Organizacja przetargów na dofinansowane studia pomostowe powoduje, że często jej ofiarami są ... pielęgniarki i położne. Np. w piątek pielęgniarki w Poznaniu dowiedziały się , że są studentkami nie bezpłatnych studiów pomostowych lecz PEŁNOPŁATNYCH - 4 900 zł za rok. A pierwszy zjazd w środę. Najbliższą.

Dofinansowane studia pomostowe 2011.

 

Poniższy komunikat opublikowano na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 15 września 2011 roku:

Informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu nie otrzymał dofinansowania dla studiów pomostowych z Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z czym zajęcia będą odpłatne.
Wysokości opłat za studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo roku akademickim 2011/2012:
- I rok - 4.900 zł/rok
Opłata w danym roku akademickim powinna być przez studentów studiów
niestacjonarnych wniesiona w formie opłaty jednorazowej nie później niż przed rozpoczęciem roku akademickiego, semestralnej lub formie 4 rat.
W przypadku wniesienia opłaty w formie jednorazowej przysługuje 5% bonifikata.
Opłatę semestralną student wnosi w terminie:
- do 23 września każdego roku akademickiego za semestr zimowy,
- do 15 lutego każdego roku za semestr letni.
Opłatę w formie 4 rat student wnosi w terminie:
- pierwsza – przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż do 23 września,
- druga – do dnia 15 grudnia,
- trzecia – do dnia 15 lutego,
- czwarta – do dnia 15 kwietnia,
O formie wnoszenia płatności student zobowiązany jest poinformować dziekanat nie później niż do 23.09.2011r. 

W innych miastach i uczelniach są podobne sytuacje? Ilu pielęgniarek i położnych dotyczą powyżej opisane sytuacje? Proszę o info w komentarzach.

Mariusz Mielcarek