Pismo do ministra zdrowia w sprawie proponowanych zmian w sposobie wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

                                

Zobacz dyskusję na Portalu w przedmiotowej sprawie - ponad 100 KOMENTARZY

Wyślij uwagi do ministerstwa zdrowia - pobierz gotowe pismo

 

                                      Poznań, dnia 27 października 2011 roku

 

 

 

                                              Pani

                                  Ewa Kopacz

                                  Minister Zdrowia

 

 

W dniu 24 października 2011 roku opublikowano na stronie internetowej ministerstwa zdrowia projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczas zgodnie z przedmiotową ustawą pacjent miał prawo wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej wykonujących świadczenia zdrowotne w ramach różnych świadczeniodawców. Takie rozwiązanie sprzyjało konkurencyjności pomiędzy różnymi podmiotami – lekarzami rodzinnymi zatrudniającymi pielęgniarki i położne a pielęgniarkami, położnymi prowadzącymi własne podmioty lecznicze. Natomiast w nowelizacji zaproponowano nową zasadę w zakresie wyboru - pacjent będzie musiał dokonać wyboru jednocześnie lekarza, pielęgniarki, położnej u tego samego świadczeniodawcy. Takie rozwiązanie spowoduje eliminację podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne. Eliminację, nie poprzez „niewidzialną rękę rynku” ale bezprecedensowe działanie ministra zdrowia na rzecz podmiotów prowadzonych przez lekarzy rodzinnych.

Wobec powyższego zaproponowane w nowelizacji rozwiązanie należy odbierać jako zamach na samodzielność zawodową, o której mowa w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, bezprecedensowe działanie ministerstwa zdrowia na rzecz praktyk lekarza rodzinnego oraz nieuzasadnioną ingerencję ministra zdrowia na rynku usług medycznych, skutkującą ograniczeniem prawa pacjenta do swobodnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.

Proszę o informacje jakie intencje przyświecały pani minister przy projektowaniu przedmiotowych zmian?

Powyższe pismo zostało wysłane w dniu 27 października do mz w formacie PDF

                               Z poważaniem

 

Mariusz Mielcarek

           /-/

Redaktor Naczelny