Dyrektor na posiedzeniu rady powiatu informuje, że podnosi wynagrodzenia. Wobec powyższego najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki w jego szpitalu wyniesie od 1 października ... Ile? Może pomyśl. Może zgadnij.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

..

 

 

 Tysiąc dwieście złotych.

To nie żart!

Artykuł źródłowy