W dokumentach Zjazdu Krajowego PiP (5-8 grudnia br.) znajduje się projekt uchwały zjazdowej podnoszącej składki członkowskie o 100% od .... pielęgniarek i położnych prowadzących własną działalność gospodarczą i prowadzących indywidualne i grupowe praktyki zawodowe. Składka ta od 2012 roku zamiast obecnych 18 złotych wyniesie około 36 - 40 zł.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

..

Obecnie ta grupa pielęgniarek i położnych opłaca obowiązkową składkę członkowską w wysokości 0,5 % średniego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast władze samorządu pip w dokumentach zjazdowych zapisały w projekcie uchwały zjazdowej, że będzie to 1%. Warto podkreślić, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2011 r. wyniosło 3617,16 zł. Czyli jeden procent to 36 zł.

Mariusz Mielcarek