Redakcja Portalu pyta ministerstwo zdrowia dlaczego minister zdrowia nie dotrzymuje porozumienia podpisanego w dniu 30 czerwca 2010 roku. Minister w porozumieniu podpisał deklarację, że wyda do końca sierpnia 2010 roku rozporządzenie zawierające normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych (normy wyższe niż zapisana w projekcie norma 1:20). Ministerstwo odpowiada, minister nie wydał rozporządzenia bo....

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 Szerokim echem w środowisku pielęgniarek i położnych  odbiła się opracowana przez ministerstwo zdrowia w 2010 roku, propozycja: "sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższa propozycja 1:20, spotkała się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych, a dzień 15 czerwca, w którym ministerstwo opublikowało swoją historyczną dla polskiego pielęgniarstwa propozycję, użytkownicy Portalu ogłosili Dniem Opieki Eksperymentalnej.

W dniu 30 czerwca 2010 roku podpisano w ministerstwie zdrowia porozumienie Kopacz - panie w czepkach. W porozumieniu zapisano:
"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  (zawierający normę 1:20 - przypis red.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Mamy 12 września 2011 roku, a minister zdrowia nadal zapisów porozumienie nie wypełniła! Dlaczego?

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytała ministerstwo zdrowia w dniu 8 czerwca br. o przyczyny takiego stanu rzeczy. Resort zdrowia w odpowiedzi z dnia 16 czerwca za przyczyny podaje:

  • liczba proponowanych zmian oraz ich zakres, istotnie wpłynęłaby na procedurę zawierania umów pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • ilość wprowadzonych zmian mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której przedmiotowa regulacja stałaby się nieczytelna dla świadczeniodawców.

Tylko ktoś złośliwy mógłby zapytać, czy minister zdrowia nie wiedziała o powyższych realiach w momencie podpisywania porozumienia? Dziw bierze, że powyższe przyczyny spowodowały, że konstytucyjny minister zdrowia nie dotrzymał zapisów podpisanego porozumienia. No, ale przecież to porozumienie z pielęgniarkami i położnymi - związkowcami. Fajnie być ministrem.

Odpowiedź ministerstwa zdrowia

Mariusz Mielcarek