Zobacz informację o kursie dokształacającym "Profilaktyka zakażeń szpitalnych" oraz zaproszenie na XX Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową dla Pielęgniarek na temat: "Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie".

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Program kursu stanowi wsparcie w postępowaniu z pacjentem o podwyższonym ryzyku. Korzyści, jakie Państwo odniosą z naszego szkolenia wpłyną na:

    * spadek kosztów związanych z kontrolą zakażeń,
    * skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu,
    * zmniejszenie ilości zużytych produktów.

Kurs wspomaga działania, które mają podnieść świadomość dotyczącą spraw związanych z profilaktyką zakażeń wśród personelu medycznego. Popularyzujemy najlepsze wzorce, wykorzystujemy najnowsze dane epidemiologiczne i przygotowujemy materiały szkoleniowe oparte na standardach wymaganych przez ISO i w Unii Europejskiej.

    * Czas trwania kursu – 20 godz.

Szczegóły . . .

.

XX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek na temat:

Zarządzanie personelem a jakość w pielęgniarstwie

Tematy Konferencji:

    * Standardy, organizacja pracy pielęgniarki – polskie i światowe modele
    * Systemy zarządzania jakością
    * Planowanie obsad pielęgniarskich – w lecznictwie stacjonarnym i otwartym
    * System klasyfikacji pacjentów
    * Planowanie rozwoju zawodowego, możliwości ścieżki zawodowej
    * Lobbing w pielęgniarstwie
    * Wizerunek medialny pielęgniarstwa

Szczegóły . . .