Redakcja Portalu pyta ministerstwo zdrowia dlaczego minister zdrowia nie dotrzymuje porozumienia podpisanego w dniu 30 czerwca 2010 roku. Minister w porozumieniu podpisał deklarację, że wyda do końca sierpnia 2010 roku rozporządzenie zawierające normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych (normy wyższe niż zapisana w projekcie norma 1:20). Ministerstwo odpowiada, minister nie wydał rozporządzenia bo....

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

 

 

Szerokim echem w środowisku pielęgniarek i położnych  odbiła się opracowana przez ministerstwo zdrowia w 2010 roku, propozycja: "sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany". Powyższa propozycja 1:20, spotkała się z totalną krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych, a dzień 15 czerwca, w którym ministerstwo opublikowało swoją historyczną dla polskiego pielęgniarstwa propozycję, użytkownicy Portalu ogłosili Dniem Opieki Eksperymentalnej.
W dniu 30 czerwca 2010 roku podpisano w ministerstwie zdrowia porozumienie Kopacz - panie w czepkach. W porozumieniu zapisano:
"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  (zawierający normę 1:20 - przypis red.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Mamy 12 września 2011 roku, a minister zdrowia nadal zapisów porozumienie nie wypełniła! Dlaczego?

Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytała ministerstwo zdrowia w dniu 8 czerwca br. o przyczyny takiego stanu rzeczy. Resort zdrowia w odpowiedzi z dnia 16 czerwca za przyczyny podaje:

  • liczba proponowanych zmian oraz ich zakres, istotnie wpłynęłaby na procedurę zawierania umów pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • ilość wprowadzonych zmian mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której przedmiotowa regulacja stałaby się nieczytelna dla świadczeniodawców.

Tylko ktoś złośliwy mógłby zapytać, czy minister zdrowia nie wiedziała o powyższych realiach w momencie podpisywania porozumienia? Dziw bierze, że powyższe przyczyny spowodowały, że konstytucyjny minister zdrowia nie dotrzymał zapisów podpisanego porozumienia. No, ale przecież to porozumienie z pielęgniarkami i położnymi - związkowcami. Fajnie być ministrem.

Odpowiedź ministerstwa zdrowia

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

10 czerwca 2011 roku - Ministerstwo zdrowia przedstawia do konsultacji projekt rozporządzenia zawierajacy zapisy dotyczące obsady pielęgniarskiej np. w oddziałach IOM, kardiologii, neonatologii, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć. 59 KOMENTARZY.

Komentarze użytkowników

#1  2011.09.13 10:17:54 ~P MARIUSZU

W piśmie z M.Z.zasadniczą treścią jest informacja że M.Z. kontynuuje NIE NAUKOWE zarządzanie ochroną zdrowia( można ją nazwać np. SPONTANICZNE zarządzanie).Na konieczność ustalenia prawidłowej liczby personelu medycznego w tym pielęgniarskiego wskazała( PODYKTOWANE TO BYŁO JEGO BRAKIEM)minister Cegielska, w drugiej połowie lat 90-tych.Prawidłowe oszacowanie liczby personelu dawało gwarancje w miarę POPRAWNEJ WYCENY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, UNIKANIE NIEŚWIADOMYCH BŁĘDÓW MEDYCZNYCH PODRAŻAJĄCYCH KOSZTA LECZENIA ITD.Efektem tego było Rozporządzenie z 1999 r. dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. M.Z. dało wyraźną odpowiedź, że stoi nadal na stanowisku, że w "kosztorysie" nie istotne JEST określenie PRAWIDŁOWEJ liczby personelu medycznego.

#2  2011.09.13 10:20:44 ~P MARIUSZU

MAGIA: cyfr, tabelek,skomplikowanych statystyk będzie/JEST. NIE JEST TO GWARANTEM LOGICZNEGO PODEJŚCIA DO PROBLEMU! ZACHODZI PYTANIE CZY LICZĄCY POLICZĄ TO CO POTRZEBA POLICZYĆ, W SPOSÓB POPRAWNY? JAKA odpowiedź będzie/JEST(? ) M.Z. na przykładowe pytanie:za ilu pacjentów ( chorych) na dyżurze:a)dziennym;b) nocnym, może odpowiadać pielęgniarka/arz ( CZŁOWIEK- określone naukowo możliwości psychofizyczne) i prawidło udzielać świadczenia zdrowotne oraz wykonywać inne zlecone przez pracodawcę działania na oddziale: A)chirurgii: B)interny?

#3  2011.09.13 10:33:55 ~P MARIUSZU

Powyższe rozważanie NIE DOTYCZY zwolenników " siania czy sadzenia gruszek na wierzbie"!

#4  2011.09.14 17:06:15 ~Dlaczego?

Minister Zdrowia ze wszystkimi szczeblami administracji zdrowia ma pielęgniarstwo głęboko w du.ie. Oni wiedzą że, to jakby nie patrzeć kobiece towarzystwo jest zbyt zajęte walką o "stołki" by zwrócić swoją uwagę na rzeczy naprawdę ważne. Tak było, jest i będzie, panie kłócą się tylko która z nich mądrzejsza, ładniejsza, bardziej doświadczona i jak te młode po studiach psują im "dobrą opinię". Nic zatem dziwnego że tylnymi drzwiami "wyrzuca" się pielęgniarstwo z zespołów ratownictwa medycznego, poradni piel. rodzinnego, długoterminowego, domów opieki itd, itp. Jak długo jeszcze? Te panie będą ślepe?

Dodaj komentarz