zauważają dopiero pożogę a jak się zaczyna palić to nic z tym nie robią ? Chodzi mi o to, że domagamy się obsad dwuosobowych jakby to było szczytem marzeń. Powiadam : nawet dwie pielęgniarki na oddziale 40 osobowym to jest STANOWCZO ZA MAŁO !

#330  2013.04.22 12:17:20 ~ech

Jestem PIELEGNIARKA tak zwyczajnie PIELEGNIARKA i poraza mnie wasza kolezanki glupota wasze wygorowane Ego.kazda z was niewazne czy macie licencjat czy magistra kazda jest pielegniarka i tak powinno sie to nazywac pacjent ma w nosie jaki tytul ma osoba sie nim opiekujaca chce tylko zeby ta opieka byla dobra,troskliwa.Lekarzom tez to raczej zwisa to oni sa od wydawania zlecen a wszystkie licencjatki ,magistry od ich wykonywania tak jest i bedzie bo lekarz leczy a pielegniarka pielegnuje i ma guzik do powiedzenie w sprawie leczenia. Wam sie po tych szkolach calkiem juz w glowach poprzewracalo.Czym zablysniesz kolezanko licencjatko czy magisterko pracujac na oddziale ---NICZYM ---mozliwe ze wlasnie dlatego chcecie tak sie tymi tytulami afiszowac bo do niczego innego sie one w pracy nie przydaja.Pielegniarka z dlugoletnim doswiadczeniem ma o wiele wieksza wiedze niz ta po studiach ktora owszem zna teorie ale to praktyka czyni mistrza.

#331  2013.07.25 12:47:41 ~mgr.piel

W naszym kraju wciąż nie mogą uwierzyć, że pielęgniarki zdobywają coraz wyższe wykształcenie.Już niedługo koordynujące średni personel medyczny do którego zaliczają nas pielęgniarki utracą swoje stanowiska.

#332  2013.07.29 07:29:54 ~OO

Napiszę w skrócie: uważam że po to zdobywa się jakieś tytuły też, aby się nim posługiwać. Bez względu w jakim zawodzie się pracuje. Więc jestem oburzona tym co zgotował nam rząd i głupie zapisy. Jeżeli masz tytuł to używaj go bez względu na jakim stanowisku pracujesz. To nie świadczy o " wygórowanym EGO"

#333  2013.09.21 21:48:06 ~do 330

Pielegniarka nie jest od leczenia-kazdy to wie a tym bardziej te pielegniarkiz praktyką.ech.

#334  2013.09.27 02:25:48 ~ do - 302

Co na Pani/Pan do zarzucenia pielęgniarce ze średnim wykształceniem? Jestem jedną z nich z prawie 30-to letni staż pracy,mnóstwem podziękowań (w aktach) od podopiecznych i ich rodzin za opiekę i współpracę.Nikt ze współpracowników nie zarzucił mi,że nie mam studiów.Zawsze do wszystkich odnosiłam się z szacunkiem bez względu na jednostkę chorobową czy stan psychiczny,(obecnie nie pracuję czynnie w zawodzie),czego nie do się powiedzieć o NAUCZYCIELACH po STUDIACH. Wielokrotnie słyszałam wypowiedzi i komentarze przedstawicieli tego zawodu. Jestem matką (dziecko szczególnej troski-obecnie studiuje)i dość często słyszałam od NAUCZYCIELI,że studia nie przygotowują do pracy z"dziećmi psychicznie chorymi".Czy taki sposób wyrażenia się o dziecku,dla którego ma się być autorytetem jest normalne? Czy tego uczą na studiach? Czy taki NAUCZYCIEL ma prawo tytułować się"MAGISTREM"? Chyba nie,bo jeżeli tak to cieszę się,że jestem TYLKO PIELĘGNIARKĄ.

#335  2013.10.18 21:59:47 ~anula

Najlepiej wygrawerujcie sobie potem na grobach te tytly. Owszem chcialabym podniesc swoje kwalifikacje zawodowe bo teraz istnieje taka mozliwosc. Jednak po dwudziestu latach pracy w tym zawodzie jedno jest wciaz dla mnie wazne.PACJENT. Razi mnie jakie padaja tu epitety miedzy wami. Dziesiec lat temu przyjechalam do Francji, nie uznali mi dyplomu musialam rok tyrac za darmo aby uzyskac pozwolenie na prace w swoim zawodzie. Tylko dlatego ze skonczylam liceum medyczne. Mimo to uwazam ze byla to wspaniala szkola. I z duma i podniesiona glowa staram sie reprezentowac polskie pielegniarki.Chociaz tutaj zwracaja sie do mnie madamme a nie master. No coz najwiekszym patriota jest sie na wygnaniu.

#336  2013.12.04 01:28:27 ~izw

Uważam, to za karygodne zniesienie tytułu zawodowego, widzę że Panie w sejmie nie mają większych problemów. jeżeli tak to proszę znieść również tytuł-specjalistka, oddziałowa,jak również zakazać uczelnią nadawania tytułu zawodowego bo po co it. każda dziedzina nauki daje możliwość zdobycia tytułu a dana osoba nim się posługuje bo ma do tego prawo ale jak zwykle w pielęgniarstwie jest to zbyteczne według posłanek.Wstyd żeby odbierać nadany tytuł przez uczelnię, jak ktoś nie poznał trudu nauki na wyższej uczelni to nie wie z jaką dumą go człowiek ceni.

#337  2013.12.04 01:28:27 ~izw

Uważam, to za karygodne zniesienie tytułu zawodowego, widzę że Panie w sejmie nie mają większych problemów. jeżeli tak to proszę znieść również tytuł-specjalistka, oddziałowa,jak również zakazać uczelnią nadawania tytułu zawodowego bo po co it. każda dziedzina nauki daje możliwość zdobycia tytułu a dana osoba nim się posługuje bo ma do tego prawo ale jak zwykle w pielęgniarstwie jest to zbyteczne według posłanek.Wstyd żeby odbierać nadany tytuł przez uczelnię, jak ktoś nie poznał trudu nauki na wyższej uczelni to nie wie z jaką dumą go człowiek ceni.

#338  2013.12.04 01:28:27 ~izw

Uważam, to za karygodne zniesienie tytułu zawodowego, widzę że Panie w sejmie nie mają większych problemów. jeżeli tak to proszę znieść również tytuł-specjalistka, oddziałowa,jak również zakazać uczelnią nadawania tytułu zawodowego bo po co it. każda dziedzina nauki daje możliwość zdobycia tytułu a dana osoba nim się posługuje bo ma do tego prawo ale jak zwykle w pielęgniarstwie jest to zbyteczne według posłanek.Wstyd żeby odbierać nadany tytuł przez uczelnię, jak ktoś nie poznał trudu nauki na wyższej uczelni to nie wie z jaką dumą go człowiek ceni.

#339  2013.12.16 07:16:24 ~mnjk

Do roboty a nie licytować która ma jakie wykształcenie. Wiem coś na temat studiów mgr i licencj. z pielęgniarstwa. Śmiech na sali. Zero nauki, tylko frekwencja na zajęciach, prace zaliczeniowe i egzaminy pisane zbiorowo, ściągi, książki a nawet telefony komórkowe do przyjaciół. Nic dziwnego, że po takiej szkole nikt poważnie was nie traktuje. Zawód jest jaki jest i czy wykształcenie średnie czy "Wyższe" robota jest ta sama. Za kogo wy się uważacie? To kto teraz będzie posługiwał pacjentom? Trzeba powołać nową grupę zawodową, którą Wy będziecie zarządzać? Chore państwo, chorzy ludzie - przerost treści nad formą.

#340  2014.01.06 21:54:29 ~mgr piel.

To chyba na Twojej uczelni zaliczenia były za obecność, bo na mojej nie. Poza tym większość egzaminów, to były opisówki, a nie testy, z anatomii, chirurgii i pato też. Nikt nie mówi, że nie chce przy pacjencie pracować, ale czasy się zmieniają. Kiedyś żeby być nauczycielem, też wystarczało skończyć studium policealne, teraz studia i jakoś tam problemu nikt nie widzi.

#341  2014.01.18 23:10:54 ~izw

Osoba, która udzieliła wypowiedzi z dnia 16.12.2013 mnjk mogła po prostu nie zabierać głosu. Jeżeli faktycznie ukończyła taką uczelnie to wstyd się w ogóle do tego przyznawać.Następna kwestia to we współczesnym pielęgniarstwie nie używa się słów ,posługiwał pacjentom. Polecam CM w Bydgoszczy wiele trzeba poświęcić pracy aby zaliczyć semestr.

#342  2014.02.18 19:52:01 ~polożna

Na równi z lekarzem lub nauczycielem albo prawnikiem to powinien skończyć takie studia.bo to , że pielęgniarki lub położne "robią studia licencjackie lub magisterskie to nie zmienia faktu od setek lat znanego , że są nadal głównie pielęgnarkami lub położnymi i trudno żeby pacjenci zwracali się pani magister ! albo żeby lekarze mówili pani magister! nadal pielęgniarki i położne pracują głównie fizycznie i tego nic nie zmieni. zawsze były to zawody pomocnicze i zawsze bedą .no położna to samodzielnie może pracować ale pielęgniarka wykonuje zlecenia lekarza tak wiec jak kelnerka zrobi magistra to nie będzie magister kelnerski tylko nadal kelnerka ludzie zrozumcie to .bo to jest łatwe .

#343  2014.02.19 11:53:20 ~piel

Położna tobie to nawet doktorat nie pomoże. Pielęgniarce to nawet do pięt nie dorastasz specjalistko od kr.cza. Przyjdź na OJOM zapraszam od ilości kabelków dostaniesz zawrotu głowy i uciekniesz w podskokach

#344  2014.02.19 17:16:56 ~położna

Kiedyś było zabawne powiedzenie , że pielęgniarka to nogi do tacy ! tylko ciebie to się tyczy za etykę i poziom .chyba nie masz magistra? porażka

#345  2014.03.03 04:26:49 ~ln

Ukończenie studiów magisterskich to nie to samo co intelekt etyka empatia pozdrawiam pielęgniarka

#346  2014.04.25 21:56:25 ~mgr spec

Sytuacja z życia wzięta:pan doktor zwraca się do pacjenta "jutro przyjdzie do Pana magister rehabilitacji i pokaże jak ćwiczyć, a jak będzie Pana bolało to poprosi pan siostrę i dostanie Pan coś p/bólowego".A panie posłanki-pielęgniarki chyba rzeczywiście leczą swoje kompleksy pracując nad taką ustawą

#347  2014.06.24 15:46:06 ~mgr.piel.

Jak może pani która składa fortepiany wypowiadać się na temat tytułów w dziedzinie na której kompletnie się nie zna? Nasz zawód ma za mało przedstawicieli w rządzie i dlatego mamy efekt pani streker.Mam propozycje dla tej pani niech zajmie się swoją profesją !

#348  2014.06.30 00:22:11 ~Lic. Piel

"do mnjk. " jesli tak lekko jest na studiach jak mowisz to rusz du. i skoncz te studia a pozniej zabieraj glos.

#349  2014.08.29 16:21:56 ~tejkdys

Więc tak: nie będzie na pieczątce i identyfikatorze magister pielęgniarstwa/położnictwa Anna Kowalska, tylko pielęgniarka mgr Anna Kowalska?

#350  2014.11.20 16:31:56 ~mgr ep

Najpierw napiszę do pani Kasi, ktora pisze ze jest cyt: "oddziałowom" po specjalizacjii bez matury - jest wielka szczegolnie jesli chodzi o ortografię bo pisze, że jest "oddziałowom" a nie "oddziałową" hihihihii żenada, mam nadzieję, że to tzw. literówka hihihi:) a zreszą cały ten sejm to porażka nie maja co robic to niech rozwiązuja poważne problemy z zakresu piel i poł. a nie za tematy zastępcze się biorą! jak mozna komus zabierac tytuł ja nie z tym nie zgadzam, czemu zawsze czepiaja sie pielęgniarek i położnych - tak nas bronia nasze panie przedstawicielki, dlaczego lobby lekarskie nie jest atakowane! tam wiedzą jak trzeba się bronic!

#351  2014.11.30 00:22:01 ~ania

Należy uczyc ludzi jak się mają do was zwracać szanowne panie mgr,nie chować głowy w piasek i nie wyzywać sie na kolezankach po liceum medycznym za to ,że doktor przy pacj. w stosunku do rehabilitanta używa mgr,a do was siostro.

#352  2014.11.30 00:31:24 ~ania

Jak doktor czy rehabilitant wchodzą na salę chorych,to mówią tak;nazywam się jan kowalski jestem mgr rehabilitacji i będę się panem czy panią zajmował,wy panie mgr -no cóż, a pózniej macie pretensję do całego swiata,

#353  2014.12.09 14:50:45 ~ pacjent

"do kasia (specjalistki)" Witaj ciemnoto(specjalistko) już kler czyści tace z radości. Dzięki takim jak ty nie ma jedności w waszej grupie zawodowej,co jest przyczyna tego,że maja was w d.e i tracicie na wszystkim.W naszym kraju rozwija się i kwitnie ciemnota i średniowiecze."Panów doktorów" całujecie po rączkach zamiast kopać w tyłki.Przypominam,że doktor to tytuł naukowy.Zgodnie z ich kwalifikacjami powinno się do nich zwracać panie lekarzu.Jeżeli chcecie się szanować to powinnyście o tym pamiętać drogie i szanowne panie pielęgniarki.Te lekarskie dupowłazy i specjalistki również.

#354  2014.12.09 15:01:45 ~do mnjk

A czego może się nauczyć lekarz na studiach zaocznych? Tylko patrzenia pacjentom na ręce co im przynosi i wyłudzania kasy.No i oczywiście bałamucenia i zaliczania pielęgniarek.

#355  2014.12.09 15:05:46 ~do piel.

Jak się szanujemy tak nas szanują.Głupoli i nieuków do parlamentu wybieramy to głupszych od siebie nas robią.

#356  2015.09.05 10:49:04 ~PIEL

DZISIAJ TO NAWET SALOWE I SPRZĄTACZKI MAJĄ TYTUŁY MAGISTRA TO SIĘ TAK MGR NIE WYCHWALAJCIE

#357  2016.02.05 19:04:51 ~Jolka

Przepraszam, to jak mam się teraz zwracać do pań, gdy będę pacjentką Pani magister pielęgniarko czy mogłabym prosić?

#358  2016.02.05 19:12:44 ~Jolka

Jak mam powiedzieć współpacjetce proszę iść do pani magister pielęgniarki to coś pani pomoże? Nadmienię, że do pani farmaceutki w aptece zawsze zwracam się proszę pani, bo dla mnie nieważny jest jej tytuł,tak samo, gdy idę np. na wywiadówkę do szkoły również do wychowawczyni mego dziecka zwracam się proszę pani, a nie pani magister.

#359  2016.02.09 10:40:49 ~PIEL

I znowu odgrzewany kotlecik, temat mało istotny P.Mielcarek a może by tak dać tytuł w przedmiotowej sprawie : " STRAJK GENERALNY CZAS ZACZĄĆ "

#360  2016.02.09 10:44:04 ~błędy !

P.Mielcarek po co ten kij w mrowisko? podobnie jak i tak bardzo pan bronił kontraktów.Skutek niewolnictwo i brak podwyżek ! a ponadto coraz częstsze błędy pielęgniarskie, nie wspomnę o jakości opieki !

#361  2016.02.17 23:33:17 ~docent

Matko-Pani Poseł Sławiak. Pisze Pani- cytuję: "wystarczą określenia pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położnik". Dyskusja o tytułach, a brak znajomości podstawowych pojęć! W omawianym tu kontekście jest to POŁOŻNY proszę Pani. Położnik to lekarz!

#362  2017.07.31 11:12:41 ~mgr.pedago

Jestem pielegniarka z mgr.pedagog Tez sobie przed nazwiskiem napisze mgr:D i jeszcze na drzwiach mojego domu a potem na nagrobku. A CO! :D w koncu mamy 21 wiek a nie czasy przedwojenne :D a i jeszcze mojego meza niech nazywaja Pan magistrowej? hmmmm kiedys byla np.Pani profesorowa itd.

#363  2017.08.04 11:08:11 ~chcemy

żeby pacjenci mówili nam pani magister

#364  2017.08.04 11:09:48 ~drogie pan

Ratownicy walczą a pielegniarki

#365  2017.10.12 14:30:28 ~człowiek

Nie rozumiem problemu. W świetle tej zażartej dyskusji i wybuchów oburzenia wypadałoby nakazać dziewczynie z Biedronki czy Lidla, która skończyła np. pedagogikę, a pracuje "na kasie", nosić identyfikator z tytułem zawodowym. To kwestia kompleksów, bo przecież skoro ma się kwalifikacje do zajmowania jakiegoś stanowiska i wykonywania zawodu, to znaczy - ktoś je nadał wg określonych wymagań ustawowych. I sprawa kolejna - warto odróżniać tytuł zawodowy (lic, mgr), stopień naukowy (dr, dr hab.) czy tytuł naukowy (prof.) od tytułu zajmowanego stanowiska ("specjalista" jest jednym z nich, oczywiście nie dotyczy to specjalności lekarskich). I już.

#366  2017.10.12 14:30:29 ~człowiek

Nie rozumiem problemu. W świetle tej zażartej dyskusji i wybuchów oburzenia wypadałoby nakazać dziewczynie z Biedronki czy Lidla, która skończyła np. pedagogikę, a pracuje "na kasie", nosić identyfikator z tytułem zawodowym. To kwestia kompleksów, bo przecież skoro ma się kwalifikacje do zajmowania jakiegoś stanowiska i wykonywania zawodu, to znaczy - ktoś je nadał wg określonych wymagań ustawowych. I sprawa kolejna - warto odróżniać tytuł zawodowy (lic, mgr), stopień naukowy (dr, dr hab.) czy tytuł naukowy (prof.) od tytułu zajmowanego stanowiska ("specjalista" jest jednym z nich, oczywiście nie dotyczy to specjalności lekarskich). I już.

#367  2018.07.01 18:46:01 ~Jadwiga

Tylko pedagog czy nauczyciel musial i musi miec skonczone studia wyzsze, i to dla wszystkich jest oczywiste. Kto nie skonczyl studiow musial je skonczyc lub zrezygnowac z bycia nauczycielem. Nie kazda pielegniarka ma tytul licencjata czy magistra dlatego uwazam ze tytul pielegniarka miedzy pielegniarka po np. Studium czy LM a pielegniarka po licencjacie i po studiach magisterskich jest krzywdzace dla tych drugich.

Dodaj komentarz