Minister zdrowia przesyła do konsultacji projekt rozporządzenia o SOR. Do projektu wpływają bardzo liczne i merytoryczne opinie. Uwag nie zgłasza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz … władze Naczelnej Izby PiP. A można było poruszyć sprawę 20% dodatku oraz liczby zatrudnionych pielęgniarek! Izba nie zabiera głosu kiedy chodzi o nasze miejsca pracy i wynagrodzenia za pracę w szczególnych warunkach!

Pielęgniarstwo ratunkowe.

..

 

 

 

Nie chce się wierzyć, że Izba nie zabiera głosu w ramach konsultacji społecznych, dotyczących rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zapisy w tym rozporządzeniu dotyczą miedzy innymi regulacji mających wpływ na miejsca pracy pielęgniarek. Wymagane kwalifikacje. Obsadę. Jednocześnie była to wspaniała okazja do podjęcia dyskusji o 20% dodatku za pracę w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Mariusz Mielcarek

Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie SOR.

Stanowisko władz naczelnych izby pip znajdziesz tutaj.

Stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi znajdziesz tutaj.

Tutaj znajdziesz fragment stanowiska Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej dotyczący obsady kadrowej.

Zobacz podpisane przez ministra zdrowia w dniu 3 listopada br. nowe rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Poniżej cytuje stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.


Opinia Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego do projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 13 października 2011
.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów ratunkowych przesyłamy uwagi dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
W przedstawionym do konsultacji projekcie w § 13. mówiącym o minimalnych zasobach kadrowych oddziału zapis w naszej opinii jest niewystarczająco precyzyjny, pozwalając na subiektywna i dowolna interpretacje osobom zarządzającym szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, nie uwzględniając bezpieczeństwa pacjentów, pracy personelu i optymalnego funkcjonowania oddziałów.
W odniesieniu do § 5 cytowanego projektu rozporządzenia proponujemy uszczegółowienie o zapisy dotyczących personelu:
1. Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – co najmniej 2 etaty pielęgniarskie na każde z tych miejsc na dobę, w tym w obszarze segregacji medycznej co najmniej 1 pielęgniarka na każdej zmianie posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego, z wyłączeniem p.3 §6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.07.55.365) dotyczącego stanowiska rejestracji medycznej jako niezależnego od pielęgniarki obszaru segregacji medycznej i przyjęć.
2. Obszar resuscytacyjno - zabiegowy – co najmniej 2,8 etatu pielęgniarskiego na dobę na jedno łózko, pielęgniarka posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki.
3. Obszar wstępnej intensywnej terapii – co najmniej 2,8 etatu pielęgniarskiego na dobę na jedno łózko, pielęgniarka posiadająca specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki lub ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki.
4. Obszar terapii natychmiastowej - co najmniej 1 pielęgniarka na każda ze sal (zabiegowa i opatrunków gipsowych) na każdym dyżurze, pielęgniarka spełniająca wymagania pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) Art. 3 p. 6.
5. Obszar obserwacyjny - co najmniej 1 pielęgniarka na każde 4 stanowiska obserwacyjne, pielęgniarka spełniająca wymagania pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) Art. 3 p. 6.
6. Obszar konsultacyjny - co najmniej jedna pielęgniarka na każdej zmianie na obszar.
W odniesieniu do stanowiska Pielęgniarki oddziałowej – wymiar jednego etatu pielęgniarskiego na dobę, spełniająca wymagania pielęgniarki systemu w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.) Art. 3 p. 6. oraz posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy w oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym dla pielęgniarki specjalistki i co najmniej 4 letni staż pracy w oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym dla pielęgniarki posiadającej ukończony kurs kwalifikacyjny w wymaganych dziedzinach.
Ponadto postulujemy aby w wymiarze całego oddziału równoważnik wynosił co najmniej 6 etatów pielęgniarskich posiadających specjalizacje  w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, pediatrii, kardiologii lub pielęgniarek posiadających kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, pediatrii, kardiologii. Na każdej zmianie była obecna co najmniej 1 pielęgniarka/pielęgniarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, oraz jedna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgii, pediatrii lub kardiologii.
Opinia ta została przedstawiona po konsultacji z osobami zarządzającymi szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i stanowi realne odzwierciedlenie potrzeb, zapewniających bezpieczeństwo zgodne z § 2. opiniowanego projektu mówiącego o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Z poważaniem
mgr Marek Maślanka - Konsultant Krajowy
Konsultanci Wojewódzcy:
(-) mgr Beata Szkudlarek - woj. warmińsko-mazurskie
(-) mgr Anna Burak - woj. kujawsko-pomorskie
(-) Małgorzata Niewczas - woj. mazowieckie
(-) mgr Aleksandra Wielik-Nowak - woj. wielkopolskie
(-) Robert Kozłowski - woj. lubuskie
(-) mgr Urszula Kazimierczak - woj. podlaskie

Komentarze użytkowników

#1  2011.12.01 21:19:39 ~max

A co z mgr pielęgniarstwa? przecież one przez tyle lat nauki łączą te wszystkie specjalizacje a nawet więcej, no proszę wreszcie ująć wykształcenie pielęgniarek

#2  2011.12.01 22:17:36 ~jo

Bo mgr pielegniarstwa nie jest nikomu potrzebny! Pracodawcy go nie chca,bo za mądry,IZBY o nim zapominają,bo mysla tylko o sobie i o kursach(i nabijaniu swojej kabzy z kursow)a pielegniarki dyplomowane magistra chcą zagryzc!

#3  2011.12.02 21:03:23 ~max

No właśnie, bez matury robi się tylko specjalizacje w pielęgniarstwie, kurs jest ważniejszy od wyższego wykształcenia, zupełnie zdaję sobie sprawę kto jest hamulcem rozwoju tego zawodu- to ta korporacja , która dawno już nie powinna istnieć- IZBY PIELĘGNIARSKIE.Teraz wyniuchały, że więcej pielęgniarek będzie musiało zgłosić swoją praktykę - to co zrobiły te cholery- podniosły opłatę! skandal!

#4  2011.12.02 21:12:46 ~irena

Tak, właśnie mam pytanie- obowiązek kursu z EKG( 600 ZŁ)! DLACZEGO w takim razie się pytam nie ma jeszcze kursu na mierzenie ciśnienia u pacjenta, ścielenia łóżka, robienia iniekcji,mierzenia temperatury, techniki wykonania opatrunku, bandażowania, cięcia ligniny itd? trochę jesteście panie opieszałe w tych kursach a kasa czeka żeby ja ,wydoić ''od tak dobrze zarabiającej grupy zawodowej jakimi są pielęgniarki, nie uważacie?

#5  2011.12.02 21:21:00 ~ajdi

U nas już wymyśliły i organizują kurs z komunikacji społecznej, zobaczycie on niedługo też będzie obowiązujący , zajrzyjmy może w działkę niemedyczną, bo są niestety pielęgniarki które pracując na kontrakcie muszą doktorkom posprzątać dodatkowo gabinety wraz z sanitariatami- ma wtedy 1 zł więcej. Myślę,że powinny wyjść Izby pielęgniarkom na przeciw i zorganizować kurs dot. technologii sprzątania - uznając go jako obowiązującym w sytuacji gdy przyjdzie jej te czynności wykonywać- nieprawdaż?

#6  2011.12.03 16:48:21 ~jona

Bo jest masa głupich pielegniarek ktore godza sie na sprzatanie lekarzom gabinetow! musza im myc okna,kibelki i parzyc herbate pacjentom(mam ma mysli prywatne NZOZY) I robią to za naprawde niewielkie pieniadze!

#7  2011.12.03 16:50:11 ~jona

Jak tak dalej bedzie to izby zorganizuja kurs dla pielegniarek specjalistyczny -SPRZĄTANIE W NZOZACH

#8  2011.12.03 16:56:18 ~hania

Odsniezają lekarzom ,rejestrują ,myja podłogi,wkrecaja żarówki.Niektore pielegniarki maja nawet w dupkę wkręconą miotełke.Wykonują swoje czynnosci a jednoczesnie sprzątają.

#9  2011.12.03 17:24:09 ~edi

Szl. mnie trafia - zacznujmy się cenić! same swoją grupę zawodową zniżamy do poziomu piastunek, sprzątaczek i dam do towarzystwa dla lekarzy. Apeluję o rozsądek, mądrość i docenienie siebie oraz swojej profesji i roli zawodowej. Nie degradujmy pielęgniarstwa jeszcze niżej niż już jest, a jeśli chcecie to robić to może lepiej zrezygnujcie z wykonywania zawodu!

#10  2011.12.04 19:53:06 ~refleksja

To nie idźcie na kursy do IZB, są inni organizatorzy, a one te swoje ośrodki niech pozamykają. I tak moim zdaniem prowadzenie szkoleń przez Izby to dość śmierdząca sprawa i powinien się tym NIK zająć w końcu. Pieniądze ze składek przechodzą do ośrodka te same rączki, uklad koleżeński i skok na kasę.

#11  2011.12.05 21:22:08 ~oooo

To nie chodzi o to kto kurs organizuje.To chodzi o to dlaczego to Izby wymagaja owych kursow? Po liceum-proszę bardzo.kursik ale po studiach kursik?

#12  2011.12.06 10:47:07 ~refleksja

Same napędzamy koniunkturę. Izby - a raczej nasi Wybrańcy oprócz pensyjki dorobią jeszcze na kursach itp. Izby nie mogą stawiać wymogów kwalifikacyjnych więc nie wiem o czym pisze ~oooo. Wymogi kwalifikacyjne regulują rozporządzenia tzw koszykowe, ustawy i wymogi stawiane przez NFZ - nie znalazłam wymogu ukonczenia kursu z komunikacji interpersonalnej. Kształcić każdy może . oczywoście po spełnieniu określonych wymogów

#13  2011.12.06 19:53:53 ~oooo

Oczywiscie .Wymogi kwalifikacyjne zawarte sa w rozporządzeniach.Ale często są jakies wątpliwosci.Wtedy prosimy prawnika w izbach o pomoc.A prawnik (opłacany przez nasze pieniądze) nie wie,bądz przytakuje,że trzeba kończyc każdy kurs.

Dodaj komentarz