Zobacz pismo do MZ, PZ oraz PPOZ w sprawie nowelizacji ustawy regulujacej zasady wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz.

Pielęgniarki i położne rodzinne.

..

 

 

Analiza przygotowanej przez ministerialny zespół ds. poz nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych. . .  

Poniżej cytuję obecne brzmienie art. 28, ust. 1 nowelizowanej ustawy:
Art. 28.
1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.16)), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.17)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

Poniżej cytuję art. 28, ust. 1 w brzmieniu według projektu nowelizacji ustawy:
Art. 28.
1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego. Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy.


Analiza: Jakie zmiany? Pacjent będzie wybierał także świadczeniodawcę!

Jakie były powody i cel autorów zmian (PZ oraz PPOZ) w brzmieniu art. 28, ust. 1? Odpowiedź znajdujemy między innymi w notatce ze spotkania zespołu ds. poz zamieszczonej na stronie Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, której fragment cytuję poniżej:

Proponowane zapisy miały spowodować, że pacjent będzie wybierał także świadczeniodawcę i co ważne, miał nadal mieć możliwość wyboru imiennie lekarza, pielęgniarki czy położnej. Jest to udogodnienie bardzo istotne dla pacjentów, ponieważ w sytuacji, kiedy wskazany w deklaracji lekarz zachoruje czy odejdzie z placówki, pacjent będzie dalej bezpieczny. Jest to więc rozszerzenie uprawnień pacjentów, a jednocześnie zakończenie wieloletniego problemu ważności deklaracji u świadczeniodawców”.

Także liczne doniesienia medialne w sprawie konfliktu pomiędzy lekarzami rodzinnymi a NFZ w zakresie zasad finansowych rozliczeń deklaracji wyboru (wysokie kary) obrazują dobitnie, że zmiany w art. 28, ust 1 mają swoje uzasadnienie.

Wnioski: Zmiany w obrębie art. 28 ust 1 dotyczą w równym stopniu praktyk lekarskich jak i pielęgniarek, położnych. Czy PZ i PPOZ byłoby autorem niekorzystnych dla praktyk lekarskich zmian w prawie? Zdecydowanie nie! Dlatego należy uznać, że zmiany w art. 28, ust. 1 nie są zagrożeniem dla naszej grupy zawodowej, a ściślej mówiąc dla podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne.


Następnie przeanalizujmy brzmienie art. 28 ust 1a, który w projekcie nowelizacji został dodany do ustawy. Cytuję go poniżej:

art. 28, ust. 1a

„Świadczeniobiorca dokonując wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wskazuje jednocześnie lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy”.

Moim zdaniem treść zaproponowanego przez PZ i PPOZ  art. 28, ust. 1a jest bardzo niebezpieczna dla podmiotów, których właścicielami są pielęgniarki i położne rodzinne. Wejście w życie w takim brzmieniu art. 28, 1a, to otwarcie „puszki Pandory”, gdyż taki zapis będzie źródłem niekończących się sporów w zakresie „co autor nowelizacji miał na myśli?”. Słowa „wskazuje jednocześnie lekarza, pielęgniarkę lub położną” można interpretować, że jednocześnie z wyborem świadczeniodawcy lub że jednocześnie wszystkie wymienione osoby. Natomiast zapis „u tego świadczeniodawcy” można interpretować, że u tego świadczeniodawcy, czyli tego którego wybrał lub, że pacjent wybiera lekarza, pielęgniarkę i położną udzielających świadczeń u tego świadczeniodawcy, czytaj - tego samego, jednego!

Komunikat ministerstwa zdrowia z dnia 3 listopada stwierdza, że to błędna interpretacja. Natomiast warto podkreślić, że grzech „błędnej interpretacji” popełniają tysiące pielęgniarek i położnych rodzinnych. „Błędne interpretacje” posłów są także przyczynkiem do składania interpelacji poselskich, kierowanych do ministra zdrowia oraz premiera.

Wobec powyższego należy zadać sobie pytanie. Z jakiego faktu wynikają te "niewłaściwe interpretacje"? Przecież czytamy ten sam tekst nowelizacji! Może po prostu należy przeredagować zapisy w projekcie nowelizacji? W celu eliminacji tych "niewłaściwych interpretacji"! Ponadto nie mamy żadnych gwarancji, jako środowisko zawodowe, że te "niewłaściwe interpretacje" staną się   "interpretacjami właściwymi" i "jedynie słusznymi".

Moim zdaniem dość nieszczęśliwe jest brzmienie art. 28, ust 1a. Powstał „koszmarek legislacyjny”. Przecież kwestię wyboru świadczeniodawcy uregulowano w art. 28, ust. 1. Po co ponownie wracać do kwestii wyboru świadczeniodawcy w ust. 1a? Nie da się w sposób niewzbudzający różnych interpretacji uregulować w jednym zdaniu kwestii wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki, położnej. Wyjdzie z tego miszmasz. No i wyszedł. Dlatego ust. 1a powinien regulować tylko kwestię wyboru osób, gdyż wybór świadczeniodawcy mamy uregulowany w ust. 1.

Wobec powyższego ust. 1a powinien mieć brzmienie:

„Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego”.

Dokładnie tak jak dotychczas tą kwestię regulował art 28, ust 1 obowiązującej ustawy.

Należy już mieć na uwadze w jaki sposób wprowadzony ustawą wybór także świadczeniodawcy przełoży się na konstrukcję deklaracji wyboru, którą zarządzeniem wprowadzi prezes NFZ.

Mariusz Mielcarek

Zobacz pismo redakcji Portalu do MZ, PZ oraz PPOZ z dnia 22 listopada br.

P.S. Na dzień 22 listopada mamy jasny obraz sytuacji w zakresie deklaracji wyboru. Postawiłem diagnozę. Przedstawiłem sposób rozwiązania tej sytuacji. Teraz wszystko w rękach pielęgniarek i położnych rodzinnych. Może zapis w ustawie zostanie zmodyfikowany. Zobaczymy. Należy jeszcze teraz pisać pisma do premiera, ministra zdrowia. Równolegle już teraz należy przygotować plan działania, kiedy ustawa trafi do sejmu. Warto pisać do sejmowej komisji zdrowia. Jej skład osobowy znajdziesz tutaj.  Spotykać się z posłami zasiadającymi w tej zdrowia. Tłumaczyć istotę sprawy. Prosić ich o składanie interpelacji poselskich. Informować media. Rozmawiać z osobami odpowiedzialnymi w poszczególnych mediach za spraw ochrony zdrowia.

Wiecej informacji w naszej sprawie . . . .

Komentarze użytkowników

#1  2011.11.22 20:29:56 ~my..

Proponujemy ,aby każdy znalazł w sejmowej komisji zdrowia posła ze swojego rejonu i chyba najlepiej udać się do nich osobiście i przedstawi nasz problem .

#2  2011.11.22 20:47:07 ~333

Dokładnie tak jak mówisz. Trzeba podejść osobiście, przekazać co jest dla nas najistotniesze. Inaczej nie pojmą o co nam chodzi.

#3  2011.11.22 20:59:47 ~do red

Panie Mariuszu jesteśmy Panu bardzo wdzięczne za tak wielkie zaangażowanie w naszą sprawę, Widzę że niektórym koleżankom skrzydła opadły ale do dzieła dziewczyny musimy się wspierać a w szczególności trzeba pomóc naszemu redaktorowi :)))

#4  2011.11.22 21:15:13 ~w

"Pomoóc naszemu redaktorowi", to nie tak, to on nam pomaga. Dziewczyny, jeżeli nie macie własnych pomysłów, albo nie chce wam się pisać, to wykorzystajcie gotowce przygotowane przez Pana Mariusza, podpiszcie się pod tymi pismami i wysyłajcie. A szczególnie należy "wykorzystać" partalentarzystów; spotykać sięw biurach poselskich i tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć

#5  2011.11.23 08:54:27 ~~do w~

Dokładnie tak postępujemy .Docieramy wszędzie tam gdzie chcą nas wysłuchać .Piszemy i apelujemy do wszystkich .Pamiętajmy w jedności siła !

#6  2011.11.24 21:45:50 ~w

Wiem, że wszystkie pracujemy w naszej sprawie, i nie macie czasu aby pisać na forum, ale byłoby fajnie gdybyście napisały jakie są echa waszych działań.

#7  2011.11.25 05:23:04 ~anka

Tez jestem ciekawa co dalej bo prognozy nie są optymistyczne na zmiane ustawy nie ma co liczyc

#8  2011.11.25 07:43:16 ~Anka

Do anka : zmień proszę nick. Ja ciągle wierzę, że to co wszystkie robimy te wszystkie wysłane maile, pisma,podpisy rozmowy mają sens. Widziałam wczoraj na stronie PPOZ komunikat z obrad z 17.11- wiem, że teraz lekarze przyczepią się do dostępności do gabinetu pielegniarki POZ, ale wciąż liczę, że nasze działania przyniosa skutek. Nadzieja umiera ostatnia !

#9  2011.11.27 18:46:28 ~gość

Zobaczcie co się zaczyna dziać z koleżankami ze szpitali , śmieciowe kontrakty wchodzą w życie.

#10  2011.12.01 07:28:00 ~walczmy

PZ ,a głównie pan prezes tłumaczy ,że ta ustawa nie zaszkodzi pielęgniarkom i położnym środowiskowym.Pytam ,więc po co ona ,skoro do tej pory wszystko funkcjonowoało prawidłowo i zdawało egzamin.Po drugie, dlaczego pielęgniarki zatrudnione przez lekarzy w przychodniach mają obowiązek kończyć kursy środowiskowych i to właśnie teraz ? Pacjenci już są objęci taką opieką? NIE! Panie prezesie my wiemy w czym rzecz. Chodzi tylko o to,aby pacjent trafił po nowym roku do lekarza by wypełnić deklarację. Oczywiście ,pacjent będzie miał wybór -wybrać pielegniarkę i położną środowiskowową TYLKO tą, która zatrudnia lekarz. Wbrew waszej opini sznowny panie prezesie wraz ze swoją świtą ,my potrafimy myśleć i liczyć ! 1

Dodaj komentarz